Jdi na obsah Jdi na menu

2007

 

Obrazek

 


Leden 2007

 

 

1. ledna 2007 - do nového roku jsme vstoupili sice bez sněhu, ale s novou vizáží obecního webu. Nový kabát našich stránek má na svědomí (osobní údaj) a návštěvník jej může shlédnout na adrese www.dlouhatrebova.cz

V témže dni byl zjištěn obzvláště zavrženíhodný čin, ke kterému došlo patrně v době vánočních svátků. Na jednom z pilířů nejvýznamnější památky naší obce - chrámu Páně sv. Prokopa, byl nalezen nasprejovaný obrazec, který vyvolal značné pohoršení a odsouzení ze strany mladých i starších občanů Dlouhé Třebové.


6. ledna 2007 - po celé České republice probíhala tradiční Tříkrálová sbírka a naše obec nebyla vyjímkou. Zásluhou paní Miluše Hordějčukové a štědrých dárců - byla v naší obci vybrána částka - 11 354,50 Kč.


10. ledna 2007 - v Orlickém deníku vyšel článek o webowých stránkách kronikáře obce Martina Lamplota, který si především všímal rubriky Kdo je kdo, která se těší velké pozornosti návštěvníků kronikářských stránek.

 

12. ledna 2007 - v kongresovém sále ústeckého hotelu Uno byly v pátek 12.1.2007 vyhlášeny výsledky osmého ročníku mezinárodní soutěže VÁNOCE A BETLÉM. Letos se zúčastnilo celkem 195 dětí z Česka, Polska a Slovenska.

 
13. ledna 2007 - na Rychtě se konala valná hromada Sboru dobrovolných hasičů.

 
16. ledna 2007 - před 17. hodinou zasahoval v naší obci ústecký hasičský sbor kvůli požáru střechy na jednom z rodinných domů.
 
18. ledna 2007 - od 17.00 proběhla ve zdejší Zasedací místnosti Obecního úřadu schůzka vedení obce se zástupci Kulturní komise obce. Schůzka proběhla ve složení : starosta obce Jaroslav Kašpar, místostarosta obce Jan Horák, členka zastupitelstva obce Ilona Šimková za obec a Martin Lamplot , Bc. Michal Valach za Kulturní komisi. Závěru schůze byl přítomen i člen obecního zastupitelstva obce Ing. Jan Jasanský.

Předseda Kulturní komise obce Martin Lamplot zde přednesl návrhy na kulturní akce a počiny, které se plánují na období 2006 - 2010. Nová Kulturní komise obce má za cíl oslovit všechny věkové skupiny obyvatel naší obce. Aby zjistila, jaké akce by v naší obci byly žádány a zároveň chybějí, osloví všechny generace formou letáčku. Uskuteční tak v rámci projektu "Akce pro všechny". Tímto projektem sleduje Kulturní komise obce záměr - pořádat v naší obci jen takové akce a vynakládat veškeré úsilí pro ty počiny, které nemají pouze nabídku, ale zároveň i poptávku.

Při Radě obce byly počátkem roku zřízeny tři komise - Sociální (předsedkyně Dana Kašparová), Stavební (předseda Jaroslav Hamerník), Kulturní (předseda Martin Lamplot). Při zastupitelstvu obce byly zřízeny dva výbory - Kontrolní (předseda Alexandr Mikuláš), Finanční (předseda Mgr. Petr Pech).


18. - 19. ledna 2007 - v noci z 18. na 19. ledna řádil na našem území silný vítr, který dosahoval síly orkánu. Orkán "Kyril" napáchal škody i v naší obci. Podle zápisu Farní rady bylo poškozeno 15 šablon střechy zdejšího kostela a plechování levé věžičky. Hned 19. ledna bylo vše opraveno díky rychlému postupu zdejšího Obecního úřadu.


20. ledna 2007 - ve zdejším Víceúčelovém sále proběhl Myslivecký ples (MS Třebovská obora Dlouhá Třebová).
 

Obrazek

23. ledna 2007 - uskutečnil se zápis dětí do 1.třídy zdejší Základní školy. V příštím školním roce zasedne do lavic 13 prvňáčků.


29. - 30. ledna 2007 - úspěšně byly odzkoušeny topné kabely, které byly nainstalované do měděných svodů na severní straně kostela.
 

