Jdi na obsah Jdi na menu

9235883-1.jpg9235883-12.jpg9235883-12.jpg9235883-13.jpg9235883-14.jpg9235883-15.jpg9235883-16.jpg9235883-17.jpg9235883-18.jpg9235883-19.jpg9235883-120.jpg9235883-111.jpg9235883-112.jpg

 

Leden 2016

1. ledna 

Lidé se probudili do nového roku s bílou nadílkou. Po dlouhé době se ochladilo a začalo sněžit i ve středních polohách. 

 

2. ledna 

V obci probíhá Tříkrálová sbírka. Výtěžek poputuje na charitativní účely.

belina.png

8. ledna 

Zemřel pan Jindřich Bělina. V prosinci se dožil 81 let. Čest jeho památce!!

 

9. ledna 

V sále hostince Na Rychtě se konala výroční schůze Sboru dobrovolných hasičů.

Pokračovaly návštěvy Tří králů v jednotlivých domácnostech. Lidé přispívali na dobročinné účely. Dlouhotřebováci byli štědří. Výtěžek sbírky v obci činí 24.464,- Kč.

Odešel pan Vladimír Morkes. V obci mu nikdo neřekl jinak, než "Profesor". Ač profesně spjat se Severní Moravou, žil a působil dlouhá léta na Ostravsku, nikdy nezpřetrhal vazby, které ho pojily s jeho rodnou obcí. Byl činorodým v mnoha oblastech, mj. se zabýval i dějinami místního ochotnického divadla.

Odchází nedlouho po své manželce a bratru Oldřichovi a s ním zároveň odchází nejstarší generace rodáků z čp. 47, z Rychty. Život Vladimíra Morkese se završil v požehnaných 90 letech. Poslední rozloučení se uskutečnilo v sobotu 16. ledna 2016 od 11 hodin v kostele sv. Prokopa. Čest jeho památce!!

p1070087.jpg

16. ledna 

Plesová sezona v obci začala. Ve zrekonstruované tělocvičně proběhl Myslivecký ples pořádaný Mysliveckým sdružením Třebovská obora. Nechyběla tombola - ani myslivecká kuchyně.

 

18. ledna

Třetí lednový týden přinesl výrazné ochlazení a husté sněžení. Napadlo několik centimetrů nového sněhu. Teploty dosahovaly až k minus 14 stupňům přes den. Na konci týdne došlo k oteplení a odtátí sněhu. Přidaly se srážky a na silnicích se tvořila ledovka.

 

23. ledna 

V zasedací místnosti Obecního úřadu se konalo první letošní "vítání" nově narozených občánků do života.

 

25. ledna

Radní se sešli k lednové schůzi. Byla schválena dotace z rozpočtu obce  ve výši 280.000,- Kč na modernizaci zdejší prodejny KONZUM, kde bude od jara 2016 zřízena poštovní provozovna. Schválili smlouvu na zpracování žádosti o dotaci v souvislosti s výstavbou víceúčelového sportovního hřiště.

Schválen byl pronájem kompostérů jednotlivým domácnostem v obci. Klubu rodičů byl schválen finanční příspěvek pro Dětský Karneval ve výši 5.000,- Kč, Domovu důchodců v Ústí nad Orlicí příspěvek ve výši 15.000,- Kč. Pro obsazení volného bytu v čp. 388 byla vybrána paní (osobní údaj).

 

Únor 2016

 

5. února 

Na katastru obce došlo před 15. hodinou k dopravní nehodě osobního automobilu. Na místě zasahovaly Složky integrovaného záchranného systému. Osmadvacetiletý řidič zde nezvládl řízení. Při nehodě byl lehce zraněn. Jeho neplnoletá spolujezdkyně utrpěla vážná zranění, kterým později podlehla ve fakultní nemocnici. Silnice I/14 byla  uzavřena v délce 839 metrů. Doprava byla sváděna mimo hlavní silnici přes obec Dlouhá Třebová. K obnovení provozu došlo po 18. hodině.

12. února

V obci byla znovuotevřena prodejna Konzum. Byla provedena komplexní rekonstrukce interiéru, provozovna byla doplněna i bezbariérovým přístupem. V rámci prodejny bude zřízena i poštovní úřadovna.

 

13. února 

Od 20.00 se ve víceúčelovém sále uskutečnil Hasičský ples. K tanci zahrála skupina Primátor, součástí programu bylo i předtančení na skladbu od Dschingis Khan - Moskau. Pro hosty plesu bylo připraveno občerstvení. Nechyběla ani tombola.

 

17. února

Zasedala rada obce. Schválila přidělení dvou bytů v čp. 116 a v čp.388. První z bytů byl přidělen paní (osobní údaj), druhý z bytů pak (osobní údaj). Zároveň se zabývala i plánovanou výstavbou obchvatu města Česká Třebová. Trasa komunikace povede přes katastr naší obce, přičemž jedna z možných variant, tzv. zelená varianta,   je pro obec nepřijatelná, protože vede přes obydlenou část obce. Situací kolem výstavby obchvatu se budou zabývat i zastupitelé na svém zasedání v pondělí 29. února 2016.

