Jdi na obsah Jdi na menu

2018

1. 1. 2018

2018.jpg

leden.jpg

Oblevou a jarním počasím začal nový rok. Jubilejní rok 2018, kdy si mimo jiné připomeneme 100. výročí od založení Československé republiky v říjnu 1918.

 

V sobotu 6. ledna 2018 měli od 18.00 hodin Na Rychtě svoji výroční schůzi hasiči. Schůzi řídil starosta sboru Jindřich Novotný, zprávy byly podány i za Zásahovou jednotku, mladé hasiče. Členové byli dále seznámeni se zprávou strojníka a informováni o hospodaření spolku. V závěru mimo pozvaných hostů vystoupil i starosta obce Kašpar, který ocenil roli a význam hasičů pro obec.

 

Radní se sešli v pondělí 8. ledna 2018 a schválili finanční dar pro Domov důchodců v Ústí nad Orlicí ve výši 10.000,- Kč.  Dále schválili finanční dar pro místní školu, stanovili oddávací dny na pátek a sobotu a zasedací místnost jako prostor pro oddávání. Schválili dodavatele projektové dokumentace na chodník a přechod pro chodce přes komunikaci I/14 - firmu ID Projekt, s. r. o., Kostelec nad Orlicí.

Rada se zabývala žádostí občanů ohledně umístění žlutého kontejneru na plasty v ulici Na kopci. Obec má podanou žádost ohledně pronájmu kontejnerů na plasty u firmy EKO-KOM, a. s. Po dodání bude kontejner v dané lokalitě umístěn. Radní v závěru svého zasedání schválili konání prvního letošního zastupitelstva, které se sejde v pondělí 29. ledna 2018 od 17.00 hodin. Zabývat se bude mj. změnami v územním plánu obce. Týká se to lokalit Do Betléma a nad bytovkou čp. 81.

 

V pátek 12. a v sobotu 13. ledna 2018 proběhlo 1. kolo voleb prezidenta ČR. Je to historicky druhá přímá volba hlavy státu v dějinách novodobé České republiky. První přímá volba proběhla v lednu 2013. Z letošních devíti kandidátů postoupili do druhého kola  dva uchazeči s nejvyšším počtem hlasů. Ing. Miloš Zeman (1 985 547 hlasů) a Prof. Ing. Jiří Drahoš. DrSc.,Dr. h. c. (1 369 601 hlasů). Druhé kolo prezidentské volby proběhne v pátek 26. ledna a v sobotu 27. ledna 2018.

 

Myslivecký spolek Třebovská obora pořádal v sobotu 13. ledna 2018 v prostorách Víceúčelového sálu v Dlouhé Třebové Myslivecký ples.

 

Oblastní charita Ústí nad Orlicí oznámila, že tradiční Tříkrálová sbírka v Dlouhé Třebové vynesla 29 387,- Kč.

dsc_2018.jpg

Dobrovolní hasiči převzali v pátek 26. ledna 2018 do užívání nový vůz Ford Transit s požárním přívěsem, který obsahuje vybavení - nezbytné - pro příslušné zásahy. Zhotovitelem je THT Polička s. r. o. Vůz byl hrazen z příslušného dotačního titulu vlády ČR, z rozpočtu obce a na vůz přispěl i Pardubický kraj. Organizačně vše zajišťovalo generální ředitelství  Hasičského záchranného sboru.

 

V pondělí 29. ledna 2018 zasedali obecní zastupitelé. Zastupitelstvo schválilo nové odměny neuvolněným zastupitelům. Místostarosta si nově přijde na 22.000 Kč měsíčně, člen rady na 2.200,- Kč. Na stejnou částku budou mít nárok i předsedové komisí a výborů. Člen zastupitelstva - bez dalších výše uvedených funkci - si přijde na 1.000,- Kč/měsíc. Výše odměn platí ze zákona pouze do konce funkčního období současných zastupitelů. Zastupitelé projednali změny v územním plánu obce. Martin Lamplot zde zdůvodnil své hlasování v případě pozemkové parcely 502/2. Nové domy tak budou moci vyrůst např. nad bytovkou čp. 81, nad Panským kopcem. Dodatek ke smlouvě o dílo na zpracování digitálního povodňového plánu. Předseda Finančního výboru Slezák podal zprávu o plnění rozpočtu za uplynulý rok v oblasti příjmů a výdajů. V rozpočtu na uplynulý rok bylo v příjmové oblasti počítáno s částkou ve výši 19.384,414,- Kč, skutečnost byla 20.068,926 Kč. Na straně výdajů byla rozpočtována částka 26.817,214,- Kč. Skutečné výdaje pak činily sumu ve výši 20.579,641,- Kč.

