Jdi na obsah Jdi na menu

2003

2003

Rok 2003 byl především ve znamení prvního ročníku Setkání rodáků, občanů a přátel obce Dlouhá Třebová, které se uskutečnilo v sobotu 6. září toho roku. Další výraznou změnou ve výše uvedeném roce bylo ukončení činnosti Okresního úřadu v Ústí nad Orlicí, jehož pravomoci převzal Krajský úřad v Pardubicích.- část správy převzalo pověřené město pro náš obvod, kterým je Ústí nad Orlicí.

 

Činnost Obecního úřadu, rady a zastupitelstva obce

 

Starostou obce je pan Bohuslav Halva. Místostarostou obce je pan Jan Horák. Administrativní pracovnicí je paní (osobní údaj), účetnictví obce vede paní (osobní údaj).

 

Komise a výbory

(ustanoveno na prvním zasedání nově zvoleného zastupitelstva dne 16.12. 2002)

 

Finanční výbor – předseda Mgr. Petr Pech

Členy – (osobní údaje)

 

Kontrolní výbor – předseda Jaroslav Kašpar

Členi – (osobní údaje)

 

Stavební komise – předseda Jaroslav Hamerník

 

Kulturní komise – předsedkyně Ilona Šimková

Členi – (osobní údaje)

 

Sociální komise – předsedkyně Dana Kašparová

Členky – (osobní údaje)

 

Místní hospodářství

Kabelová televize - Byla provedena anketa ohledně zavedení kabelové televize v naší obci. Minireferendum, které proběhlo formou anketních lístků, které byly uveřejněny v místním zpravodaji, rozhodlo o nezřízení kabelové televize, když se do 15. 3., kdy anketa skončila- vyslovilo pro zřízení za spoluúčasti občanů mizivé procento dotázaných.

Obrazek

Stavba koridoru – v prvním pololetí roku 2003 začala modernizace místní železniční trati a stavba nového koridoru. Náklady byly hrazeny také z velké části z fondu Evropská unie.

 

Kultura – letošní rok uvozovaly v naší obci opět plesy. V roce 2003 to byly tyto, : v lednu Myslivecký ples, 15. 2. Hasičský ples, 1. 3. – ples SRPŠ při ZŠ Třebovská Ústí nad Orlicí, 8. 3. – Sportovní ples, 22. 3. – Dětský karneval.

 

Z dalších kulturních počinů pak můžeme uvést následující akce :

 

17. května 2003 – ve zdejším víceúčelovém sále se uskutečnilo tradiční setkání dříve narozených, nechyběl bohatý program a tombola.

 

31. května 2003 – náš SDH se spolupodílel na organizaci Dětského dne v České Třebové.

 

7. června 2003 – cvičitelé místní TJ uspořádali tuto červnovou sobotu pěknou taneční diskotéku.

 

Setkání rodáků, občanů a přátel obce Dlouhá Třebová 2003

Obrazek

Bezesporu největším kulturním počinem roku se stalo Setkání rodáků, občanů a přátel obce Dlouhá Třebová, které probíhalo v sobotu 6. září 2003 od 9. 00. Akci podle hrubých odhadů navštívilo na 1 500 účastníků a stala se bezesporu jednou z největších kulturních událostí novodobých dějin naší obce. 

 

Slavnostního zahájení se zúčastnil starosta obce Dlouhá Třebová pan Bohuslav Halva, který byl hlavním iniciátorem a tahounem tohoto setkání. U mikrofonu ho pak vystřídal místní pamětník, Ing. František Kovář , který poutavě povyprávěl o historii naší obce. Pak již hřiště patřilo dětskému orchestru, který prováděl celým dopoledním programem, kdy souběžně kromě tohoto hudebního vystoupení probíhalo ještě vystoupení pěveckého sboru Cantate v chrámu Páně sv. Prokopa.

 

S úspěchem se setkala výstava v zasedací síni Obecního úřadu v Dlouhé Třebové, kterou pro účastníky setkání připravila Kulturní komise obce. Zájem o výstavu byl obrovský a byla otevřená do pozdních odpoledních hodin. A navíc pak ještě v úterý a ve středu následujícího týdne, tedy ještě mimo samotné Setkání rodáků.