Radní dále schválili navýšení příspěvku pro Městskou knihovnu v Ústí nad Orlicí. Částka pro rok 2016 činí 15.000,- Kč.

 

27. února

Ve věku nedožitých 87 let náhle zemřela paní Jaroslava Hýblová. Čest její památce!!

V sále Hostince Na Rychtě se uskutečnil další ročník oblíbeného Hokejového plesu.

 

29. února

Zastupitelé měli svůj zasedací den. V plném počtu vyslechli zprávu o činnosti Obecního úřadu a Rady obce. V samotné budově Obecního úřadu dochází k rekonstrukci schodiště, výkon služeb pro veřejnost však není dotčen. Na autobusové zastávce Jednota byl umístěn odpadkový koš, chystá se oprava všech laviček v obci. Pokračují přípravné práce na projektu výstavby sportovního hřiště, bylo zažádáno o dotaci, která by mohla pokrýt část nákladů na výstavbu.

Byly podány zprávy výborů, podle Finančního výboru skončilo hospodaření obce v loňském roce s rezervou. Zastupitelé se zabývali zvažovanou výstavbou obchvatu města České Třebové. Byly představeny dvě možné trasy tohoto dopravního opatření, které se různými způsoby dotýkají katastru naší obce. Zatímco "trasa červená" je již součástí územního plánu, v obci postihuje především zemědělskou půdu nad hřbitovem, Avenou a na dolním konci se napojuje na I/14. Zelená trasa postihuje obydlenou část obce. Navíc veškerou dopravu svádí na silnici I/14 přímo v obci, což by ještě zhoršilo přechod přes tuto komunikaci např. za účelem návštěvy hřbitova, domů zde stojících. Zelenou trasu zastupitelé kategoricky odmítli.

V závěru zasedání pozvala přítomné zastupitele předsedkyně Sociální a kulturní komise paní Ilona Šimková na jubilejní Setkání důchodců. Setkání důchodců se uskuteční v sobotu 2. dubna 2016 od 14.00.  Paní Jana Štanclová odůvodnila výrazné osvětlení dráhy, na které si někteří občané v poslední době stěžovali. Vyplývá to z přípravy na dálkové řízení koridoru. Po dobu těchto přípravných prací bude zdejší úsek trati takto osvětlený. Odhadem do června letošního roku.

 

Březen 2016

 

9. března

25 let uplynulo od počátků skautingu v Dlouhé Třebové.  Ten den byl založen 3. oddíl Dlouhá Třebová.

 

12. března 

Ve víceúčelovém sále se konal Dětský Karneval. Letos byli průvodním motivem "Mimoni". Moderátorem byl Jan Onder.

 

15. března

Zima se nevzdává. Silné sněžení se objevilo i v nižších polohách. Po přechodném ochlazení se v polovině března  oteplilo a vydatné sněhové a dešťové srážky vystřídalo slunečné počasí.

 

20. března

Na Květnou neděli zpívala Schola u Sv. Prokopa v Dlouhé Třebové i sousední České Třebové. Odzpívala zároveň všechny obřady Svatého týdne a velikonoční vigilii v České Třebové.

 

27. března

Velikonoční neděle přinesla příjemně vysoké jarní teploty. Zároveň začal platit letní čas. Rafička hodin se v noci posunula z druhé na třetí hodinu noční. Letní čas bude platit do října tohoto roku.

 

31. března

Dlouhotřebovák Milan Bureš pozval širokou veřejnost do Roškotova divadla v Ústí nad Orlicí, kde prezentoval své zážitky z cesty po Korejské lidově demokratické republice, kterou navštívil v loňském roce. Zajímavá sonda do života - této jinak nepřístupné země - přilákala velký počet zájemců.

Poslední březnový den zemřel pan Bohumil Rychetník. Bylo mu 83 let. Jeho manželkou byla někdejší pedagožka na zdejší škole paní Marie Rychetníková, která zemřela v roce 2014. Čest jeho památce!!

 

Duben 2016

 

1. dubna

Aprílové počasí si dalo na první dubnový víkend víkend pauzu a na veřejnost čekalo příjemné jarní počasí s vysokými teplotami a jasnou oblohou. Lidé toho využili k aktivnímu odpočinku, mnohdy k výletům do okolí či rozličným pohybovým aktivitám.

 

2. dubna 

V tělocvičně to žilo. Konalo se tu 25. Setkání důchodců za velké účasti samotných seniorů. Program odstartovaly prezentace dětí z MŠ. Vystupovaly i děti z místní ZŠ. Tu zastupovaly hudební a taneční kroužky, které působí při zdejší škole.

 

Nechyběla tradičně kladně hodnocená sestava gymnastiky a TJ se blýskla i recesní produkcí na motivy skladby "Holky z naší školky", kterou předvedly starší ženy pod vedením Ilony Šimkové s choreografií od (osobní údaj). Programem provázel Martin Lamplot a taneční zábavu obstarala dvojice Vašek a Pepa ze Zábřeha. Pro hosty i účinkující bylo připraveno občerstvení formou rautu.

 

5. dubna

Vážným zdravotním komplikacím podlehl pan Vladimír Chadima z Nivy. Letos by se dožil 67 let. Čest jeho památce!!

