Jdi na obsah Jdi na menu

2017

Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen

Září Říjen Listopad Prosinec

Leden 2017

1snih2017.jpg

Teploty dosahující až dvouciferných hodnot pod nulou, to je průvodní jev letošní zimy. Nový rok přivítali občané na mnoha místech naší obce. Krátce po půlnoci rozzářily oblohu rachejtle a další produkty zábavné pyrotechniky. 2. ledna se k mrazivému počasí přidaly sněhové srážky. Tvořilo se náledí.

 

S manželkou Jaroslavou prožil Miloslav dlouhý život. Pár se dočkal i Zlaté svatby.

Zemřel Miloslav Štancl. Na sklonku roku odešel pan Miloslav Štancl. V obci byl známou a respektovanou osobou. Byl dlouhodobě nemocný, zemřel 29. prosince 2016 v kruhu své rodiny ve věku 79 let. Celý svůj život prožil v rodné obci. Jeho rodina byla během 2. světové války zapojena do odbojových aktivit, Miloslavův otec za to posléze zaplatil životem.

 

Miloslav Štancl byl pedagogem a učitelské dráze se věnují i jeho dcery. V letech 1977 - 1990 byl ředitelem na ZŠ Zdeňka Nejedlého, dnes ZŠ Bří Čapků, v Ústí nad Orlicí. Poté působil na škole v Libchavách. Nesmí se opomenout jeho nesmazatelné působení v místní tělovýchově, především v oblasti odbíjené. Soukromě také doučoval angličtinu. Poslední rozloučení proběhne v kruhu rodinném. Čest jeho památce!!

 

Sbor dobrovolných hasičů měl výroční schůzi. Konala se v sobotu 7. ledna 2017 v sále Na Rychtě.

 

První z letošních kulturních počinů proběhl ve zdejším Víceúčelovém sále. Sobota 14. ledna 2017 patřila  Mysliveckému sdružení Třebovská obora a jejich plesu.

 

V pondělí 16. ledna 2017 zemřel pan Vlastislav Vala, který trvale žil v Praze. Se svojí chotí měl jednoho syna. Podlehl těžké nemoci. Bylo mu 64 let. Čest jeho památce!!

 

Předposlední lednovou sobotu se v zasedací místnosti Obecního úřadu uskutečnilo Vítání občánků. 21. ledna 2017 dopoledne jej pořádala Sociální a kulturní komise obce. Přejeme jim do života jen to nejlepší!!

 

16299462_1317146461684149_5591157129850405001_n.jpg

Foto: R. Pošepná, 2017 Děti se formou hry seznámí s cizím jazykem.

S výukou cizího jazyka se může začít už ve školkovském věku. V zasedací místností Obecního úřadu bylo ve středu 25. ledna 2017 živo. Své místo zde našla jazyková školička, kterou pořádá 1. Jazyková UO manželů Pošepných.

duchodci-2008-12.jpg

Foto: M. Lamplot, 2008 Dvě paní Věry při vzájemné konverzaci na Setkání důchodců v dubnu 2008. Vlevo paní Věra Jasanská, vpravo paní Věra Jedličková. Obě dvě dámy již nejsou mezi námi. Paní Věra Jasanská zemřela v říjnu roku 2013.

Na sklonku měsíce ledna odešla paní Věra Jedličková, rozená Moravcová. Maminka, babička a prababička se dožila úctyhodného věku. Zemřela 30. ledna ve věku nedožitých 90 let. Poslední rozloučení proběhlo v úterý 7. února 2017 od 11.00 hodin dopoledne v kapli sv. Anny v Hylvátech. Čest její památce!!

 

Na začátku měsíce ledna proběhla tradiční Tříkrálová sbírka. Letos se v obci na charitativní účely vybrala částka ve výši 23.005,- Kč.

Únor 2017

Technické potíže stály za nevyvezením komunálního odpadu jednotlivých domácností v obci. 1. února 2017 tak sběrné vozy nevyjely. Náhradní termín svozu byl stanoven na pátek 3., respektive sobotu 4. února 2017.

 

Poprvé v letošním roce se sešli radní obce. Na svém pondělním zasedání, 6. února 2017, přijali mj. Provozní řád Víceúčelového sálu. Dále Rada obce schválila finanční dar na akci Dětský karneval, příspěvek na oslavu 70. výročí MŠ, zakoupení travní sekačky pro MS Třebovská obora, Spisový řád Obecního úřadu, včetně Spisového a skartačního plánu, záměr převést komunikaci k plánovaným domům na Nivě do majetku obce. Rada obce naproti tomu nevyhověla žádosti o zřízení dvou parkovacích míst před čp. 251 na dolním konci a neschválila prodej pozemkové parcely č. 1569/3.