Obrazek

30. ledna 2007 - ve věku 93 let zemřela paní Marie Pirklová. Čest její památce.

Únor 2007


1. února 2007 - se ke svému prvnímu letošnímu zasedání sešlo zdejší obecní zastupitelstvo. Na programu zasedání byla mj. rezignace člena zastupitelstva obce Dlouhá Třebová pana Petra Marčíka - z důvodu neslučitelnosti výše uvedeného mandátu s postem, který zastává v rámci svého povolání. Novým zastupitelem se stal náhradník Ing. J. Vala.

Zastupitelstvo dále vzalo na vědomí úpravu úředních hodin na Obecním úřadě, plán Kulturní komise pro celé volební období atp. Schválilo rozpočet obce pro rok 2007 a uložilo starostovi obce zajistit dovybavení zdejšího Víceúčelového sálu (výčep, ozvučení, osvětlení). Další podrobnosti v zápise na obecních stránkách.

Téhož dne zemřela ve věku 82 let paní Marie Pecháčková. Čest její památce.


4. února 2007 - ve věku 83 let zemřela paní Blažena Motyčková. Dlouholetá členka zdejšího chrámového sboru. Čest její památce.


17. února 2007 - proběhl ve zdejším Víceúčelovém sále Hasičský ples (Sbor dobrovolných hasičů Dlouhá Třebová).


23. února 2007 - konala se Valná hromada Tělovýchovné jednoty Dlouhá Třebová.


Březen 2007


3. března 2007 - ve zdejším Víceúčelovém sále se konal oblíbený Dětský karneval, kterého se zúčastnílo přes 90 masek. Program připravilo Sdružení rodičů při zdejší ZŠ a MŠ. Programem provázel Honza Špatenka.


8. března 2007 - v zápise Farní rady se připomíná, že tohoto dne dovezl pan Jiří Novotný z Řetůvky dva nádherně zrestaurované rámy pro obrazy, které své místo najdou v kapli sv. Josefa.


10. března 2007 - pořádala ve Víceúčelovém sále zdejší TJ - oddíl volejbalu - tradiční Sportovní Discoples. Ani tady nechyběla bohatá tombola a chutné občerstvení.


12. března 2007 - konala se mimořádná schůze obecního zastupitelstva, kde se řešila problematika regulace řeky Třebovky.


17. března 2007 - ve věku 66 let zemřel pan Rudolf Trejtnar. V závěru svého života působil jako školník zdejší ZŠ. Čest jeho památce.


19. - 20. března 2007 - do schránek dlouhotřebovských domácností dorazily letáčky, kterými Kulturní komise obce inzeruje své počiny v rámci chystaného projektu Akce pro všechny.


21. března 2007 - první jarní den ukončil značně podprůměrnou zimní sezónu. I když se v tento den objevily sněhové přeháňky a na mnoha místech naší země zkomplikovaly dopravní situaci, patří tato zima k nejteplejším v celé historii. Sníh takřka nebyl žádný a ze současného teplotního výkyvu se rozhodně neradují provozovatelé vleků a sjezdovek, pro které tato zimní sezóna znamenala totální krach jejich investic a rozhodně nenaplnila očekávání, které pramenily ze zkušenosti se zimní sezónou v loňském roce. Tehdy zima svou vládu držela pevně v rukách téměř pět měsíců (listopad - duben) - a patřila naopak k nejstudenějším zimám v řádu několika desetiletí.


31. března 2007 - od 20.00 proběhl ve zdejším Víceúčelovém sále Obecní ples. Hojná účast a chutné občestvení učinily z tohoto počinu důstojný vrchol zdejší plesové sezóny. Pořadatelem byl Obecní úřad v Dlouhé Třebové.


Duben 2007


Ve věku 68 let zemřela paní Emílie Rábová. Čest její památce.


10. dubna 2007 - své brány otevřela po zimní přestávce zdejší Cukrárna Mája.
 

Obrazek

14. dubna 2007 - Ve věku nedožitých 83 let zemřel po těžké nemoci dlouholetý knihovník naší obce a držitel titulu Dvorana slávy 2004 za dlouholetou práci pro své spoluobčany - pan Josef Vaňous. Narodil se 11. června 1924. Čest jeho památce.