 

6. dubna 

Jednala Rada obce. Schválila povolení sjezdu z chodníku na novou přístupovou komunikaci ke stavbě rodinného domu Na Rybníku. Samotný souhlas se stavbou nového domu v této lokalitě (pozemková parcela č. 1048/8) podmínila rada obce bez-výhradním souhlasem Stavebního úřadu v Ústí nad Orlicí. Rada obce vzala na vědomí zprávu Policie ČR o bezpečnostní situaci v obci, kterou bezpečnostní orgán České republiky považuje více - méně za stabilizovanou.

Rada schválila znění smlouvy, kterou do budoucna uzavře každý člen Jednotky Sboru dobrovolných hasičů na jedné straně s obcí, respektive starostou obce - na straně druhé. Zároveň rada schválila podání žádosti o dotaci na nový dopravní vůz pro tuto jednotku.

Obec přispěje nadačnímu fondu nemocnice v Ústí nad Orlicí "S námi je tu lépe" částkou 20.000,-Kč.

Radní se dále zabývali schválením účetní uzávěrky pro místní školu a školku, avizovanou účastí na soutěži na svoz komunálního odpadu a situací ve škole, kde se část rodičů obrátila na hlavu obce se stížností na výchovně - vzdělávací práci současné ředitelky školy. Starosta obce se poté osobně zúčastnil zasedání školské rady, které se uskutečnilo v budově školy tentýž den večer.

 

8. dubna

Tento den patřil Tělovýchovné jednotě a od 19.00 její výroční schůzi v prostorách tělocvičny.

 

11. dubna

Na letošní sezonu se návštěvníkům z místa i okolí otevřela Cukrárna Mája. 

 

15. dubna 

Zemřel pan Zdeněk Řehák. Bylo mu 64 let. Poslední rozloučení proběhlo ve čtvrtek 21. dubna 2016 od 11.00 v České Třebové. Čest jeho památce!!

 

26. dubna

30 let uplynulo od okamžiku, kdy došlo k výbuchu 4. reaktoru jaderné elektrárny v Černobylu. Následná radiace měla dopad i na život obyvatel v Československu, ačkoliv se důsledky celé tragédie snažila vedoucí místa tehdejšího režimu trestuhodně bagatelizovat.

 

29. dubna 

Konec čtvrtého měsíce patří tradičnímu pálení čarodějnic. V pátek se na Starém hřišti konala akce dětí MŠ, k žádné hromadně organizované akci s programem však v obci nedošlo. Lidé si tak filipo-jakubskou noc připomněli na akcích v okolí, respektive v soukromí. Počasí bylo v pátek i v sobotu na letošní poměry mimořádně slunečné s příznivými teplotami.

 

Květen 2016

 

1. května

V kapli sv. Josefa na hřbitově byla sloužena mše.

 

11. května

Radní obce schválili nákup vybavení pro potřeby mladých hasičů ve výši 40.000 Kč. Obsazení malometrážního bytu v čp. 388, dále vzali na vědomí ukončení nájemní smlouvy s Českou poštou, prostory po poště budou po uplynutí nájemní smlouvy zrekonstruovány a bude rozhodnuto o jejich dalším využití.

 

Radní schválili výjimku z počtu dětí ve zdejší MŠ, schválení sponzorského daru od rodičů pro MŠ. Rada obce posvětila uzavření školky v době letních prázdnin od 18. 7. do 19. 8. 2016. Dále se radní zabývali pronájmem pozemkové parcely 830/19 na Nivě a záměrem prodeje pozemkové parcely č. 1664/8. Nakonec byl schválen program zasedání zastupitelstva obce na pondělí 23. května 2016 od 17.00 hodin.

 

14. května

V zasedací místnosti Obecního úřadu se uskutečnilo vítání občánků.

1936239_1283620268333472_7108535923903711199_n.jpg

20. května

Dalším přírůstkem se pyšní v místním hřebčínu Karlen manželů Kašparových. Narodil se tu krásný hřebeček.

 

21. května

Zemřel pan Vlastimil Rychetník. Bylo mu 59 let. Čest jeho památce!!

 

23. května

Zasedalo obecní zastupitelstvo. Starosta informoval o rozmístění kontejnerů na bioodpad po obci, přidělení dotace z Programu na obnovu venkova ve výši 100.000,- Kč. Bude proveden nákup nových skládacích stolů a židlí do víceúčelového sálu. Na vyřízení dalších dotací (např. ohledně víceúčelového hřiště) se čeká.

Starosta informoval zastupitele, že v ZŠ provedla kontrolu Česká školní inspekce, čeká se na zveřejnění inspekční zprávy. Zastupitelé schválili účetní závěrku za rok 2015,  závěrečný účet obce s výhradami, které jsou součástí usnesení, paušální cestovné pro starostu obce. Na programu bylo schválení rozpočtové změny č.3/2016, své zprávy přednesly Kontrolní a Finanční výbory. V závěru byl schválen prodej pozemkové parcely č. 693 na pozemku č.494/2.

 

28. května

Sdružení rodičů uspořádalo pro děti školou povinné výlet do Oucmanic, kde děti navštívily Eko - centrum Paleta.