 

Měsíc Leden byl podle meteorologů teplotně podnormální. Průměrná teplota činila - 5 stupňů Celsia. Naopak nejvyšší teplota v Pardubickém kraji byla naměřena na Dolní Moravě a činila 6,6 °C (naměřeno 29. ledna 2017). Nejnižší minimální teplota v našem kraji činila - 25,7 °C. Sedmý lednový den byla tato teplota naměřena v Jevíčku, v Lanškrouně to bylo - 25, 3 °C. I co se týče srážek - se jeví první měsíc v roce - pod normálem.

 

Ve Víceúčelovém sále se tančilo. V sobotu 18. února 2017 zde od 20.00 proběhl Hasičský ples. Nechybělo občerstvení a nezbytná tombola. K tanci hrála skupina Primátor z České Třebové. Zpestřením bylo nepochybně i taneční vystoupení přívratských hasičů.

 

Tentýž den se v ústeckém klubu Popráč konala v 18 hodin 18 minut vernisáž výstavy ÍTUNDÉLHO malířky Karolíny Kapounové. Výstava potrvá do 10. března 2017.

 

Zemřela paní Hana Weissová ze Skalky. Maminka od dvou synů a babička odešla v úterý 21. února 2017. Bylo jí 57 let. Poslední rozloučení se uskuteční v obřadní síni u městského hřbitova v Ústí nad Orlicí dne 28. února 2017 od 11. 00 hodin. Čest její památce!!

 

Hudební rocková formace Modrý Mauricius odehrála v sobotu 25. února 2017 od 20.00 další z ročníků Hokejového plesu. Konal se v sále Hostince Na Rychtě.

 

V pondělí 27. února 2017 se sešli radní. Rada projednala dodatek ke smlouvě o odborné pomoci s Městskou knihovnou v Ústí nad Orlicí, která zajišťuje nákup a obměnu knih v naší obecní knihovně. Obec přispěje na výměnný fond příspěvkem ve výši 20.000,- Kč. Na žádost občanů čp. 232 rada schválila opravu příjezdové cesty ve dvoře Starého činžáku. Rada schválila firmu Tender Consulting pro provedení organizace veřejných zakázek malého rozsahu (víceúčelové hřiště, rekonstrukce a oprava chodníků v ulicích Ústecká a Na Rybníku, dopravní automobil pro jednotku SDH). Rada obce registruje žádost města Ústí nad Orlicí na převzetí mostního objektu U Tří mostů do vlastnictví obce, Rada obce si vyžádá právní stanovisko a poté o celé věci rozhodne zastupitelstvo obce. V závěru zasedání schválili radní obce program zastupitelstva obce na středu 8. března 2017 od 17.00 hodin.

 

Březen 2017

Uskutečnilo se veřejné zasedání obecního zastupitelstva. Proběhlo ve středu 8. března 2017 od 17.00 hodin. Starosta zde podal informace o činnosti Obecního úřadu a Rady obce. Jsou vyklízeny prostory v přízemí Obecního úřadu, kde do dubna loňského roku sídlil poštovní úřad. Připravuje se výstavba hřiště a rekonstrukce a výstavba chodníků. Byly odeslány podklady pro dotaci na dopravní automobil pro Jednotku SDH, opravu dvou kulturních památek na území obce - plastik Nejsvětější Trojice a Jana Nepomuckého.

Byly podány zprávy Kontrolního a  Finančního výboru. Mezi přijatými položkami se objevilo schválení složení komise pro výběrové řízení na zakázku malého rozsahu pro víceúčelové hřiště, převzetí komunikace od soukromého vlastníka Na Nivě do vlastnictví obce pod podmínkou, že zde budou před dokončením nejméně 4 domy. Projednávala se také záležitost prodeje pozemkové parcely 1569/3. Rada odprodej celého pozemku nedoporučila, zastupitelstvo souhlasí s odprodejem té části, kterou si žadatel oplotil. Byl vzat na vědomí výsledek auditu, který proběhl 9. února tohoto roku. V závěru schůze informoval starosta obce Jaroslav Kašpar o povrchu budoucího víceúčelového hřiště, místostarosta Horák informoval o svěrných dvorech na začátku měsíce dubna. Předsedkyně Sociální a kulturní komise Šimková pak oznámila termín Setkání důchodců, které proběhne v sobotu 8. dubna 2017.

dsc_0775--5-.jpg

Foto (internet), 2016. Pohled na loňskou výroční schůzi myslivců v sále hostince Na Rychtě.

Výroční členská schůze Mysliveckého sdružení Třebovská obora se konala v sobotu 11. března 2017 od 17.00 hodin v sále Na Rychtě.

 

17310173_1341268859268384_4863678455017462497_o.jpg

Foto: Petr Špatenka, 2017.