Starosta dále informoval o předání vozu s vybavením SDH, výstavbě dřevostavby na Starém hřišti, která zastřeší místo pro diváky. Bylo opraveno stání na techniku. Zhotovena nová vrata na dílnu. Starostovi byla schválena paušální částka na cestovné ve výši 4.000,- Kč/ měsíc. Starosta informoval o rozhovoru s kronikářem obce a záměru uspořádat Setkání rodáků v září letošního roku a podpořil nákup příslušné video techniky k dokumentaci událostí  v obci.

unor.jpg

 

 

 

 

eva-t.jpg

Odešla paní Eva Trejtnarová. Maminka, babička, dcera známého obecního fotografa z 50. a 60. let 20. století M. Šilara. Veřejnost si ji mj. pamatuje z výstav u příležitostí Rodáků, kam ráda chodila vypomáhat s dozorem. Trojnásobná babička bude letos na Rodácích chybět. Ale chybět bude zejména svým blízkým a přátelům.  Zemřela v úterý 6. února 2018 ve věku 80 let. Poslední rozloučení se uskutečnilo v pátek 16. února 2018 od 13.00 v obřadní síni u městského hřbitova v Ústí nad Orlicí. Čest její památce!!

 

masopsut.jpg

Rozverná kobylka, maškary, pochutiny všeho  druhu. Neklamný důkaz masopustního veselí. Poté, co krátce po 16. hodině dal starosta obce svolení k průvodu, vypukla ve čtvrtek 8. února 2018 oslava Masopustu v Dlouhé Třebové. Kobylka byla nakonec utracena obecním rasem, aby ale posléze obživla po úpěnlivé prosbě shromážděných maškar a dětí. "Živá voda" přivedla kobylku k životu a veselí mohlo pokračovat. Po vystoupení dětí se veselí přesunulo do hospody, kde byla akce zakončena u sousedského posezení. Pořádalo sdružení Dlouhotřebovské tradice.

 

Hasiči zasahovali v podvečer 14. února 2018 u požáru v čp. 357. Výjezd byl hlášen po 19. hodině. Příčinou vznícení byly chycené saze v komíně.

 

Skupina Primátor obstarala hudební produkci na plese, který se konal v sobotu 17. února 2018 od 20.00 ve Víceúčelovém sále. Pořádali jej hasiči. Pro návštěvníky byl připraven vyzdobený sál, občerstvení, tombola. Tanečním vystoupením pobavily hosty dlouhotřebovské ženy. Lidé tančili do pozdních nočních hodin.

 

V pondělí 19. února se sešli radní obce. Projednali spoluúčast na projektu "Strategický rámec MAP do roku 2023 pro Základní a mateřskou školu Dlouhá Třebová" ve výši 11.600,- Kč.  Schválila finanční dar pro nadační fond "S námi je tu lépe" na zakoupení přístroje pro Orlickoústeckou nemocnici. Schválila příspěvek na 7 dojíždějících žáků do ZŠ v aktuálním školním roce.

Radní schválili konání akce Setkání rodáků, občanů a přátel obce na 8. září 2018. Schválili nákup digitální kamery pro potřeby video-kroniky obce. Schválili příspěvek na nákup, obalení a rozvoz knih  Městské knihovně v Ústí nad Orlicí. Rada obce schválila finanční dar pro pořádání základního kola závodu Vlčat a Světlušek pro 3. oddíl Skauta Dlouhá Třebová. Neschválila úlevu, slevu - žadatelce od placení místního poplatku za svoz komunálního odpadu pro důchodový věk.

 

Ve stejný den se krátce po půl páté odpoledne v zasedací místnosti Obecního úřadu sešel Organizační výbor Setkání rodáků, občanů a přátel obce, aby zahájil přípravy na tento zářijový počin. Ve výboru jsou zastoupeni jak dobrovolníci z řad občanů, tak spolky, instituce zde působící.

 

s1180014.jpg

V tělocvičně probíhal v sobotu 24. února 2018 IV. ročník zimního atletického víceboje pro děti narozené v letech 2005 - 2012. Svoji daň si vybrala vlna respiračních onemocnění a z původně 87 nahlášených dětí dorazilo nakonec 54 účastníků. I tak se jednalo o vydařený počin a dlouhotřebovské naděje se v konkurenci mladých atletů z okolí neztratily. Pořádala Tělovýchovná jednota.