 

Červen 2016

 

2. června

Na zdejší stanici skončila služba výpravčích. Nyní je provoz na koridoru řízen dálkovým systémem. Trať je řízena příslušnou technikou z Centrálního dispečerského pracoviště v Praze. Správa dopravní železniční cesty si od tohoto kroku slibuje snížení nákladů - spojených s přímým řízením provozu. Výpravčí ze zdejší železniční stanice byli přeřazeni na jiná pracoviště.

Počasí v květnu bylo teplotně normální, květen byl normálním měsícem i co do množství srážek.

 

4. června

U Myslivecké chaty se napříč  tradičnímu klidu, protože se rodí nová populace zvěře - jak drobné (bažanti a zajíci), tak spárkaté (srnčí i divočáci), konala akce pro děti. Uskutečnil se tu již tradiční orientační běh, pořádal Klub rodičů při MŠ.

p6100014--1-.jpg

10. června

Proběhl další ročník Noci kostelů. Zahájily ho svým vystoupením děti ze zdejší školy. Nechyběla ani připomínka Karla IV., který se narodil v květnu 1316, respektive od jeho narození uplynulo letos 700 let. František Mikeš a Martin Lamplot sehráli scénku setkání arcibiskupa Arnošta z Pardubic s Karlem IV, který ke kostelu přijel v kočáře tažený koněm z místního Hřebčína Karlen.

Celou akci doprovodila výstava dětských prací se středověkou tematikou. Mimo dětí vystoupila Schola u sv. Prokopa a pěvecký sbor Campanula z Dolní Dobrouče. Závěr akce patřil prohlídce kostela - zejména věže s vyhlídkou a se zvonem Prokopem.

 

Ve věku nedožitých 93 let zemřela paní Marie VašátkováČest její památce!!

 

11. června

Na Srnově se konalo prověřovací cvičení pro výjezdové jednotky sboru dobrovolných hasičů 12. okrsku. Účastnila se i jednotka hasičského sboru z Dlouhé Třebové. Informace o průběhu cvičení zde.

 

15. června

Byla sejmuta vitráž v průčelí kostela sv. Prokopa. Obci se podařilo sehnat příslušnou dotaci na její opravu.

 

20. června

Zasedala Rada obce. Projednala příspěvek na dva počiny, které proběhnou 25. června 2016. Příspěvek na dopravu pro zájezd pořádaný Obecním úřadem na Dolní Moravu se zastávkou ve Vojenském muzeu v Králikách. Hřebčínu Karlen na akci "Ze sedla vidíš mnohem líp". Dále byly schváleny odměny radním obce za jejich činnost, připravuje se výstavba nových chodníku v centru obce a v ulici Na Rybníku. Proběhne oprava komunikací Na Výšině, Na Vondráku a v Kojovci.

Byla projednána možnost využití "multikáry", která je evidována v obecním majetku. Služby Multicar budou moci využívat občané trvale bydlící v obci za cenu 20,-Kč/km (dovoz, odvoz materiálu apod.). 

 

Tentýž den bylo přikročeno k dokončení opravy velké jižní vitráže v kostele sv. Prokopa. Oprava byla zahájena v loňském roce.

 

22. června

Mimořádně zasedala Rada obce. Řešila se škola. Dosavadní ředitelka školy a školky, (osobní údaj), odchází k 23. červnu 2016 na vlastní žádost z funkce. Vyvrcholily tak dlouhodobě napjaté vztahy, které vygradovaly rozhodnutím stávající ředitelky, odejít z funkce. Na ředitelskou pozici bude vyhlášen konkurz. Do doby výběru nového ředitele školy byla zastupováním pověřena učitelka (osobní údaj).

 

25. června 

V  hřebčíně manželů Kašparových se v sobotu uskutečnila přehlídka koní v rámci pátého ročníku akce "Ze sedla vidíš mnohem dál". Program zahájila paní ředitelka Hřebčínu Karlen (osobní údaj). Úvodní slovo ročníku pronesl kronikář obce Martin Lamplot.

A pak již následovala prezentace celé řady koní různých plemen. Nechyběly dynamické ukázky výcviku koní i jejich umu. Miloš Kolovratník požehnal letošním hříbátkům. Na závěr se konaly divácky atraktivní závody v kočárovém parkuru, který doplnila i prezentace čtyřkolek v témže kolbišti. Počasí navzdory silnému větru vydrželo a celý počin se pořadatelům vydařil.

V tentýž den se konal další ze zájezdů pro občany, který pořádal Obecní úřad v Dlouhé Třebové. Cílem exkurze byla tentokrát oblast Dolní Moravy.

 

30. června

Dětem začaly toužebně očekávané prázdniny. V uplynulém školním roce navštěvovalo Základní školu 66 žákyň a žáků. Třídními učitelkami byly: (osobní údaj) (1. třída), (osobní údaj) (2. třída), (osobní údaj) (3. třída), (osobní údaj) (4. třída), (osobní údaj) (5. třída). Vychovatelkou ŠD byla paní (osobní údaj). Družinu navštěvovalo 29 dětí. Ředitelkou školy byla paní (osobní údaj), která z funkce odešla k 23. červnu 2016 a do doby zvolení nástupce ji nahradila (osobní údaj). Do školy se děti vrátí ve čtvrtek 1. září.