14. - 15. dubna 2007 - podle meterologů jsme zažili nejteplejší jarní (dubnový) víkend v historii posledních desetiletí. Po teplém lednu - který trhal rekordy staré 45 let, se tak i duben značně vymiká dlouhodobému normálu. Řada našich spoluobčanů toho využila k aktivnímu strávení svého volného času a naší obcí v tyto dny projížděly doslova peletony místních a hlavně přespolních cykloturistů.

V této souvislosti meterologové připouštějí, že v důsledku globálního oteplování aspiruje letošní rok , respektive rok 2007 - na titul nejteplejšího roku v historii.


23. dubna 2007 - Radovan Švarc vystoupil v televizní soutěži "Věříš si", kterou vysílala veřejnoprávní ČT1 od 16.30.


28. dubna 2007 - v zaplněném Víceúčelovém sále proběhl XVI. ročník Setkání důchodců, který pro zdejší seniorky a seniory uspořádal Obecní úřad ve spolupráci se Sociální komisí a dalšími dobrovolníky. Program sestával z vystoupení dětí z TJ, MŠ, ZŠ a setkal se s příznivým ohlasem u veřejnosti. Tradiční přípitek provedl starosta obce Dlouhá Třebová pan Jaroslav Kašpar. K poslechu a tanci zahrála Řetůvská dechovka a celý počin skončil jednoznančným úspěchem, což dokazovaly vesměs samé příznivé reference ze strany spokojených návštěvníků.

Ve věku nedožitých 82 let zemřela paní Margita Ecsiová. Čest její památce.


30. dubna 2007 - v Dlouhé Třebové se po letech opět pálily čarodějnice. A tento nápad se organizátorům, kterých bylo několik - vyplatil. Hojná účast, nádherné počasí, chutné občerstvení a vhodně volený odpolední program, který započal v 16.00 na zdejším Starém hřišti. Je beze všech pochyb, že tato akce v naší obci chyběla. Prezentovala se zde např. největší píšťalka v ČR, která se zrodila v sousední České Třebové, odkud nám byla laskavě zapůjčena. Úspěch sklidilo i vystoupení Jana Betlacha, který pobavil a zaujmul svým uměním s lasem a bičem. Pro děti i dospělé byla dále připravena střelba ze vzduchovek a milým zpestřením dne byly vyjížďky na koních a v kočáře.


Květen 2007
 
Přetrvává velké sucho, s minimálním. počtem dešťových srážek. Kromě špatného vlivu na organismus člověka - si toto počasí vyžádalo i upozornění od vodohospodářů. Bylo vydáno doporučení ohledně omezení zalévání zahrádek a využívání vodních zdrojů pro tyto účely v odpoledních a večerních hodinách.
 

Tělovýchovná jednota v Dlouhé Třebové se jako každoročně i letos účastnila atletického víceboje.

Do republikového kola postoupil (osobní údaj) Z důvodů špatné organizace ze strany autodopravce, nebyl z Pardubického kraje vypraven autobus. Majitel autodopravy se sice omluvil, ale TJ věřila, že (osobní údaj) dosáhne v republikovém kole dobrých výsledků. V důsledku výše uvedené skutečnosti k tomu nedošlo. Škoda.

Nic nám však nebrání poděkovat mladým sportovcům z naší obce za dobrou reprezentaci Dlouhé Třebové a poblahopřát jim k jejich výkonům a umístěním.


8. květen 2007 - Obecní úřad uctil památku obětí 2. světové války pietním položením květin na hrob 26 bezejmenných obětí na místním hřbitově a u pomníku Obětem válek v centru obce Dlouhá Třebová.

18. května 2007 - v půdních prostorách Obecního úřadu byla za přítomnosti čelných představitelů obce a regionálních médií slavnostně otevřena výstavní síň. Touto prostorou získala naše obec bezesporu významné místo pro pořádání výstav, respektive dalších kulturních počinů. Při výstavní síni je zřizován i obecní archiv, který bude shromažďovat obrazové a textové materiály k dějinám obce.

O vznik výstavní síně se velmi zalosloužili starostové obce Bohuslav Halva a Jaroslav Kašpar. Velký dík patří samozřejmě i zaměstnancům a brigádníkům Obecního úřadu za precizně odvedené stavební práce a úpravy.