Víceúčelový sál hostil tradiční Karneval. Děti v sobotu 18. března 2017 čekal program s moderátorem Janem Onderem a známým kouzelníkem Pavlem Kožíškem. Pořádal Spolek při MŠ a ZŠ Dlouhá Třebová.

 

Další z řady výročních a bilančních setkání se uskutečnilo v pátek 24. března 2017 od 19.00 v tělocvičně. Svoji valnou hromadu zde měla Tělovýchovná jednota Dlouhá Třebová.

 

V sobotu 25. března 2017 se konala oslava 70. výročí od otevření MŠ v obci. Na dopoledne byl připraven Den otevřených dveří, na který zavítaly desítky návštěvníků všeho věku. Prostory školky byly vyzdobeny dětskými pracemi, nechyběly ani kroniky, které mapují celých sedm desetiletí existence výše zmíněné instituce.

 

Duben 2017

Hasiči z Ústí nad Orlicí byli v sobotu 1. dubna 2017 povoláni k vyproštění muže, který zůstal zaklíněný mezi vozidlem a zdí domu v ulici Na Nivě. Vyproštěný byl ve vážném stavu letecky transportován do Fakultní nemocnice v Hradci Králové.

 

Ve středu 5. dubna 2017 zasedala Rada obce.  Vydala stanovisko k vlastnictví silniční vegetace v průjezdním úseku silnice č. 14 na katastru obce, schválila navýšení odměny pro předsedkyni Kulturní a sociální komise obce. Následně přidělen uvolněný byt v nástavbě domu čp. 232. Rada vyjádřila souhlas s používáním znaku obce na sportovních dresech místní TJ. Byl schválen hospodářský výsledek ZŠ a MŠ a schválena účetní závěrka ZŠ a MŠ za uplynulý rok a z rozpočtové oblasti pak došlo ke schválení rozpočtového opatření č. 1/2017. Dále bylo řešeno volné pobíhání psů, kterého přibývá, včetně problematiky příslušné obecně závazné vyhlášky vztahující se k předepsaným podmínkám, za jakých je možno se psům v obci pohybovat.

 

Ve čtvrtek 6. dubna 2017 zemřel pan Luděk Dušek. Podlehl vážným zraněním, které utrpěl po kolizi s vozem. Bylo mu 59 let. Poslední rozloučení proběhlo ve čtvrtek 13. dubna 2017 od 12.00 hodin v obřadní síni Městského krematoria v České Třebové. Čest jeho památce!!

 

V pátek 7. dubna 2017 zemřel pan Václav Pirkl. Odešel náhle, ve věku nedožitých 64 let. Poslední rozloučení se zesnulým proběhlo v úterý 18. dubna 2017 od 14.00 hodin v kostele sv. Prokopa v Dlouhé Třebové. Čest jeho památce!!

 
V sobotu 8. dubna 2017 se po dvacáté-šesté sešli senioři z obce. Setkání důchodců pořádal Obecní úřad ve spolupráci se zastupiteli a Kulturní komisí.
 
 
V neděli 9. dubna 2017 se - krátce po 15. hodině - u Dolského potoka na rozhraní katastrů Knapovce a Dlouhé Třebové vysvětila Boží muka, která byla před časem poškozena vandalem a nyní znovu obnovena.
 
 
14. dubna 2017 - zemřela paní Vlasta Škorvánková. Odešla ve věku 61 let. Poslední rozloučení proběhlo v pátek 21. dubna 2017 v 10.00 hodin v obřadní síni u městského hřbitova v Ústí nad Orlicí. Čest její památce!!
 
 
Ve středu 26. dubna 2016 se sešli radní obce. Schválili smlouvu o provedení stavby na výstavbu chodníků v obci, zhotovení digitálního povodňového plánu v souladu s platnou legislativou, nákup osobního vozu na rozvoz obědů z místní školy, pořizovací cena ojetého vozu nesmí přesáhnout 180.000,- Kč. Dále se zabývala problematikou výměny podlahové krytiny /lina/ v obecním domě čp. 232 - kde jsou lina po uplynutí životnosti. Maximální cena za m2 je 350,- Kč. Při výběru dražší nabídky, rozdíl doplatí nájemník. Obecní úřad si vymínil posouzení cenové nabídky a objednání položení krytiny.
 
 
Devatenáct předškoláků se zúčastnilo se svými rodiči zápisu do 1. třídy. Ve středu 26. dubna 2017 se na zdejší školu bylo možné zapsat od 14.00 do 16.30 hodin.
 

Květen 2017

18339715_1520607514647764_1163410041_o.jpgFoto: Adam Lísal,  2017

5. května 2017 - Páteční silná bouřka se neobešla bez následků. Situace večer U Transformátoru.
 
V centru obce, na rozhraní ulic Na Placi a Ústecká, se ve středu 17. května 2017 stala dopravní nehoda. Střet cyklistky s osobním automobilem. Na místě zasahovala RZS a Policie ČR.
 