Mateřská školka si na své prázdniny musí ještě počkat. Nastanou ji až 18. července 2016. Školka pak bude uzavřena celý měsíc, respektive do 19. srpna 2016. O děti ve školce se starají paní učitelky: (osobní údaje). Provozními pracovníky jsou: (osobní údaje).

 

Červenec 2016

 

3. července

Vyvrcholil pátý ročník  vytrvalostního kroužení pro cyklistické a koloběžkové amatéry "24 hodin na kole". 9, 2 km dlouhá trať vedla i přes katastr naší obce. Výsledková listina zde.

 

6. července

Zemřel pan Emil Cejnar. Dlouholetý člen místního sboru dobrovolných hasičů, v letech 1974 - 1980 (předseda) a v letech 1993 - 2007 starosta místních hasičů. Angažoval se i v místní myslivosti. Skonal ve věku 67 let. Čest jeho památce!!

 

9. července

V Moravském Krumlově se konal XXV. ročník Memoriálu Jana Branče. Jde o jezdecké závody jedno, dvoj spřeží velkých a malých koní a ukázku jízdy čtyřspřeží. Dobře se vedlo zástupcům Hřebčína Karlen, (osobní údaj) si přivezli první místo z parkuru jedno-spřeží.

 

9. - 10. července

Proběhla pouť. Letos byla sobotní pouťová zábava provázena menším zájmem ze strany veřejnosti - než v jiných letech. Zdárnému průběhu akce to však nijak nevadilo. Neděle patřila procesí k soše sv. Prokopa a odpolední posezení doprovodily svým vystoupením Řetůvanka a pěvecké duo Eva a Vašek.

 

11. července

Na katastru obce spáchal v pondělí večer sebevraždu třiapadesátiletý muž z České Třebové. Zanechal dopis na rozloučenou. V úterý 12. července probíhala rozsáhlá pátrací akce, která skončila nálezem těla pohřešovaného.

 

23. července

Zástupci našeho hasičského sboru se účastnili oslav 140. výročí od založení partnerského Sboru dobrovolných hasičů v Protivíně.

 

Srpen 2016

 

8. srpna

Zasedala Rada obce. Ze zasedání byl omluven Ing. Roman Vodička. Radní doporučili zastupitelům schválit prodej pozemkové parcely č. 1664/8 o výměře 46 m2. Starosta informoval radní o budoucí výstavbě chodníků v centru obce a bude vyvinuta snaha i o osvětlení přechodu na I/14.

Rada souhlasila s přerušením provozu v horní části ulice Na Nivě po dobu, která by neměla přesáhnout 3 dny. Datum uzavírky nebyl v době zasedání znám. Řádné označení místa zákazovými značkami zajistí majitel nemovitosti  čp. 343. Rada se zabývala špatným stavem některých památek v obci. Péčí o plastiky Jana Nepomuckého a Svaté Trojice byl pověřen radní František Mikeš. Rada vyhlásila záměr odkupu pozemkové parcely č. 1045/125, která vznikla oddělením z pozemkové parcely č. 1045/14. 

Byla znovu nastolena otázka zbudování druhé sochy sv. Prokopa, kterou obci nabídl umělecký kovář Bečka v hodnotě 200.000 Kč. Radní většinou tří hlasů tento záměr posvětili. Jeden hlas byl proti. Obec na zhotovení druhé sochy Prokopa zažádá o dotaci z programu Obnovy venkova. Nakonec byl schválen program zasedání zastupitelstva, které se sejde 22. srpna 2016 od 17. hodin.

 

10. srpna

Zatímco červen byl teplotně nadnormální, v Pardubickém kraji byla průměrná teplota podle informací meteorologů 17,30, letní měsíce zaostávají za loňským létem. Ochlazení se netýká jenom našeho středoevropského teritoria, ale ve větší míře se letos dotklo i Jadranu a dalších výletních destinací. Hojně se letos objevily i úrazy v důsledku zasažení bleskem. Jenom v České republice se již počítají na desítky. Často za to může i podcenění nebezpečí, které může blesk představovat a nedostatečná prevence - jak se před blesky účinně chránit.

 

13. srpna

Hned dvě vydařené akce měla na svém kontě sobota 13. a částečně i neděle 14. srpna 2016. Na Starém hřišti proběhla v sobotu od 20.00 zábava s rockovou skupinou Modrý Mauricius. Slušná účast veřejnosti mile překvapila pořadatele, českotřebovské hokejisty. Mimo hudební produkce bylo připraveno i občerstvení a posezení v nezastřešeném areálu. Vstupné činilo 70,- Kč.

 

Odpolední část dne patřila vycházce k Myslivecké chatě s bohatým občerstvením a hudbou. Pořadatelem tohoto počinu bylo Myslivecké sdružení Třebovská obora. Vstupné dobrovolné.