První výstava s názvem "Domy v Dlouhé Třebové - aneb co bylo" sestává ze snímků místního amatérského fotografa Miroslava Šilara a návštěvníkovi přináší jedinečnou možnost seznámení se s vizáží obce v 60. - 70. letech 20. století, respektive ještě před výstavbou nové silnice mezi Českou Třebovou a Ústím nad Orlicí, která do vzhledu naší obce výrazně zasáhla.

23. května 2007 - ke své druhé letošní schůzi se sešlo zastupitelstvo obce Dlouhá Třebová.

27. května 2007 - ve věku 78 let zemřela paní Emílie Filipová. Čest její památce.


Červen 2007

2. června 2007 - již podruhé se v Dlouhé Třebové uskutečnil velký Dětský den s celodenním a pestrým programem. Oslava dětského svátku se uskutečnila v přilehlém okolí zdejší Základní školy a na návštěvníky zde čekala spousta soutěží a hromady pěkných cen a pozorností. Součástí dopoledního programu byly soutěže na stanovištích a dva sportovní turnaje o Pohár starosty obce ve florbale a o Pohár Kulturní komise obce v přehazované.

Odpoledne patřilo dvěma velkým soutěžím - Všeuměl, kde děti změřily své síly v různých dovednostech (zpěv, recesní scénka atd.). 

Nechyběly ukázky hasičské techniky a činnosti zdejších hasičů, kteří se na hřišti postarali o občerstvení. Součástí odpoledního programu byly i recesní soutěže pro celé rodiny a byla tu i možnost svézt se na koni.

Dlouhotřebovský Dětský den byl zakončen diskotékou pod širým nebem.

8. června 2007 - ve věku 68 let zemřel pan Alois Šimek. Čest jeho památce.

12. června 2007 - ve věku 79 let zemřela paní Ludmila Morkesová. Čest její památce.

18. června 2007 -
ve věku 64 let zemřel pan Vítězslav Rybka. Čest jeho památce.

29. června 2007 - skončil školní rok 2006/2007. První třídu vyučovala v tomto roce (osobní údaj). Druhý a čtvrtý ročník (osobní údaj), třetí třídu (osobní údaj) a letošní absolventy dovedla k úspěšnému zakončení studií na zdejší škole (osobní údaj). Přes prázdniny byla Školskou komisí vyhlášena Prázdninová korespondeční hra, která vybídla děti, aby své škole poslaly ze svých prázdninových pobytů pozdrav a v září se následně dozvíme, kolik dětí, že si to na školu o prázdninách vzpomnělo. Doufejme, že jich bude co nejvíce. Školní rok 2007/2008 začne v pondělí 3. září 2007.


Červenec 2007

7. - 8. července 2007 - v Dlouhé Třebové probíhala Staročeská pouť. Počasí se vydařilo a pořadatelům byla jistě zaslouženou odměnou za jejich úsilí vysoká návštěvnost z řad místních i přespolních. O večerní zábavu se postarala místní hudební formace SORY, která to "roztáčela" hluboko do pozdních nočních hodin.

Velké množství lidí se zúčastnilo i nedělní části pouťového veselí v naší obci, ke kterému zdárně přispěla skupina Makadam. Letošní pouť se v Dlouhé Třebové vydařila - a nezbývá než popřát zdar Staročeské pouti v příštím roce.


Srpen 2007

1. srpna 2007 - do všech místních domácností byl dodán Dlouhotřebovský zpravodaj, který byl po třech letech opět vydán, aby zlepšil informovanost občanů v naší obci.

18. srpna 2007 - Myslivecké sdružení Třebovská obora uspořádalo vycházku k Myslivecké chatě. Na návštěvníky této akce čekalo především posezení v příjermném prostředí s hudbou a tradičně vynikající kuchyně, která svým sortimentem uspokojila i toho největšího labužníka z řad hostů.

V průběhu měsíce srpna probíhala rekonstrukce školní kuchyně a střechy nad školní budovou. V interiérech se malovalo a veškeré práce probíhaly tak, aby neohrozily začátek školního roku 2007/2008, který začne v pondělí 3. září 2007.