 

Necelý měsíc od posledního veřejného zasedání se ve středu 28. února 2018 od 17.00 znovu sešli zastupitelé. Řešili odprodej pozemkových parcel 251/11, 204/10 a 1513/17 od soukromých vlastníků do vlastnictví obce. Nákup nových strojů traktor ZETOR, JCB 3cx Compact a odprodej stávajících, kterými obec nyní disponuje. Rozpočtovaná částka na nákup techniky dosahuje výše  3,340.000,- Kč. V rozpravě se hovořilo o situaci po opravě komunikací v některých částech obce, tvorba louží, problematika podloží. Zpracovává se projekt na přechod přes komunikaci I/14, chodníky. Schválení bezpečnostních prvků podléhá Krajskému ředitelství Policie ČR. Dodatečně bude zpracován, respektive včleněn do stávajícího - projekt na instalaci měřičů rychlosti v dané lokalitě. Starosta seznámil přítomné s rozhodnutím ředitelky školy vyhlásit na 30. dubna 2018  ředitelské volno pro žáky Základní školy. Uzavřena bude i školní družina.

brezen.jpg

img_0015.jpg

V sobotu 3. března 2018 od 14.00 patřila tělocvična Dětskému karnevalu. Letos se nesl v duchu Večerníčku. Pro malé i větší děti byly připraveny soutěže, reprodukovaná hudba, balonky. Pro všechny návštěvníky pak bohaté občerstvení. Nechyběla ani tombola, která skýtala nespočet zajímavých cen. Pořádal Spolek při MŠ a ZŠ ve spolupráci s partnery a sponzory akce.

 

Noví občánci byli přijati starostou Dlouhé Třebové do svazku obce. Vítání miminek se uskutečnilo v sobotu 10. března 2018 dopoledne v zasedací místnosti Obecního úřadu.

 

Myslivecký spolek bilancoval svoji činnost. V sobotu 10. března od 17.00 měli myslivci ze spolku Třebovská obora výroční schůzi v sále Na Rychtě.

 

V pátek 16. března 2018 od 19.00 bilancovala svoji činnost Tělovýchovná jednota. V tělocvičně se tak probíraly činnost a hospodaření výše uvedené organizace za uplynulý rok a nastínily se počiny pro rok letošní. Zprávu o činnosti podali zástupci jednotlivých oddílů TJ. V minulém roce byly získány významné finanční prostředky na činnost a vybavení, které zatraktivní výkon tělovýchovy v obci.

 

Smutná zpráva zpravila veřejnost o úmrtí veselého člověka, který měl rád lidi a lidé měli rádi jeho. Zemřel pan Josef Prax. Tatínek, několikanásobný dědeček. Dožil se i narození dvou pravnuček. Skonal v sobotu 17. března 2018 ve věku 78 let. Poslední rozloučení proběhlo v pátek 23. března 2018 ve 12.00 hodin v obřadní síni u městského hřbitova v Ústí nad Orlicí. Čest jeho památce!!

duben.jpg

V sobotu 7. dubna 2018 se v rámci celonárodní akce "Ukliďme Česko" konal úklid obce. I přes malou účast byla díky dobrovolníkům uklizena nemalá část veřejného prostranství. Akci zorganizoval Jan Vaněk.

 

Od 14.00 hodin patřila 7. dubna tělocvična tradičnímu Setkání důchodců. Na programu bylo vystoupení dětí ze školy a školky, oddílů Tělovýchovné jednoty, taneční zábavu pak obstarala dvojice Vašek a Pepa ze Zábřeha. Školkovské děti vystoupily s jarním pásmem říkanek a tanečků, starší děti pak převedly sestavu aerobicu. Mladší žákyně TJ se blýskly vystoupením na skladby Horehronie, Saxanu a All about that bass. Nechyběla ani dynamická ukázka gymnastiky.

Velký úspěch sklidily rovněž ženy, které si letos připravily choreografii na legendární hit "To máme mládež". Akce trvala do pozdních odpoledních hodin. Pro návštěvníky byl připraven raut.

 

V pondělí 16. dubna 2018 radní schválili smlouvu o dílo na "Protipovodňová opatření obce Dlouhá Třebová" s firmou TBO, s. r. o. Obec přispěje na počiny "Ze sedla vidíš mnohem dál", "Sportovní den s TJ" - a na zájezd do Liberce pro občany obce.

Radní řešili situaci, která vznikla nezanesením obecní stavby do katastru nemovitostí. Týká se vodojemu, který byl zbudován v polovině 60. let 20. století. V současné době je pozemek - na kterém se stavba nachází - majetkem soukromého vlastníka. Rada doporučila odkup příslušné pozemkové parcely do vlastnictví obce.

 

V pondělí 23. dubna 2018 probíhal zápis do 1. třídy místní Základní školy. . V novém školním roce 2018/2019 by pak  do lavic mělo zasednout 18 nových žáků.

 

I když noční teploty nijak vysoké nejsou, přes den teploty dosahují dvouciferných hodnot. Letní ráz počasí vybízí k výletům, volnočasovým aktivitám. V obci i v okolí se o víkendu konaly akce k blížící se filipojakubské noci. Počiny byly soukromého i veřejného rázu. Pálení Čarodějnic připadne na pondělí 30. dubna 2018. V pondělí navíc zůstanou prázdné lavice místní školy, děti čeká prodloužený víkend díky vyhlášenému ředitelskému volnu.

kveten.jpg

Zápis do Mateřské školky proběhl ve čtvrtek 3. května 2018. Kapacita místní školky je 50 dětí. Celkově má školka dvě smíšená oddělení, o děti se starají čtyři paní učitelky.