 

14. srpna

Místní občané, především rodiče se svými ratolestmi - navštívili o víkendu sousední město Ústí nad Orlicí, kde se konala již 91. Oustecká pouť. Nechyběly pouťové atrakce, nezbytný stánkový prodej s rozličným pouťovým inventářem, občerstvit se veřejnost mohla i v hasičské hospodě, která byla zřízena v prostorách hasičárny tamního dobrovolného sboru. Součástí programu byly i ukázky starých řemesel.

dsc_0088.jpg

Provizorně zakryté místo po vyjmuté vitráži. Nyní je již vitráž na svém místě.

dsc_0100.jpg

17. srpna

Na své místo byla vsazena nová kruhová vitráž. Dominantní prvek na čelní straně kostela sv. Prokopa. 11. června bylo zbudováno lešení a 15. června byla vitráž vyjmuta. Zdejší svatostánek tak má všechny vitráže zrekonstruovány. Stalo se tak i díky získání příslušných dotací, o které požádala obec.

 

22. srpna

Zastupitelé se sešli v plném počtu na veřejném zasedání. Řešil se prodej pozemkové parcely č.1664/8 v ceně za 100 Kč/m2. Na podnět člena Kontrolního výboru Davida Kubišty byla zrušena směrnice číslo 1/2016, jednalo se mj. o kompetenci starosty provádět rozpočtová opatření do výše 100.000 Kč. To však zákon umožňuje  u obcí, kde není zřízena rada obce. Pro možný rozpor s platnou legislativou byla směrnice č. 1/2016 zrušena a zastupitelstvo obnovilo platnost směrnice č.4/2012.

O prázdninách došlo k napojení budovy Obecního úřadu na kanalizaci, natírají se zábradlí u mostů, ve škole byly vymalovány chodby a došlo zde ke kompletní výměně světel. Starosta informoval o konání konkurzního řízení na pozici ředitele- ředitelky místní školy a školky v pondělí 29. srpna 2016 od 11 hodin. Do konkurzu na novou ředitelku se přihlásila (osobní údaj).

 

29. srpna

Rada obce na svém zasedání vyslyšela doporučení konkurzní komise a jmenovala do funkce ředitelky Základní a mateřské školy (osobní údaj). Funkční období je šestileté. Dále bylo na programu schválení zadávací dokumentace, včetně příloh - pro zjednodušené podlimitní řízení dle ustanovení příslušného zákona o veřejných zakázkách. Předmětem plnění je poskytování služeb sběru, přepravy a odstraňování komunálního odpadu. Byla schválena hodnotící komise, včetně náhradníků, pro výběr nejvhodnějšího uchazeče. Rada schválila firmu eCENTRE, a. s., která bude obec při řízení zastupovat. 

 

Projednávala se rovněž avizovaná oprava cest v obci, byla vybrána firma s nejnižší nabídkou. JD Dlouhý s. r. o. Vračovice.

 

Září 2016

 

1. září

12 prvňáčků zahájilo svoji povinnou školní docházku na dlouhotřebovské škole. Třídní učitelkou bude (osobní údaj). Novou posilou pedagogického sboru je (osobní údaj), která je třídní učitelkou ve třetím ročníku.

 

12. září

Odstartovala činnost místní Tělovýchovné jednoty pro rok 2016/2017. Rozpis zde.

 

24. září

Na Starém hřišti se v sobotu sportovalo. Konaly se tu závody v atletickém víceboji (sprint na 40 m, skok do dálky, hod míčkem, překážkový běh). Pořádal místní oddíl atletiky. Některé děti dopoledne navštívily Den železnice v depu kolejových vozidel  Česká Třebová nebo tradiční Ústecký autosalon, který probíhal v areálu dílen Střední automobilní školy v Ústí nad Orlicí.

 

25. září

Odešla paní Věra Špatenková z Hráze. Zemřela náhle ve věku 72 let. Čest její památce!! 

 

V kostele sv. Prokopa se ten den konalo vystoupení zpěvačky Henriette.

 

28. září

Slunné počasí přálo akci místního Sdružení rodičů při MŠ a ZŠ, které pro děti připravilo soutěžní odpoledne s opékáním buřtů. 

 

Dlouhodobým zdravotním problémům podlehl pan František Nunvář. Skonal ve věku 67 let. Čest jeho památce!!

 

Říjen 2016

 

1. října 

Počasí druhého podzimního týdně bylo teplotně spíše podprůměrné. Srážkově byl začátek října slabě nadprůměrný. Dnům dominovala zatažená obloha.

 

7. - 8. října 

Proběhly volby do krajského zastupitelstva. Souběžné s výběrem krajské reprezentace proběhly volby do horní komory Parlamentu České republiky. Ve volbách do kraje v obci zvítězila ČSSD, celkově skončila v kraji druhá za vítězným ANO 2011, přesto si sociální demokraté v nově vyjednané koalici bez vítězného uskupení (Ano 2011- pozn. aut.) ponechají pozici hejtmana, kterým je od roku 2012 JUDr. Martin Netolický, PhD. 

 

V senátních volbách zvítězil v obci kandidát TOP 09, českotřebovský starosta - Jaroslav Zedník, který celkově skončil třetí za Ing. Petrem Šilarem z Koalice pro Pardubický kraj a Mgr. Janem Lipavským z Hnutí ANO 2011. Dva posledně jmenovaní postupují do druhého kola.