Září 2007

3. září 2007 - po renovaci kuchyně a střechy přivítala budova zdejší Základní a Mateřské školy žáky, kteří zahájili pravidelnou školní docházku v roce 2007/2008. Do první třídy nastoupilo třináct prvňáčků a jejich třídní učitelkou je paní ředitelka (osobní údaj).
 

I. třída - 1. ročník - (osobní údaj) (13 žáků)
II. třída - 2. ročník - (osobní údaj) (12 žáků)
III. třída - 3. ročník - (osobní údaj) (14 žáků)
IV. třída - 4. ročník - (osobní údaj)(15 žáků)
V. třída - 5. ročník - (osobní údaj) (10 žáků)
Odd. ŠD - (osobní údaj) (28 žáků)

 

 

 

Na škole se vyučuje anglický jazyk od 2.ročníku – 1 hodina, od 3. do 5.ročníku – 3 hodiny týdně.

 

Děti mohou v odpoledních hodinách navštěvovat kroužky - Pěvecký kroužek - (osobní údaj), Výtvarné hrátky - (osobní údaj), Náboženství - (osobní údaj) (Římskokatolická farnost)

 

Byla zároveň ukončena Prázdninová korespondenční hra, která sondovala, kolik dětí si vzpomene na svoji školičku a zašle na její adresu pozdrav z prázdnin. S výsledky se veřejnost mohla seznámit v oknech místních knihovny, kde byly pohledy od dětí vystaveny.

17. září 2007 - pravidelné cvičení zahájila po prázdninové pauze zdejší TJ.

20. září 2007 - v zasedací místnosti Obecního úřadu se ke své schůzi sešlo obecní zastupitelstvo. S výsledky zasedání se mohla veřejnost seznámit ve skříňce u Obecního úřadu.

27. září 2007 - představitelé obce, spolků a komisí - společně se zástupci veřejnosti - se sešli k první schůzi Organizačního výboru pro přípravu 2. ročníku Setkání rodáků, občanů a přátel obce Dlouhá Třebová, které by se v naší obci mělo uskutečnit v příštím roce.

28. září 2007 - Česká republika oslavila státní svátek - Den české státnosti. V zasedací místnosti Obecního úřadu se toho dne uskutečnilo vítání nových občanků do života.

V měsíci září zemřela ve věku 83 let paní Věra Maláčová a ve věku 68 let zemřel pan Vlastimil Snítil, dlouholetý člen zdejšího MS Třebovská obora. Čest jejich památce!


Říjen 2007
 

Obrazek

Byla zahájena rekonstrukce Pomníku svobody, kamenné mohyly u zdejší autobusové zastávky. Dnes již legendární památka z roku 1924 se tak dočká toliko potřebné opravy v souladu s programem současné obecní administrativy.

20. říjen 2007 - dopolední čas vyplnila akce s názvem "Jak je Dlouhá dlouhá", která nenásilnou formou sondovala a prohlubovala úroveň znalostí dětí, ale i jejich rodičů - o své domovské obci. Akci pořádala Alena Kubištová ze Školní komise obce.

Do průběhu výše uvedeného dne promluvili dále i hasiči. Od 14.00 pořádali ve své nové hasičské zbrojnici Staročeské posvícení s countryovou kapelou, přizvanou z České Třebové. Akce se setkala s příznivým ohlasem veřejnosti a SDH ústy svých zástupců slíbil v obnovené tradici pokračovat.

V měsíci říjnu zemřely paní Eliška Vašíčková a paní Božena Kubištová. U obou se tak stalo v požehnaném věku. Čest jejich památce !!!


Listopad 2007

1. listopadu 2007 - v kapli sv. Josefa se konala mše svatá.

2. listopadu 2007 - dlouhotřebovští občané uctili památku zesnulých. Na místní hřbitov směřovaly kroky mnohých místních i přespolních. Kromě svíček, které zapálili na svých rovech, věnovali často tichou vzpomínku i 26 bezejmenným obětem fašistické zlovůle, jež na zdejším hřbitově spí svůj věčný sen. Hrob se dočkal pietní úpravy, kterou tolik potřeboval, aby byl nadále důstojným místem posledního odpočinku vězňů z koncetračního tábora, ale zároveň i mementem pro budoucí generace.
 