Pátek 19. května 2017 patřil  divadlu. Ochotníci z obce pozvali do sálu hostince Na Rychtě veřejnost na premiéru hry (Ne)svatba. V hlavních rolích se publiku představila nová sestava ve složení: (osobní údaje). Další představení se uskuteční v sobotu 3. června 2017 od 19.00.
 
V sobotu 20. května 2017 se od 10.00 hodin na Starém hřišti konala okrsková hasičská soutěž. Pořádal místní Sbor dobrovolných hasičů.
 
U Myslivecké chaty se v neděli 21. května 2017  konal další ročník soutěže v orientačním běhu pro děti i dospělé. Pořádal Spolek při MŠ a ZŠ. Fotogalerie Petra Špatenky zde.
 
Radní obce se sešli v pondělí 29. května 2017 v 16.00 ke své schůzi. Nejprve schválili program zasedání a provedli kontrolu usnesení z minulého zasedání Rady obce. Radní schválili příspěvek ve výši 4.000,- Kč na akci Sportovní den pro TJ Dlouhá Třebová. Schválení vyhlášení záměru prodeje pozemkové parcely 1640/7. Dále schválili prostranství Starého hřiště jako místo pro oddávání.
 
Radní obce se seznámili s výstupem ČŠI, která provedla na základě stížnosti od soukromé osoby šetření v místní škole. Shledala zde nedostatky v oblasti nedostatečné kvalifikovanosti pedagogických zaměstnanců. Na výslednou zprávu ČŠI odpověděla ředitelka školy a Rada obce podporuje její stanovisko. 
 
Byla schválena smlouva o dílo na akci "Rekonstrukce osvětlení na víceúčelovém hřišti". Bylo schváleno rozpočtové opatření č. 2 (schválený nákup osobního auta pro rozvoz obědů). V závěru radní schválili termín konání zastupitelstva obce na pondělí 5. června 2017 od 17.00 v zasedací místnosti Obecního úřadu.
 

Červen 2017

863.jpg
V sále Na Rychtě se v sobotu 3. června 2017 konalo od 19.00 hodin druhé představení místních ochotníků s názvem (Ne)Svatba. Na scéně vystoupily dvě dámy: (osobní údaje) Představení navštívilo několik desítek diváků. Publikum odměnilo na závěr protagonisty dlouhotrvajícím potleskem. Vstupné bylo dobrovolné.
 
Pátý červnový den se ke schůzi sešli obecní zastupitelé. V pondělí 5. června 2017 se o páté hodině odpolední sešli téměř všichni. Pro nemoc se omluvila předsedkyně Kontrolního výboru, Mgr. Blanka Valachová. Po úvodních procedurách byl schválen program zasedání, byla schválena nominace návrhové komise a ověřovatelů zápisu. Po kontrole usnesení z minulého zastupitelstva se přistoupilo k podání zprávy o činnosti místní správy a Obecního úřadu. Jsou v běhu dotace na chodníky, dofinancování v oblasti památkové péče a kulturního dědictví z programu Obnovy venkova.
 
Před dokončením je víceúčelové hřiště, které bude slavnostně otevřeno v sobotu 24. června 2017. Proběhlo reklamační řízení po kanalizaci, byl pořízen čtyřkubíkový kontejner na bioodpad. Na prázdniny se chystají tradiční úpravy ve škole, mj. rekonstrukce sociálního zařízení atd. Starosta obce veřejně poděkoval členům hasičského sboru a zaměstnancům obce, kteří se podíleli na likvidaci následků silného deště v pátek 5. května 2017 U Transformátoru. Zprávu o plnění rozpočtu přednesl předseda Finančního výboru, Ing. Jiří Slezák. Informoval rovněž o kontrole, kterou společně s účetní obce, paní Věrou Prusákovou,  provedl 1. června 2017 v místní škole.
 
Bylo schváleno: rozpočtové opatření č.3/2017, závěrečný účet obce za minulý kalendářní rok, účetní závěrka obce za rok 2016, zadávací řízení na zakázku malého rozsahu na dopravní automobil pro Jednotku Sboru dobrovolných hasičů a schválení členů komise pro výběrové řízení ve složení Kašpar, Horák, Vodička, Lamplot, Mikeš, za náhradníky: Novotný, Hamerník. Dále bylo na programu: schválení finanční částky na dofinancování výše uvedeného vozu, schválení dotace na vůz od Pardubického kraje a smlouvy ohledně dotace ve výši 110.000,- Kč na novou sochu sv. Prokopa. V rozpravě vystoupivší starosta informoval o jednání s Avenou s. r. o. o pozemkovém vypořádání mezi touto společností a obcí.
 
maxmilian.jpg
 
V Kulturním centru probíhala výstava výtvarné skupiny Maxmilian. Výstava OK- Na stromy byla k vidění od 19. května 2017 do 14. června 2017. Jednou z vystavujících autorek byla dlouhotřebovačka, (osobní údaj). 
 