 

Cukrárna Mája uspořádala pro širokou veřejnost prodej langošů. Akce se uskutečnila v sobotu 5. května 2018.

 

Obecní úřad si připomněl památku osvobození, věnce s trikolorou  se ocitly u pomníků Obětem válek a u hrobu 26 obětí Transportu smrti. Tabulka s údaji o vězních se na své místo vrátí ke konci roku 2018. Probíhají upřesňující badatelské práce.

 

Radní zasedali ve středu 16. května 2018. Zabývali se schválením Smlouvy o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova. Dotace míří na adaptaci prostoru Starého hřiště. Schválili dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo - výstavba chodníku v ulici Na Rybníku.

Radní se dlouze zabývali situací ve škole po výsledku šetření ČŠI, kdy ČŠI řeší stížnost soukromé osoby na nedostatečnou kvalifikovanost jedné z pedagožek zdejší školy, s jejíž mnohaletou prací v oboru je jinak spokojena jak obec, tak veřejnost a především rodiče, jejichž dětí příslušná pedagožka vyučovala, respektive vyučuje - a vždy je dobře připravila na budoucí stupně škol. Stěžovatelka napadla radu obce i paní ředitelku, že se situaci nesnaží řešit a dokonce, že se ji snaží "zamést pod koberec". Rada obce důrazně odmítá, že by situaci neřešila a že by vedení školy k celé záležitosti přistupovalo alibisticky, jak ve své stížnosti naznačuje stěžovatelka. Objektivně - škola funguje naprosto bez problému i letos se někteří žáci z páté třídy dostali na víceleté gymnázium, což je nesporně zásluha pedagogického kolektivu. Velký zájem o zdejší školu potvrzuje i fakt, že do budoucí 1. třídy bylo zapsáno 18 dětí.

ČŠI na podnět od soukromé osoby zkoumá kvalifikaci dotyčné paní učitelky, která nevyhovuje příslušnému zákonu o pedagogických pracovnících. Rada obce uložila ředitelce školy přijmout příslušná opatření.

Rada obce vyhověla žádosti o příspěvek na provoz Linky důvěry, ve výši 2.000,- Kč. Rada obce rovněž schválila konání schůze veřejného zastupitelstva na pondělí 28. května 2018 od 17.00 v zasedací místnosti Obecního úřadu.

 

V sobotu 19. května 2018 proběhlo v pardubickém Aquacentru Mistrovství České republiky ve freedivingu. Mezi několika desítkami závodníků z domova i z ciziny se objevili i dva dlouhotřebováci. Vladimíra a Jan Jasanští. Jan Jasanský nakonec  po velmi slibném výkonu skončil s červenou kartou, Vladimíra Jasanská a konečně ani Jan se však mezi ostatními účastníky rozhodně neztratili a k jejich účasti a výkonům jim gratulujeme. Výsledky zde.

 

img_0036.jpg

V kostele sv. Prokopa se uskutečnila tradiční "Noc kostelů". Letos se nesla v romantickém duchu. V pátek 25. května 2018 patřily prostory zdejšího svatostánku vystoupení Komorního orchestru bývalých žáků ZUŠ Česká Třebová. V jejich podání zazněly klenoty z vážné i populární hudby. Veřejnost mohla také slyšet slavné filmové melodie, včetně nestárnoucí skladby  od E. Morriconeho - Tenkrát na západě. Slovem provázel František Mikeš. Druhou část programu obstarala zpěvačka Henriette, která půdu zdejšího kostela dobře zná ze svých  předchozích vystoupení. Pro návštěvníky byla na závěr připravena prohlídka věže se zvonem.

 

V pondělí 28. května 2018 zasedali zastupitelé. Byly probrány činnosti volených orgánů obce, zprávy podaly Kontrolní a Finanční výbor. Obec plní rozpočet pro letošní rok na 40% na stránce příjmů, 20% na straně výdajů. Probíhají rutinní práce jako je sekání trávy, proběhly úkony vzhledem k zavedení nového nařízení na ochranu osobních údajů, uskutečňuje se oprava silnic, oprava propadlého chodníku na Nivě.