 

Po vynikajícím obědě, což měli na triku místní myslivci, se odehrál odpolední program, který se konal na asfaltovém hřišti před školou. Zde s recesním prográmkem dominovala zdejší parta mladých, kteří se nazývají Orlická republika a se svými scénkami, uzpůsobenými na místní poměry slavila jednoznačně úspěch. Další účinkující – harmonikáři z Řetové, Třebovské drbny. Spád celé akci dodávaly mažoretky a úspěch a ohlasy byly veskrze vřelé, plné dojetí a díků.

 

Na akci se podílel i místní Sbor dobrovolných hasičů, který připravil občerstvení. Velký zájem byl i o projížďky na koních nebo ve starém dobovém automobilu.

 

Celou akci zakončily hned dvě taneční zábavy, jedna pro tu mladší generaci a sousedské posezení pro ty starší v tělocvičně.

 

Sport

 

Hokej

Na zimním stadionu v Ústí nad Orlicí se uskutečnil 4. ročník v bezkontaktním minihokejovém turnaji Computer shop cup, ve kterém se našim hokejistům daří a nejinak tomu bylo i letos.

Tým Helpáků Dlouhá Třebová obsadil v celkovém pořadí 2. místo. (osobní údaje).

 

V litomyšlské lize pak náš zástupce – Proplast Dlouhá Třebová obsadil výborné 5. místo. (osobní údaje)

 

In –line hokejový turnaj

14. června 2003 - dosáhl tým „Helpáci Dlouhá Třebová“ na celkové  vítězství v prvním ročníku In-line hokejového turnaje v Ústí nad Orlicí.

 

Volejbal

Obec však nemá dobré pouze hokejisty ,ale dlouhou a výbornou tradici tu má i volejbal. Po vítězství v okresním kole neregistrovaných hráčů v Letohradě postoupila všechna tři naše družstva (tj. družstvo žen, mužů a smíšené) do krajského kola, které se uskutečnilo 21. června 2003 v Dřevěnici. Tady se bojovalo o postup do republikového finále a pro naše týmy dopadlo zápolení následovně :

 

Ženy  - 1. místo v Pardubickém kraji, celkové umístění v turnaji na druhém místě.

Muži - 2. místo v Pardubickém kraji, celkové umístění v turnaji na třetím místě.

Smíšené - 1. místo v Pardubickém kraji, celkové umístění v turnaji na druhém místě.

 

Těmito výsledky si smíšené družstvo a družstvo žen zajistilo postup na celorepublikové finále, které se uskutečnilo v sobotu 6. září 2003 v Dřevěnici.

 

Ženy : osobní údaje.

 

Muži : osobní údaje.

 

Smíšené : osobní údaje.

 

Výsledky celorepublikového finále turnaje, který pořádala Asociace sportu pro všechny – 6. září 2003 v Dřevěnici.

 

Ženy se umístily na 4. místě, Smíšené družstvo pak obsadilo 9. pozici.

 

Další události

Referendum o přistoupení k Evropské unii – 13. – 14. června 2003. Občané České republiky řekli „ANO“ integraci do EU.

 

Změny ve zdejší škole - Došlo k sloučení Mateřské a Základní školy do jedné právnické osoby – Základní a mateřská škola v Dlouhé Třebové. V druhé polovině roku došlo k jmenování nové ředitelky na základě vypsaného konkurzu. Stala se jí paní (osobní údaje), která vystřídala paní Mg. Evu Mikuleckou, která z naší obce po dlouholeté pracovní činnosti odchází.

 

Vandal na hřbitově - v předposledním lednovém týdnu poničil neznámý pachatel náhrobky v dolní části zdejšího hřbitova. Postiženým rodinám vznikla škoda ve výši několika tisíc korun. Byl to otřesně podaný důkaz o tom, čeho všeho jsou někteří lidé „moderní doby“ schopni. K podobným zvrácenostem došlo v tom období i v jiných obcích.

 

Populace

V roce 2003 se narodilo 14 dětí. Zemřelo 10 občanů Dlouhé Třebové.