V požehnaném věku odešla paní Erna Jasanská. Bylo ji 95 let. Zemřela v úterý 6. června 2017. Poslední rozloučení proběhlo ve středu 14. června 2017 od 14.00 hodin v kostele sv. Prokopa v Dlouhé Třebové. Čest její památce!!
 
V zasedací místnosti Obecního úřadu se uskutečnilo Vítání občánků. 10. června 2017 dopoledne jej pořádala Sociální a kulturní komise obce. 
 
Ve středu 14. června 2017 dopoledne se sešla Rada obce. Projednala: vyhlášení záměru prodeje pozemkových parcel č. 1569/5, 741/5, 1569/6, 741/3, schválení firmy THT Polička s. r. o. coby dodavatele - vzešlého z výběrového řízení- automobilu pro Jednotku Sboru dobrovolných hasičů a této firmě rada obce rovněž svěřila obstarání přívěsu pro hašení a skříňovou nástavbu. Cena této investice nepřekročí částku 360.000,- Kč.
 
Byly schváleny odměny pro starostu, místostarostu a členy Rady obce formou věcného daru. Chystá se rekonstrukce Národní kulturní památky ČR, plastiky Nejsvětější Trojice.  Restaurováním byla pověřena firma s nejnižší nabídkou, společnost ARTEGRAM s. r. o.
 

dsc_8791.jpg

Sobota 25. června 2017 patřila Sportovnímu dni s TJ. Od deváté hodiny probíhala akce na Starém i nově zbudovaném Víceúčelovém hřišti v centru obce. Na programu byly atletické disciplíny, turistický pochod, turnaje ve volejbale a nohejbale. Zúčastnit se mohly všechny věkové kategorie.
 
Trasa devátého ročníku Cyklomaratonu o pohár starosty města Česká Třebová vedla v neděli 25. června 2017 i přes katastr naší obce. Na hladký průběh závodu dohlíželi místní členové Sboru dobrovolných hasičů.
 
V úterý 27. června 2017 zemřela ve věku nedožitých 78 let paní Eliška Pirklová. Poslední rozloučení proběhlo v úterý 4. července 2017 od 15.00 v kapli sv. Josefa na místním hřbitově. Čest její památce!!
 
Obec postihla silná bouřka. Ve středu 28. června 2017 krátce po 18. hodině zasáhl obec přívalový déšť a silné bouřky. Opět byla komplikovaná situace U Transformátoru, kde se voda vylila na silnici a parkoviště, které se nachází v blízkosti zde stojící bytovky.
 
Pátek 30. června 2017 se nesl ve znamení posledního dne školy. Vysvědčení obdrželo přes šest desítek dětí, které svoji povinnou školní docházku plní na zdejší Základní škole. Do lavic opět znovu zasednou v pondělí 4. září 2017.
 

Červenec 2017

 
Michal Kubišta z Dlouhé Třebové se účastnil již tradičního cyklomaratonu "24 hodin na kole". V kategorii jednotlivců najezdil první červencový víkend 745,2 km a dosáhl tak nejlepšího výsledku.
 
Radní se sešli v pondělí 3. července 2017 od 16.00 a projednali finanční odměnu pro ředitelku školy, výjimku z nejvyššího počtu dětí v Mateřské škole, Provozní řád poro uživatele víceúčelového hřiště, které bylo slavnostně otevřeno 24. června 2017. Pro rekonstrukci vzduchotechniky v jídelně zdejší školy byla vybrána firma Vzduchotechnika Veselý s. r. o., Sloupnice.
 
Rada schválila příspěvek ve výši 5.000,- Kč na zájezd do Kroměříže, který pořádá 13. srpna 2017 místní Obecní úřad. Z pověření Rady obce bude zajišťovat monitoring vyhodnocení vývoje spotřeby ve 2. - 5. roce sledování akce "Zateplení Základní školy a tělocvičny, Dlouhá Třebová" v rámci udržitelnosti projektu - firma MIX MAX ENERGETIKA s. r. o., Brno.
 
V sobotu 8. a v neděli 9. července 2017 proběhla na Starém hřišti pouť. Organizačně zajišťovali místní hasiči. V sobotu od 20.00 proběhla pouťová zábava, kterou pro letošní rok obstarala hudební formace MINIMAX. Neděle pak patřila Řetůvance a tradičnímu odpolednímu posezení s občerstvením a pouťovými atrakcemi. V rámci pouťového víkendu se v neděli dopoledne uskutečnilo procesí k soše sv. Prokopa s následnou bohoslužbou v dlouhotřebovském kostele.
 