Zastupitelé neschválili prodej pozemkové parcely č. 1505/5, počká se na přesné zaměření. Byly schváleny výsledky hospodaření obce za uplynulý rok, v rozpravě byla podána zpráva o situaci kolem smlouvy na výstavbu chodníku v ulici Na Rybníku a o přípravách na zářijové Setkání rodáků, občanů a přátel obce. Zastupitelé se také vyfotografovali na oficiální fotografii. Schválena byla zpráva o uplatňování územního plánu Dlouhá Třebová. V rozpravě bylo upozorněno, že slunce znemožňuje hru na jedné části hřiště - byly diskutovány možné formy částečného zastínění, probíral se stav silnic v obci. Podrobnosti se veřejnost dozví v zápise ze zasedání.

cerven.jpg

Celodenní maraton soutěží v mnoha disciplínách odstartoval v sobotu 16. června 2018 v devět hodin ráno prezentací na jednotlivé závody. Závodníci všeho věku pak změřili své síly v atletických soutěžích, součástí programu byly běhy přes překážky, hod pěnovým oštěpem, skok do dálky. Soutěž v běhu byla odstupňována podle větových kategorií na různé vzdálenosti, přičemž nejdelším byl přespolní běh z Dlouhé Třebové na Andrlův chlum. Trasa měřila 12 km. Vítězem se stal Martin Moravec s časem 47:49, 03. Byl tak stanoven nový rekord závodu (loňský nejrychlejší čas byl 01:02:46,3). Na start se postavilo 14 běžců, z toho tři běžkyně. Tutéž trasu kopíroval i pochod na Andrlův chlum a zpět, který nejrychleji zvládl Petr Valach v čase 01:50.00. Na pochod se vydalo celkem 56 turistů. Dvoukilometrový Lidový běh s hromadným startem si nenechalo ujít 21 závodníků, nejlepším byl Tomáš Lásko v čase 08:29. 

Součástí akce Sportovní den s Tělovýchovnou jednotou, která je zařazena do projektu České unie sportu - Sportuj s námi - byly i volejbalový a nohejbalový turnaj. V odbíjené poměřilo své síly šest týmů, přičemž zvítězilo družstvo z Hutvaldu, ve druhém ze sportů se nejlépe dařilo týmu Karlův výběr. Slavnostní vyhlášení se pak uskutečnilo v 18.00 na Starém hřišti s kulturním a sportovním programem. Připraveno bylo rovněž bohaté občerstvení a s odstupem času je jasné, že si obec svůj sportovní svátek užila. Součástí programu byly i soutěže pro děti, včetně malování na obličej.

 

Hřebčín Karlen pořádal v sobotu 23. června 2018 již šestý ročník akce „Ze sedla vidíš mnohem dál“ s bohatým programem. Součástí byla i výstava motocyklů. V tentýž den pořádala obec zájezd pro občany do severočeského města Liberce.

 

V noci z 23. na 24. června 2018 zemřela paní Anna Hainzová. Bylo jí 91 let. Odešly také Anežka Šmídová a Jarmila Šponarová. Čest jejich památce!!

 

Již 10. ročník Velké ceny České Třebové o pohár starosty města v cyklomaratonu se jel v neděli 24. června 2018. Tratě dlouhé 25 a 50 km vedly i přes naši obec. Pořadatelsky na místním úseku trati vypomáhali místní hasiči. Výsledky zde.

 

V pátek 29. června 2018 bylo na zdejší škole rozdáno vysvědčení. Dětem školou povinné začaly prázdniny. Do lavic opět usednou v pondělí 3. září 2018. Školka bude v provozu do 13. července, od 16. července 2018 bude na dobu jednoho měsíce uzavřena. Provoz školky byl posléze zahájen v pondělí 20. srpna.

 

V sobotu 30. června 2018 dopoledne odstartoval sedmý ročník vytrvalostního závodu "24 hodin na kole". Trať vedla z Hylvát do Dlouhé Třebové a zpět. Měřila 9,2 km. Soutěž jednotlivců ozdobil nový rekord v počtu najetých kilometrů. Letošní vítěz putovního poháru najel úctyhodných 772, 8 km.

cervenec.jpg

Dlouhotřebováci mají za sebou tradiční pouťovou zábavu. Ta proběhla v sobotu 7. července 2018. Hudbu obstarala skupina MINIMAX. Vstupné činilo 50,- Kč.  Pořádali místní hasiči. V neděli 8. července se věřící občané sešli u sochy sv. Prokopa na dolním konci, odkud se vydali do kostela sv. Prokopa, kde následně proběhla poutní mše.

Pouť byla zakončena nedělním posezením na Starém hřišti s hudební formací Prak z Boskovic. Vstupné bylo dobrovolné.

 

Devět minut před půlnocí přijala ve čtvrtek 19. července 2018 krizová linka hlášení o uvízlém koni v jednom z hospodářských objektů v Dlouhé Třebové. Nemocí zesláblé zvíře uvízlo mezí kójí a chodbou stájí. Hasiči z Ústí nad Orlicí operovali ve velmi stísněném prostoru, nakonec se transport koně zpět do boxu vydařil.

