Jdi na obsah Jdi na menu

Obecní kronika

8. 6. 2006

Zpráva o zavedení kroniky :

Dne 15. března 1899 usnesl se obecní výbor zdejší k návrhu Josefa Šáry, obecního starosty, založiti tuto pamětní knihu a Jan Hýbl, řídící učitel, požádán, aby se o její sepsání pokusil.

Proti podání nějaké úplné práce vyskytly se nepřekonatelné obtíže, neboť neměla obec toho času ani jediné zapsané zprávy, která by noc časů minulých dost skromným paprskem ozářila a pisatel omeziti se musil na skrovné pouhé ústní zprávy nejstarších pamětníků a na - nespolehlivé ústní podání (tradice). A kde ani těch nebylo, sáhl ku rozličným obšírným dějepisným knihám, aby alespoň poněkud osvítil osudy té svaté půdy, jíž předci naši potem svým zalévali, krví svou bránili, na níž my žijeme a do níž někdy, bohdá ! - kosti svoje složíme.

Jan Hýbl, 1899

Předmluva v kronice :

"Minulost a skutky mých předků, buďtež mi vzpruhou v mém jednání a konání k rozkvětu, okrase a cti mé obce - buďtež mi výstrahou v opětné upadání chyb a abych vždy podřizoval osobní svůj zájem - zájmu celku."

Kronika obce je pak členěna do jednotlivých kapitol : (klikněte na příslušný řádek)

 

Jan Hýbl (1899 - 1910)

Vlast naše v dávnověku
Příchod Čechů do naší vlasti
Zakládání osad
Založení a jméno obce
Zřízení župní
O prvních županech litomyšlských
Zřízení krajské
Povolání Němců do Čech a toho následky
Zrušení zřízení župního a nastolení moci panské
Osudy našich předků po roce 1306
Války Husitské (1420-1436)
Vznik a vývoj roboty
Válka třicetiletá a její následky (1618-1648)
Držitelé zboží lanšperského a lanškrounského od r. 1619
O způsobu hospodářství a roboty při zdejším dvoře za vlády Lichtensteinů
O starobylém zřízení politickém a soudním
Vzrůst obce
Daně a vyměření pozemků
Kontribučenské sýpky a obilné fondy
Záležitosti náboženské
O chrámu Páně sv. Prokopa
Zřízení hřbitova
Založení kaple při zdejším hřbitově
Události válečné
Školství

 

Josef Kolomý (1930)


Ucelené dodatky k předcházejícím kapitolám

 

Rudolf Rybka (1934 - 1963) - pdf formát


Válka světová
Založení místního hasičského sboru
Popis obce z roku 1934
Seznam majitelů budov v roce 1934 (naleznete v sekci Badatel)
Budovy a památky
Kostel sv. Prokopa a hřbitovní kaple
Založení Sboru církve československé
Založení místní kampeličky
Z dějin družstevního hnutí v Dlouhé Třebové
Z činnosti JZD v letech 1958 - 1961

1934

1935

1936

1937

Mnichov a vzpomínka umučeným občanům

1938

1939

1940

1941

1942

1943

1944

1945

1946

1947

1948

1949

1950

1951

1952

1953

1954

1955

1956

1957

1958

1959

1960

1961

 

Jan Broulík (1963 - 1977)


1963 - 1964

1965

1966 - 1967

1968

1969

1970

1971

1972

1973

1974

1975

1976

 

Vlasta Renčínová (2000)

 

1977 - 1979

1980 - 1989

1990

 

Martin Lamplot ( od r. 2004)

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013 , 2. část

2014

2015

2016

2017

2018

2019