Obrazek

10. listopadu 2007 - v obci proběhla Svatomartinská zabijačka a hned první ročník se setkal s veskrze příznivým ohlasem u veřejnosti. Nabitý program začal v deset hodin dopoledne porážkou pašíka a paralelně s tímto aktem byl zahájen prodej zabijačkových pochutin, které byly připraveny dopředu. Na pultě se objevil ovar, jitrnice, tlačenka, zabijačková polévka, sádlo, zkrátka klasický zabijačkový sortiment, který měl všechny náležitosti, což dokazovaly velké fronty netrpělivých "gurmánů". Dle následných reakcí - stát ve frontě se vyplatilo a chutné pokrmy veřejnosti opravdu šmakovaly.

Ve 14.00 začal kulturní program, na kterém nechybělo setkání Martinů, rozdávání svatomartinských hus a rohlíčků. Vrcholem této části programu byl příjezd sv. Martina, který podle tradice přijel v doprovodu bílého koně a část svého pláště daroval žebrákovi. Svatý Martin pozdravil přítomné a pořál jim zdárné přečkání letošní Zimy. Bylo symbolické, že se v den příjezdu Sv. Martina do naší obce skutečně z nebe snášel sníh. A druhého dne, tedy na svátek sv. Martina, se Dlouhá Třebová pokryla pod sněhovou peřinu a na některých místech si děti hojně úžívaly zimních radovánek. Ale zpět ke Svatomartinským oslavám v naší obci. Nesmíme opomenout se zmínit o druhém protagonistovi příjezdu Sv. Martina. Bílá kobylka to zvládla s bravurou sobě vlastní a nezbývá než dodat, že je doma v místním hřebčíně Lenky a Radka Kašparových - Karlen Dlouhá Třebová. Svatého Martina a žebráka ztvárnili členové Kulturní komise obce Martin Lamplot a Petr Valach. Příjezd sv. Martina moderovala Veronika Valachová

A pak už se těžiště pozornosti občanů, ale i regionálních médií (Český rozhlas Pardubice, OIK TV, Orlický deník, Českotřebovský zpravodaj ad.), přesunulo k místní autobusové zastávce, kde probíhala další část odpoledního programu. Nejprve došlo k předání nové stříkačky do užívání zdejšímu Sboru dobrovolných hasičů, které provedl starosta obce Dlouhá Třebová pan Jaroslav Kašpar, který přítomné seznámil s funkcí tohoto zařízení a vyjádřil přesvědčení, respektive přání, aby bylo využíváno minimálně. Společně s místostarostou obce panem Janem Horákem pak novou pomůcku zdejšího sboru pokřtili šampaňským a sprchu schytali i členové místního sboru, kteří stali opodál.

Třešničkou na pomyslném dortu odpoledního programu bylo bezesporu znovuodhalení Pomníku Svobody, který pochází z roku 1924, ale v minulosti byl poškozen a nyní se tedy dočkal své renovace. Byl osazen třemi plaketami, které v podobě portrétů "velkých Čechů " - Husa, Žižky a Masaryka - symbolizují naší státnost a kořeny našeho národního uvědomění a vlastenectví. Slavnostního aktu se zúčastnil starosta obce Dlouhá Třebová pan Jaroslav Kašpar, místostarosta obce Dlouhá Třebová pan Jan Horák a další činovníci veřejného života v naší obci a občané naší obce. Z hostů pak byli přítomni autor nových plastik a husitského kalichu - umělecký kovář pan František A. Bečka z České Třebové a nejstarší občan naší obce, dlouhotřebovák tělem i duší - osmadevadesátiletý pan Miloslav Snítil, který v emotivním projevu připomněl roli svého otce, coby iniciátora myšlenky vzniku pomníku v roce 1924 - a jeho životní osudy. Starosta obce Dlouhá Třebová ocenil úlohu rodiny Snítilových a v dojemném projevu shrnul pohnutky, které vedly současnou obecní administrativu k rekonstrukci pomníku. Na závěr slíbil panu Snítilovi, že bude pokračovat v kultivaci okolí pomníku a že se zasadí o vysázení "stříbrných smrků", jejichž ztrátu pan Snítil těžce nese. V závěru mluvených vystoupení promluvila farářka církve Husitské paní (osobní údaj), která požehnala pomníku a připomněla jeho osud v proudu času, kdy nejednou doplatil na existenci nesvobodných poměrů v naší zemi, ale i na nezodpovědné chování některých jednotlivců. Společně se starostou obce vyzvala občany, aby byli dobrými strážci pomníku a uchránili ho před vandalskými zásahy zvenčí. Celý slavnostní akt zakončila státní hymna České republiky.