Od pondělí 17. července 2017 byla uzavřena Mateřská škola. Děti se do ni vrátily v pondělí 21. srpna 2017.
 

Srpen 2017

 

Teplotně i srážkově byl červenec normální. I když pocitově se může zdát, že letošní prázdniny patří spíše k těm chladnějším, s vysokou mírou srážek. Ve dnech 10. - 11. srpna 2017 zasáhly obec velmi silné bouřky, doprovázené silným větrem a vydatnými sražkami. Ty způsobily škody i na soukromém majetku občanů obce. Velké škody napáchaly popadané stromy i na železnici. Ze směru od České Třebové na Moravu stály nad ránem vlaky kvůli poruše zabezpečovacího zařízení. Dopoledne pak ze stejného důvody stály vlaky na úseku trati Přelouč - Pardubice.

 

Páteční silná bouřka zanechala v obci po sobě několik spadlých stromů, poničené byly zahrady a škody vznikly i na veřejných prostranstvích. V některých částech obce došlo na přerušení dodávky elektrické energie.

 

V sobotu 12. srpna 2017 se konala vycházka k Myslivecké chatě. K dostání zde bylo bohaté občerstvení, pořadatelsky celý počin zajišťovalo Myslivecké sdružení Třebovská obora.

 

Kroměříž, pro svoji mimořádnou minulost, výstavnost a pro vysoký počet škol zde sídlících -nazývaná jako Hanácké Athény, se stala cílem výletu, který pořádal Obecní úřad v neděli 13. srpna 2017. Zájezdu do města s rozlehlou květnou zahradou a arcibiskupským zámkem se zúčastnilo několik desítek občanů.

 

V pondělí 14. srpna 2017 dopoledne zasedala Rada obce. Proběhlo otevření došlých obálek s nabídkami na rekonstrukci a výstavbu chodníků. Ze tří uchazečů byla vybrána firma s nejnižší podanou nabídkou, Help, silnice - železnice s. r. o.  Dále se řešila stížnost občana ohledně vody a ornice na jeho pozemku, která se na danou parcelu dostává při prudších srážkách a zaplavuje i nemovitosti zde stojící. Voda sem stéká z pozemku, který je v držení obce, přičemž ornice je sem zanášená z pozemků, které patří společnosti Avena. Bude jednáno v zájmu nápravy celé záležistosti. Byl schválen finanční příspěvek na akci hřebčína Karlen "Ze sedla vidíš mnohem dál", která se uskuteční v sobotu 9. září 2017. V závěru schůze schválili radní termín zasedání zastupitelstva obce na pondělí 4. září 2017 od 17.00 hodin.

 

Na sklonku měsíce srpna pobývali místní hasiči - a přidružená veřejnost - v Beskydech, kde mimo jiné navštívili i skanzen v Rožnově pod Radhoštěm.

vera-a-jaroslav-kubistovi-marta-kubistova-zdenek-a-emilie-belinovi.jpg

Byl jeden král a ten měl tři syny. To nemusí být nutně jen v pohádkách, ale může tomu tak být i ve skutečném životě. Otec tří synů, pan Jaroslav Kubišta, který zemřel ve čtvrtek 31. srpna 2017, se nikdy nestranil společnosti. 

Čtvrtek 31. srpna 2017  přinesl smutnou zprávu. Zemřel pan Jaroslav Kubišta. Bylo mu 74 let. Poslední rozloučení se uskutečnilo ve čtvrtek 7. září 2017 od 11.00 hodin v obřadní síni městského krematoria v České Třebové. Čest jeho památce!!

 

Září 2017

 
 
Přes sto osmdesát návštěvníků navštívilo 3. září 2017 nedělní koncert pěveckého dua Evy a Vaška a Řetůvanky. Společné vystoupení se konalo od 14.00 hodin na Starém hřišti. Vstupné bylo 50,- Kč.
 
První třídu 4. září 2017 poprvé vyzkoušely téměř dvě desítky kluků a holek. Začal nový školní rok 2017/2018.
 
Svůj pracovní den mělo i Zastupitelstvo obce. Starosta obce v pondělí 4. září 2017 na veřejném zasedání obecního zastupitelstva přivítal 12 přítomných zastupitelů, Roman Vodička, Zuzana Dugasová a Jindřich Novotný byli omluveni. Na úvod informovala hlava obce o činnosti Obecního úřadu a zaměstnanců obce.
 
Byly provedeny stavební úpravy ve zdejší škole. Stavebně- technické úkony se dotkly  školní kuchyně, byly vyměněny obklady na dámském sociálním zařízení. Připravuje se výstavba nového a rekonstrukce stávajícího chodníku od kostela po silnici I/14. Stavební činnost by měla být zahájena do 14 dnů. Za zhotovitele zakázky byla vybrána firma HELP s. r. o. Zbudování chodníku na Rybníku je závislé na rychlostí příslušného vysoutěžení a zejména na počasí.
 