 

Sešli se radní obce. Na schůzi 23. července 2018 schválili přijetí finančního daru ve výši 5.000,- Kč pro zdejší školu. Vyhlásili záměr na odkup nemovitosti čp. 202, pozemkové parcely č. 267, pozemkové parcely č. 949/2, vzala na vědomí žadatelky o přidělení většího bytu v majetku obce. Žadatelka byla zařazena do seznamu žadatelů o byt. Radní dále schválili termín konání zastupitelstva na pondělí 13. srpna 2018.

srpen.jpg

V pondělí 13. srpna 2018 se sešli zastupitelé.Seznámili se s činností Obecního úřadu, rady obce. Byla přiznána dotace na chodník Na Rybníku, dokončena výstavba přístřešku na Starém hřišti - náklady ve výši 352.902,- Kč, rovněž zde získána dotace. Rekonstrukcí prošla socha sv. Jana Nepomuckého - náklad ve výši 173.788,- Kč, rovněž obdržena dotace, nad dílnou obecních zaměstnanců zhotovena nová střecha, do správy obce pořízeny dva stroje JCB a traktor KIOTI. Staré stroje budou odprodány, JCB za cenu ve výši 95.000,- Kč, traktor (rok výroby 2008) bude prodán zájemci s nejvyšší nabídkou. Probíhají tradiční prázdninové práce ve zdejší škole a školce - ve školce zbudovány nové vestavěné skříně.

Byla prodána do soukromého vlastnictví pozemková parcela 1505/5. Obec zveřejňuje záměr na odkup stavební parcely 267 a zde stojící nemovitost čp.202 s přilehlou parcelou 949/2. Nemovitost bude zbořena a tudy vedoucí komunikace bude napřímena. 

V rozpravě bylo upozorněno na špatný stav střechy Obecního úřadu a nutnou postupnou opravu. Poškozený strom nad cyklostezkou, porušení obecně závazné vyhlášky o volném pohybu psů v ulici K Nádraží a v přilehlých lokalitách. 

 

39183719_1229479080524973_2673309673641213952_n.jpg

Nad obcí se ve středu 15. srpna 2018 v odpoledních hodinách stala dopravní nehoda. Kolize dvou vozů. Došlo k ní na komunikaci I/14 směrem na Ústí nad Orlicí. Doprava byla po přechodnou dobu řízena hasiči a PČR. V daném úseku dochází k nehodám poměrně často. (foto zdroj internet).

 

Myslivecký spolek Třebovská obora se rozhodl pro změnu. Namísto tradiční vycházky k chatě nabídli myslivci široké veřejnosti Myslivecké hody na Starém hřišti. V sobotu 18. srpna 2018 si na vyhlášenou mysliveckou kuchyni našlo cestu velké množství návštěvníků z místa i okolí. Součástí programu byla i produkce živé hudby. Počin trval do pozdních nočních hodin. Vstupné bylo dobrovolné.

 

josef-rab-1.jpg

Odešla legenda místní tělovýchovy. Zemřel Josef Ráb. V neděli 19. srpna 2018 podlehl vleklým zdravotním obtížím. Rád navštěvoval sportovní a kulturní akce. Byl vždy vítaným společníkem. Angažoval se i ve veřejném životě obce. Působil v komisích MNV, ale největší proslulost získal společně s M. Štanclem (zesnulým v roce 2016) v práci pro místní oddíl odbíjené. Působil, i coby činovník místní tělovýchovy. Bylo mu 86 let. Čest jeho památce!!

 

Odešel pan Milan Rybka. Tatínek a několikanásobný dědeček zemřel v sobotu 25. srpna 2018. Bylo mu 66 let. Poslední rozloučení proběhne v pátek 31. srpna 2018 v 10.30 hodin v obřadní síni u městského hřbitova v Ústí nad Orlicí. Čest jeho památce!!

zari.jpg

V pondělí 3. září 2018 zasedlo do školních lavic v místní škole 16 prvňáčků. Začal školní rok 2018/2019.

 

Sobota 8. září 2018 patřila IV. Setkání rodáků, občanů a přátel obce. Celodenní program přilákal velký počet návštěvníků z místa i okolí. Program sesazený z výstav, kulturních vystoupení a dynamických ukázek z činnosti místních spolků, respektive dalších doprovodných aktivit - se vydařil.

 

V sobotu 22. září 2018 bylo do svazku obce přivítáno osm miminek. Pořádala Sociální a kulturní komise obce.

 

Ve čtvrtek 27. září 2018 se naposledy sešli zastupitelé obce v aktuálním složení. Diskutovalo se o Plánu na rozvoj sportu v letech 2018 - 2022, současně byly schváleny odměny a v závěru došlo na konfrontaci mezi starostou a členy Kontrolního výboru, kteří se dotazovali na formu komunikace vedení obce s obyvateli domu čp. 232 ve věci zde probíhajících stavebních úprav. Diskuze se vedla i o absenci projektu a výběrového řízení, načež vedení obce kontrovalo, že u zakázek podobného rozsahu není výběrové řízení nutné. Emocemi nabitá diskuze zároveň ukončila poslední zasedání zastupitelstva ve volebním období 2014 - 2018.