 

13. října 

Odešel pan Ladislav Rybka. Pracovitý člověk, který byl zároveň činorodým občanem. Mimo svých podnikatelských aktivit se rád účastnil i společenského života v obci. Jeho židle na tradičním Setkání důchodců, které tak rád navštěvoval, zůstane prázdná. Stejné prázdno zůstane po něm i  v životě jeho blízkých a přátel. Pan Ladislav Rybka zemřel ve věku 79 let. Čest jeho památce!!

 

14. - 15. října 

Ve druhém kole senátních voleb, které provázel nezájem veřejnosti, zvítězil kandidát lidovců, Ing. Petr Šilar, který obhájil senátorský mandát nad protikandidátem Mgr. Janem Lipavským z Hnutí ANO. V Dlouhé Třebové obdržel Šilar 83 hlasů, jeho oponent 39 hlasů. Volební účast činila 11,92%.

 

Na celoobvodové úrovni obdržel Ing. Petr Šilar 9 681 hlasů (63,92%), Mgr. Jan Lipavský 5 463 hlasů (36,07%).

 

26. října 

Proběhlo zasedání Rady obce. Ta schválila uzavření školky na dobu vánočních prázdnin, tedy od pátku 23. prosince 2016 do pátku 30. prosince 2016. Starším dětem rada posvětila vyhlášení ředitelského volna na pátek 18. listopadu 2016. Pro pořádání mikulášské besídky byla pro děti schválena částka ve výši 65,- Kč za balíček.

 

Rada obce vyslyšela žádost Linky bezpečí a na tuto aktivitu uvolnila 1000,- Kč. Rada obce dále doporučila zastupitelstvu obce schválit věcný dar ve výši 25.000,- Kč Tělovýchovné jednotě na podporu žákovského sportu. Rada obce rovněž zrušila záměr směny pozemkové parcely č. 1432/1, které je v držení obce za pozemkovou parcelu č. 1569/4, která je v držení paní (osobní údaj). Byl vyhlášen nový záměr na prodej pozemkové parcely č. 1432/1 a odkoupení pozemkové parcely č. 1569/4 od (osobní údaj).

 

Rada obce vzala na vědomí rezignaci (osobní údaj) na členství Kontrolního výboru, který odstoupil k 10. říjnu 2016, nakonec byl schválen program zasedání Zastupitelstva, které zasedne v pondělí 14. listopadu 2016 od 17.00.

 

Listopad 2016

123.jpg

1. listopadu

V chrámu Páně sv. Prokopa se konalo poslední rozloučení s paní Zdenkou Kašparovou, která zemřela v sobotu 22. října 2016 po dlouhé nemoci ve věku 86 let. Čest její památce!!

 

2. listopadu

Uplynulo 165 let od narození  Josefa Bonaventury Hubálka. Průkopníka českého hasičstva, rodáka z Dlouhé Třebové. Více o jeho životě zde.

 

12. listopadu

Ve škole se užilo mnoho napětí, legrace, radosti z výher i respektu z proher. Konalo se tu deskohraní, které pořádaly skautské oddíly chlapců a dívek.

 

14. listopadu

Sešlo se zastupitelstvo obce. Starosta zde informoval o osazení nových brán na místním hřbitově, zaměstnanci obce provedli úpravu cesty v Kojovci. Byly podány zprávy Finančního výboru, obec splácí dva úvěry - na kanalizaci, kde zbývá doplatit 5 150.000,- Kč a na bytovku, kde zbývá doplatit 3 961.000,- Kč. Dále přednesl předseda Finančního výboru Ing. Slezák informace o plnění rozpočtu, zůstatku hotovosti na pokladně. Starosta hovořil o dobrém výhledu v oblasti veřejných financí. Zpráva Kontrolního výboru byla přednesena předsedkyní Mgr. Valachovou. Dále se přistoupilo k dovolení člena na místo odstoupivšího Mgr. Lukáše Razýma. Po vzájemné dohodě byl novým členem Kontrolního výboru zvolen Stanislav Lásko.

 

Zastupitelé schválili: odkup pozemkové parcely č. 1045/125, znění Obecně závazné vyhlášky o místním poplatku na provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu.  Schválili finanční dar pro místní TJ ve výši 25.000,- Kč. Pro jednotku hasičského sboru bude pořízen dopravní automobil, obec dofinancuje z vlastního rozpočtu 500.000,- Kč. Obec se znovu pokusí o získání dotace na víceúčelové hřiště. Zastupitelka Jana Štanclová se dotazovala na likvidaci olejů a jiných podobných směsí, starosta ji odpověděl, že prozatím tato záležitost není na pořadu dne, řešila se i dopravní situace na I/14. Martin Lamplot se dotazoval na možnost zvýšení počtu sběrných dvorů během roku, starosta obce upozornil na možnost obrátit se na Obecní úřad ve věci odvozu většího množství inventáře, který podléhá likvidaci ve sběrných dvorech. Obec je ochotna tento odpad odvézt i mimo vlastní termíny sběrných dvorů. V rozpravě starosta ocenil dobrou práci ředitelky školy (osobní údaj), vyzdvihl úlohu někdejší ředitelky (osobní údaj), která pomáhá současné ředitelce s některými provozními záležitostmi. Klima ve škole bylo označeno za pohodové a celkově stabilní.