Obec získala dotace na opravu soch Největější Trojice a sv. Jana Nepomuckého. Oprava Trojice proběhne ještě do konce tohoto kalendářního  roku. Oprava sv. Jana Nepomuckého, patrona horní části obce, bude zahájena nejdéle na jaře roku příštího. Zprávu Kontrolního výboru přednesla Mgr. Blanka Valachová, zprávu Finančního výboru pak Ing. Jiří Slezák. V oblastí příjmu je plněno na cca 68%, na výdajové stránce je to pak kolem 48 %.
 
Starosta dále informoval o opatřeních před zanášením půdy z polí, které obhospodařuje AVENA, na obecní komunikace. Dále proběhla kontrola říčního koryta. Po schvalovacích procedurách u kompetentních orgánů by mohlo v příštím roce dojít k vyčištění koryta řeky.
 
Zastupitelé schválili prodej pozemkové parcely č.1640/7 o výměře 240 m2 za cenu 100,- Kč/m2 panu M. J. Schválili smlouvu s firmou THT Polička, s.r.o. na zhotovení požárního přívěsu v ceně o celkové výši 390.513,80,- Kč (s DPH). Ilona Šimková pak upozornila na absenci nástěnných hodin na sále v tělocvičně, starosta slíbil, že bude napraveno. Další prodrobnosti byly uvedeny v zápise a usnesení z pondělního zastupitelstva.
 
V úterý 19. září 2017 byla z důvodu technické odstávky uzavřena provozovna České pošty ve zdejší prodejně.
 
V pátek 22. září 2017 zemřela paní Venuše Jiroušková. Bylo jí 72 let. Poslední rozloučení se uskutečnilo ve středu 27. září 2017 od 11.00 hodin v obřadní síni u městského hřbitova v Ústí nad Orlicí. Čest její památce!!
 
Členové okrskové volební komise pro říjnové volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, které se uskuteční ve dnech 20. a 21. října 2017, se sešli v pondělí 25. září 2017 od 16.30 v zasedací místnosti Obecního úřadu.
 
Podle informací ČHMÚ byl srpen z hlediska teplot měsícem nadnormálním a z pozice srážek byl osmý měsíc v Pardubickém kraji pod normálem.
 

img_20170919_174024.jpg

Byla zahájena výstavba nových a rekonstrukce stávajících chodníků od kostela po silnici I/14. Provádí firma HELP, silnice - železnice, s.r.o.
 

21994059_291205224697203_4797994546063512303_o.jpg

Spolek při MŠ a ZŠ Dlouhá Třebová uspořádal pro děti a rodiče odpoledne s opékáním buřtů na Starém hřišti. Akce se původně měla konat v sobotu 23. září 2017, ale pro nepřízeň počasí se počin odložil. Nakonec k němu došlo ve čtvrtek - 28. září 2017. Na snímku Petra Špatenky je zachycena střelba ze vzduchovky, což bylo jedno ze stanovišť, na které mohly děti se svými rodiči v rámci odpoledne zavítat.

 

Říjen 2017

5.října 2017 - Silný vítr komplikoval situaci v regionu. Hasiči likvidovali popadané stromy. Zasahovali např. v Řetové, Dobrouči, Rudolticích i na dalších místech. V Dlouhé Třebové nešla navečer elektrická energie. Nesvítily jednotlivé domácnosti - ani veřejné osvětlení. Dodávka byla obnovena po 22. hodině.

hordejcuk.jpg

Foto ze slavnostního večera v Roškotově divadle (zdroj: město Ústí nad Orlicí).

V Ústí nad Orlicí byly udělovány ceny města. Z rukou starosty Petra Hájka převzal ve čtvrtek 5. října 2017 v Roškotově divadle cenu i dlouhotřebovský občan, (osobní údaj). Ten - společně s (osobní údaje), převzal cenu za významný podíl na chodu a činnosti Cecilské hudební jednoty a za její dlouholetý pozitivní přínos pro kulturní život ve městě.

 

Nedlouho po svých 75. narozeninách zemřela v Itálii Helena Lipenská. Informaci přinesl Českotřebovský zpravodaj. Na začátku 70. let 20. století působila na zdejší škole coby učitelka. 

 

Ve středu 11. října 2017 zasedali radní obce, zabývali se rozpočtem zdejší školy, vzali na vědomí kvalifikační studium ředitelky školy (osobní údaj), vyhlásili záměr odkupu pozemků ve vlastnictví Aveny do vlastnictví obce, schválili výstavbu dřevěného přístřešku pro uskladnění laviček na Starém hřišti.