 

V pátek 28. září 2018 se na Starém hřišti konalo tradiční opékání vuřtů s programem pro děti. Součástí podvečera byly soutěže, vystoupení skupiny Tartas a její ohňové show. Pořádal Spolek při MŠ a ZŠ Dlouhá Třebová.

 

Do schránek dorazily volební hlasovací lístky. Ve dnech 5. - 6. října 2018 proběhnou komunální volby do obecního zastupitelstva. O křesla v zastupitelstvu se ucházejí tři subjekty: kandidátka s podporou KDU-ČSL, Sdružení nezávislých kandidátů Dlouhotřebováci 2018, SNK Volba pro obec.

V pátek mohou občané volit od 14.00 do 22.00 hodin, v sobotu pak volební místnosti budou otevřeny od 8.00 do 14.00 hodin. Volební místnost v Dlouhé Třebové bude zřízena v zasedací místnosti obecního úřadu.

 

rijen.jpg

V pátek 5. října 2018 došlo v odpoledních hodinách na komunikaci I/14 v blízkosti obchodu s moto doplňky ke střetu služebního automobilu PČR s motocyklem, který řídil nezletilý motocyklista. Jak informoval Orlický deník, motorkář utrpěl při střetu zranění, které bylo následně lékařsky ošetřeno. Policisté se otáčeli za podezřelým vozidlem, které je míjelo. Při manévru na komunikaci byly podle informací spuštěny majáky. Dále bylo zapnuto výstražné zařízení, včetně směrovek. Kolize podléhá dalšímu šetření. Dopravu na místě řídila PČR. 

 

Ve dnech 5. - 6. října 2018 proběhly v celé zemi komunální volby. V Dlouhé Třebové kandidátky sestavily dvě nezávislá sdružení a jedna byla s podporou KDU-ČSL. Mezi tři subjekty se rozdělilo 15 mandátů, Volba pro obec získala 7 křesel, Dlouhotřebováci 2018 6 a KDU-ČSL 2. Volební účast byla lehce nad 57 %.

 

Na členství ve Výkonném výboru Tělovýchovné jednoty rezignovali dlouholetí členové Petr Marčík a Jan Mrštný.  K projednání mimořádné situace se sejde valná hromada, která je plánována na pátek 16. listopadu 2018.

 

Několikrát za sebou se v uplynulých dnech sešly strany, které uspěly ve volbách do zastupitelstva. Z jejich jednání vzešlo personální obsazení míst v obecní samosprávě. Ustavující zasedání nového zastupitelstva proběhne v pátek 2. listopadu 2018 od 17.00 v místní tělocvičně.

 

22. října 2018 - u osoby visící na stromě po zásahu elektrického proudu zasahovaly Na Nivě hasičské jednotky z Ústí nad Orlicí a České Třebové. Povolán byl i vrtulník letecké záchranné služby.

 

Poslední říjnový víkend se po celé zemi konaly vzpomínkové akce u příležitostí stého výročí od založení někdejšího Československa. Obnovy naší státnosti. Vyvrcholením byla vojenská přehlídka Armády ČR v Praze 28. října za účasti nejvyšších státních představitelů. V Dlouhé Třebové se vznik republiky připomněl v pátek 26. října 2018 pietním aktem u pomníku Obětem válek a následným programem.

 

listopad1.jpg

 

2. listopadu 2018 se od 17.00 konalo ustavující zasedání obecního zastupitelstva. Nově zvolení zastupitelé složili slib a ujali se výkonu svých mandátů. Do čela obce byla zvolena Kateřina Slezáková, místostarostou se stal Petr Najman. Členy rady jsou: Martin Lamplot, Blanka Valachová, František Mikeš. Předsedou Finančního výboru byl zvolen Roman Vodička, Kontrolní výbor povede Miroslav Lang.

 

V sobotu 10. listopadu 2018 proběhla v tělocvičně 12. Dlouhotřebovská zabíjačka s prodejem zabíjačkových pochutin a kulturním programem, který obstaralo hudení duo Vašek a Pepa. Pořádala obec Dlouhá Třebová.

V budově školy pak skautské oddíly z Dlouhé a České Třebové pořádaly Deskohraní. Veřejnost se s deskovými hrami mohla seznámit od 14.00 hodin.

 

16. listopadu 2018 se v klubovně víceúčelového sálu konala mimořádná valná hromada Tělovýchovné jednoty, která řešila situaci po nastalé  rezignací dvou dosavadních členů výkonného výboru. Na schůzi došlo k volbě nových členů výkonného výboru a revizní komise.