 

17. listopadu

Klub rodičů při MŠ pořádal pro děti akci Zamykání lesa. Foto naleznete zde.

 

19. listopadu

K dostání byl zabíjačkový sortiment, konala se již podesáté obecní zabíjačka.

 

21. listopadu

Na železničním koridoru mezi Dlouhou a Českou Třebovou se v brzkých ranních hodinách stalo neštěstí. Vlaková souprava zde nedaleko estakády srazila člověka. Krátce před osmou hodinou ráno byl provoz na hlavní železniční trati obnoven.

 

27. listopadu

V Dlouhé Třebové se rozzářil vánoční strom a rozžehla se světelná vánoční výzdoba. Advent začal. Na Obecním úřadě se konala tradiční prodejní výstava s občerstvením,  tělocvična pak patřila vánočním dílničkám. V 17.00 se konalo krátké kulturní vystoupení dětí ze školky a školy, po němž se rozsvítil vánoční strom a přilehlý betlém.

Letos se adventní setkání konalo již podesáté. Poprvé se rozsvěcovalo touto formou v roce 2007, u zrodu akce stály dámy (osobní údaj) a (osobní údaj), obec pak zajišťovala strom a jeho výzdobu. Postupně se k akci přidali rodiče dětí ze školky a školy, kteří časem převzali iniciativu a pomohli tak udržet tradici dodnes. Všem zainteresovaným z předchozích ročníků i letošním pořadatelům se sluší poděkovat.

 

30. listopadu

Zasedala Rada obce. Radní schválili  smlouvu o zřízení věcného břemene na plynárenské zařízení pro společnost GasNet na pozemkové parcele 1500/8. V souvislosti s koncem roku schválili přípravu inventarizace a personální složení příslušné inventarizační komise (Jan Horák - předseda, (osobní údaje). Právnické osoby zaplatí za likvidaci odpadu poplatek ve stejné výši, jako letos. Byly odsouhlaseny odměny pro vedení obce, ředitelku školy a členy Sociální a kontrolní komise. Na pořádání Adventního koncertu rada uvolnila 2.000,- Kč jako příspěvek z rozpočtu obce. Nakonec radní schválili program prosincového zastupitelstva, které bude řešit přijetí rozpočtu na rok 2017.

 

Předvánoční období bývá časem pořádání adventních jarmarků a trhů. Ani dlouhotřebovská škola není v tomto směru výjimkou. Na tamní jarmark se jednotlivé třídy připravují již od listopadu.

 

Prosinec 2016

 

12. prosince

Zasedalo zastupitelstvo obce. Schválilo rozpočet obce na rok 2017 v navržené podobě. Rok 2017 bude rokem mnoha investic do budoucnosti. Očekává se zahájení výstavby sportovního hřiště, výstavba nových a rekonstrukce stávajících chodníků, oprava kulturních památek.

Starost informoval o optimální situaci ve škole, když přečetl dopis od ředitelky školy Mgr. Kopecké, která zde podala zprávu o období, po které spravuje záležitosti místní školky, školy a kuchyně. Předseda Finančního výboru přečetl rozpočtovou změnu č. 7/2012 a seznámil zastupitele se stavem rozpočtu. Letošní rozpočet je plněn v oblasti příjmové na 96% a v oblasti výdajů je to pak zhruba 62%.

Starosta hovořil o úspoře na veřejném osvětlení, ke kterému došlo po výměně světelných bodů. A to i přesto, že se již nějaký čas svítí po celou noc a nedochází k vypínání veřejného osvětlení - jako v dobách minulých. Na vysokých stožárech je to z 240 W na 70 W. Spotřeba na malých stožárech se pohybuje někde kolem 50 W. V závěru zasedání pak zastupitelé schválili rozpočet na příští rok. Je koncipován jako vyrovnaný, výdaje  a příjmy jsou plánovány na částku 26 399 000,02 Kč. 

V závěru jednání starosta informoval o záměru vedení obce, darovat výtěžek z obecní zabíjačky Spolku při MŠ a ZŠ, který vznikl po sloučení Rady rodičů při ZŠ a Klubu rodičů při MŠ. Zároveň poděkoval manželům Jansovým za darování vánočního stromku, který je ozdobou centra obce.

 

18. prosince

26. Adventní koncert se od 17. hodiny uskutečnil v chrámu Páně sv. Prokopa. Pořádala Schola u sv. Prokopa.

 

21. prosince

Děti ze školky a školy vystoupily na Adventním koncertu v kostele sv. Prokopa. Program byl doplněni vánočním jarmarkem, kde si návštěvníci koncertu mohli zakoupit výrobky především dekorativního charakteru s motivy nadcházejících vánočních svátků.

Jedinou vadou na kráse celého počinu bylo to, že se někteří lidé trochu nešikovně nahrnuli před improvizované pódium a zcela tak zabránili výhledu těm, kteří zasedli v lavicích nebo spořádaně stáli kolem stěn. Pro příště by to tedy chtělo více ohleduplnosti. Kostel byl z velké části zaplněn a velký potlesk byl odměnou pro všechny účinkující z řad dětí a jejich učitelek.

 

23. prosince

Zemřela paní Ludmila Lachoutová. Bylo jí 80 let. Čest její památce!!