Celodenní program byl zakončen svatomartinským lampiónovým průvodem, který odstartoval od tělocvičny v 16.30 a do kterého se zapojilo mnoho dětí i dospělých. Organizátorkou průvodu, ale i soutěží pro děti obecně- byla paní (osobní údaj), která se opírala o spolupráci s (osobní údaj) a svojí dcerou (osobní údaj).

Oslava "Svatomartinské zabijačky" pokračovala hluboko do noci. Posezení pro veřejnost bylo připraveno hned na dvou místech najednou - a to jak v tělocvičně, tak i v hasičárně. U tělocvičny toho dne vyrostl také improvizovaný zabijačkový strom, který byl osázen jitrnicemi, klobáskami a v podvečer byl slavnostně zkonzumován.

Nezbývá než dodat, že se tento počin Obecnímu úřadu v Dlouhé Třebové vydařil a všem, kteří se o to zasloužili, letí jedno velké "Díky". A společně s Vámi už teď voláme : "Tak nashledanou za rok...."


Prosinec 2007
 

Obrazek


2. prosince 2007 - v Dlouhé Třebové se poprvé slavnostně rozsvítil vánoční stromek, jako předzvěst blížících se svátků vánočních. Účinkující se v drtivé většině rekrutovali z řad místních umělců, což veřejnost, která se dostavila ve velmi hojném počtu, příznivě kvitovala.

Celému kulturnímu prográmku předcházel pochod se zvonečky, které si řada účastníků přinesla z domovů a vytvořila nezapomenutelnou atmosféru, která vygradovala rozsvícením vánočního stromečku v bezprostřední blízkosti Obecního úřadu. Na návštěvníky akce čekala i výstava, která byla instalována ve zdejší výstavní síni a do které se zapojila celá řada přispívajících, kterým za to patří velký dík.

Jak vidno, bylo zaděláno na pěknou tradici, která doufejme - své místo najde i v plánech kulturních akcí na příští rok.

10. prosince 2007 - ke své poslední letošní schůzi se sešlo zastupitelstvo obce. Zároveň se naplnil první rok existence nové obecní administrativy. Starosta obce Dlouhá Třebová pan Jaroslav Kašpar roční působení nového zastupitelstva shrnul v prosincovém vydání Dlouhotřebovského zpravodaje.

11. prosince 2007 - ve věku 86 let zemřela paní Marie Mlejnková, choť někdejšího dlouhotřebovského holiče. Čest její památce !

16. prosince 2007 - od 16.00 se v místním chrámu Páně sv. Prokopa uskutečnil tradiční Adventní koncert, který měla pod taktovkou místní Schola od sv. Prokopa. Vystoupilo i několi hostů - Orchestr ZUŠ Ústí nad Orlicí, pěvěcký sbor Alou Vivat z Ústí nad Orlicí, který byl dle informací Farní rady doplněn o členy pěveckého sdružení Campanula z Dolní Dobrouče a jednotlivých dalších sborů.  Koncert se podle ohlasů vydařil.

18. prosince 2007 - za účasti představitelů veřejného života obce a široké veřejnosti se v místní tělocvičně uskutečnila tradiční Vánoční besídka dětí ze zdejší školy. Začátek akce byl stanoven na 16.00. Tento počin jistě příjemně ukrátil dětem i pozvané veřejnosti ono pověstné čekání na Ježíška.

V měsíci prosinci skonali pan Miloslav Mikeš a pan Zdeněk Řehák. U obou se tak stalo ve věku 68 let. Čest jejich památce !!!

24. prosince 2007 -
v chrámu Páně sv. Prokopa proběhla Půlnoční bohoslužba, kterou řídil O. Mariuzs.

27. prosinec 2007 - klidné svátky narušili vandalové. Opět došlo ke strhávání a opalování plakátů z plakátnic a jízdních řádů na místních autobusových zastávkách. Řádění povedené party neuniklo ani smuteční parte, což lze označit už jen za ubohost.