 

Od 18. hodiny se v pondělí 19. listopadu 2018 sešla v novém složení rada obce. Řešil se bezúplatný převod pozemků do vlastnictví obce, záležitosti místní školy - rozpočet, povinná finanční kontrola, která je dána příslušnou legislativou, výroční zpráva, školní jídelna. Radní schválili věnovat výtěžek z nedávno proběhlé Dlouhotřebovské zabíjačky dětem ve školce a škole, dále příspěvek na pořízení mikulášských balíčků pro děti. Mimo další záležitosti se radní dohodli na programu jednání zastupitelstva, které se sejde v pondělí 3. prosince 2018 od 17.00 v zasedací místnosti Obecního úřadu.

 

23. listopadu 2018 se v kostele sv. Prokopa uskutečnila od 17. hodiny  Svatohubertská mše. Mše zasvěcená patronu myslivosti přilákala velký počet návštěvníků z místa i okolí. 

 

Zemřel pan Stanislav Štancl. Odešel v pátek 30. listopadu 2018 ve věku 69 let. Čest jeho památce!!

 

prosinec.jpg

 

První prosincový víkend proběhly v obci počiny vztahující se k zahájení adventního období. V sobotu 1. prosince 2018 proběhly v tělocvičně dílničky, kde si děti mohly vyrobit rozličné vánoční dekorace, na které plynule navázalo kulturní vystoupení u obecního úřadu v centru obce. Zde vystoupily děti z místní školky a školy s básničkami a krátkým hudebním pásmem. Program měl spád a brzy následovalo samotné rozsvěcení vánočního stromku, který letos věnovali manželé Štusákovi. Veřejnost pozdravily starostka obce a ředitelka školy, Kateřina Slezáková a Alena Kopecká. Sobotní program pak vyvrcholil koncertem slovenské hudební formace Fragile v kostele sv. Prokopa.

Neděle 2. prosince 2018 patřila tradiční prodejní výstavě v zasedací místnosti obecního úřadu. 

 

V pondělí 3. prosince 2018 se sešli zastupitelé. Schválili rozpočet na rok 2019. Na straně výdajů je počítáno s částkou 28.809.990,- Kč. Stejná částka je očekávána na poli příjmů, rozpočet je navrhován coby vyrovnaný. Hovořilo se o bezúplatném převodu vybraných pozemků, zastupitelstvo naopak odložilo záležitost bezplatného pronájmu p. p. 938/1 a 936/1. V dané věci bude provedeno místní šetření. Bylo schváleno složení kulturní a sociální komise obce pro volební období 2018 - 2022. Do čela kulturní komise míří Jitka Kuběnková, do vedení sociální komise Jana Štanclová.

Dojde k vytvoření redakční rady Dlouhotřebovského zpravodaje. Sem byli nominováni M. Hruška, M. Lamplot. Za obecní úřad míří do redakce starostka Slezáková. Zastupitelé schválili demolici objektu čp. 202 a sklípku na st. p. 139/2. Rekonstrukcí projde objekt na Starém hřišti, lidově zvaný "Žába". V prostorách bývalé pošty na úřadě vznikne komunitní centrum, které budou moci využívat spolky, veřejnost, jednotlivci k setkávání a kulturně-společenským příležitostem.

Zastupitelé schválili smlouvu o provedení práce kronikáře obce se zastupitelem M. Lamplotem. V závěru jednání zastupitelé schválili program kulturní komise pro příští rok, byl dán návrh na sestavení celoročního kulturního přehledu i s uvedením akcí, které nepořádá přímo obec. Zastupitelstvo dalo zelenou revizi mostních konstrukcí, které se nacházejí ve vlastnictví obce. 

 

9. prosince 2018 v kostele sv. Prokopa se uskutečnil již XXVIII. Adventní koncert, na kterém vystoupila Schola u sv. Prokopa, kterou doplnil Smíšený pěvecký sbor Campanula.

 

img_20181213_190312.jpg

13. prosince 2018 - na cestopisnou přednášku pozvali do zasedací místnosti obecního úřadu veřejnost dva cestovatelé David Vébr a Michal Moravec, kteří zajímavou a zábavnou formou představili svoje putování po jihoamerickém Ekvádoru. Přednáška byla spojena s projekcí.

 

Koncert dechové kapely Řetůvanky se odehrál v sobotu 15. prosince 2018 odpoledne v kostele sv. Prokopa. Muzikanty doprovodila svým vystoupením Schola Koclířov. Vstupné bylo dobrovolné.

 

V úterý 18. prosince 2018 se sešli radní obce. Řešili problematiku stavby vodojemu na parcele p. p. č. 315/1. Schválili složení inventarizační komise, výši odměn ředitelce školy, finanční příspěvek pro AUDIOHELP, spolek, který hájí zájmy nedoslýchavých lidí. Dále posvětili ponechání výši poplatku za svoz odpadu pro fyzické podnikající a právnické osoby.

Radní se mj. zabývali odmítnutím nabídky na hudební vystoupení pěveckého dua Evy a Vaška. Rada obce určila datum příštího zasedání zastupitelstva, které se sejde v pondělí 28. ledna 2019 od 17.00 hodin.