 

Cestu po běžně nepřístupné Korejské lidově demokratické republice zdokumentoval a následně poutavě odprezentoval Milan Bureš. Na svoji přednášku o této zemi pozval veřejnost na Rychtu v sobotu 14. října 2017 od 18.00.

 

Předposlední říjnový víkend proběhly volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Volilo se v pátek 20. a v sobotu 21. října 2017. Vítězně z voleb vzešlo hnutí ANO miliardáře Andreje Babiše, které zvítězilo ve všech českých i moravských krajích a v nové dvousetčlenné sněmovně obsadí 78 mandátů. U voličů v zahraničí pak dominovala TOP 09. Do sněmovny se dále dostaly: ODS (25 křesel), Piráti (22 křesel), SPD Tomia Okamury (22 křesel), KSČM (15 křesel), ČSSD (15 křesel), KDU-ČSL (10 křesel), TOP 09 (7 křesel), Starostové a nezávislí (6 křesel).

 

Měsíc září byl dle ČHMÚ teplotně normálním, na hranici normálu se pohyboval i v oblasti srážek.

 

Krátce po poledni se v pondělí 30. října 2017 uskutečnilo v kanceláři starosty obce výběrové řízení na zhotovitele další etapy rekonstrukce a výstavby chodníků. Byla vybrána firma s nejnižší podanou nabídkou, Help - silnice, železnice s. r. o. Cena nabídky činí 2 092 420,- Kč včetně DPH. Následně radní na svém zasedání obsadili malometrážní byt v domě čp. 388 jedním z žadatelů.

 

Listopad 2017

 

Mše svata zasvěcená svatému Hubertovi, patronu myslivců, byla v pátek 10. listopadu 2017 sloužena se všemi náležitostmi v kostele sv. Prokopa. Po mši následovalo odhalení sochy sv. Prokopa na prostranství před kostelem. Autorem sochy je František Bečka.

 

Jitrnice, ovárek, řízky byly k dostání  na tradiční obecní zabíjačce, která proběhla v tělocvičně v sobotu 11. listopadu 2017. Víkend, bohatý na akce, doplnilo Deskohraní, které na odpoledne pro velké i malé návštěvníky připravili skauti.

 

V zasedací místnosti Obecního úřadu se v sobotu 21. listopadu 2017 vítala nově narozená miminka. 

 

Poslední listopadový den řešili zastupitelé schválení několika významných počinů. Mimo rozpočtu obce na příští rok, schválilo zastupitelstvo obecně závazné vyhlášky o svozu odpadu, poplatku ze psů a využití veřejných prostranství. Změny v uvedených vyhláškách si vyžádaly nové legislativní podmínky, výše poplatků však zůstává ve stejné výši. K řešení byla postoupena problematická situace na přechodu přes komunikaci I/14, schválen byl prodej a nákup určených pozemkových parcel mezi obci a Avenou.

Starosta informoval o dotačních řízeních, rozjednaných počinech pro příští rok. Byly zhotoveny a opraveny chodníky, zrestaurována sousoší Nejsvětější Trojice a sv, Jana Nepomuckého. Komise odborníků měla u sochy sv. Jana Nepomuckého výhrady ohledně atributu (špatné provedení hvězd kolem světcovy hlavy). Další podrobnosti z činnosti místní samosprávy se veřejnost dozví v zápise ze zasedání.

 

Prosinec 2017

 

První prosincový víkend patřil zahájení Adventu. V sobotu 2. prosince 2017 proběhlo rozsvícení vánoční výzdoby a stromečku. Od 18.00 se v kostele odehrál koncert, na kterém se představila hudební formace Cimballica. 

 

V neděli 3. prosince 2017 se v zasedací místnosti Obecního úřadu konala vánoční prodejní výstava, kde si veřejnost mohla prohlédnout a nakoupit výrobky s vánoční tématikou.

 

11. prosince 2017 zasedala rada obce. Schválila složení inventarizační komise, výši poplatku za svoz odpadu pro právnické osoby, věcný dar pro starostu, místostarostu a členy Rady obce. Věcný dar pro členy Sociální a kulturní komise. Rada obce rovněž přislíbila finanční příspěvek Spolku při MŠ a ZŠ na pořádání dětského Karnevalu ve výši 5.000,- Kč. 

 

V sobotu 16. prosince 2017 se od 18.00 v sále na Rychtě konalo divadelní představení přívratských ochotníků, kteří zde sehráli pohádku "Princové jsou na draka".

 

Závěr roku patřil dvěma adventním koncertům, přičemž oba se konaly v kostele sv. Prokopa. 27. Adventní koncert proběhl v neděli 17. prosince od 16,00 hodin a vystoupily zde Schola u sv. Prokopa a ALOU VIVAT. Ve čtvrtek 21. prosince 2017 pak odpoledne proběhl koncert dětí z místní školy a školky, který byl spojený s vánočním jarmarkem.