Jdi na obsah Jdi na menu

2011

 

Leden začal slibně pro vyznavače zimních sportů, sníh se však neudržel a převážnou část ledna bylo teplo, obleva opět potrápila některé obce v blízkosti vodních toků, ale v případě Dlouhé Třebové se vše obešlo bez problémů především díky regulaci, která veškerou vodu z odtátého sněhu pobrala.


 

3. - 13. ledna 2011 – probíhala tradiční Tříkrálová sbírka. V naší obci bylo vybráno 26.206 ,- Kč.

 

12. ledna 2011 – do řad cvičitelů místní TJ se vrátila (osobní údaj). Cvičitelský tým byl v průběhu roku ale nadále obměňován, odešly například dlouholeté cvičitelky (osobní údaje). U mladších žákyň je nahradil cvičitel (osobní údaj).

 

15. ledna 2011 – od 20.00 proběhl ve zdejším Víceúčelovém sále Myslivecký ples.


 

18. ledna 2011 – konal se zápis do Základní školy. Dlouhotřebovskou 1. třídu bude v příštím školním roce 2011/ 2012 navštěvovat deset žáků a žákyň.

 

22. ledna 2011 – v zasedací místnosti Obecního úřadu proběhlo vítání občánků.

 

29. ledna 2011 – v místním chrámu Páně sv. Prokopa se od desáté hodiny dopolední konalo poslední rozloučení s panem Františkem Reichlem, který skonal ve věku nedožitých 61 let po dlouhé těžké nemoci. Pan František Reichel byl dlouholetým provozovatelem místní hospody Na Rychtě a rozloučit se s ním přišlo velké množství místních i přespolních. Po církevním obřadu byly ostatky převezeny na přívratský hřbitov, kde byly uloženy do rodinného hrobu.

 

31. ledna 2011 – zasedalo obecní zastupitelstvo. Na svém zasedání mimo jiné schválilo rozpočet obce pro rok 2011, některé obecně závazné vyhlášky a prodej bytu v činžovním domě čp. 80.

 

Únor 2011

 

12. února 2011 – konal se Hasičský ples.

 

26. února 2011 – uskutečnil se Dětský karneval, který měl v podtitulu Pirátská plavba. Program připravilo Sdružení rodičů při zdejší ZŠ. Velká účast místních i přespolních dětí.

 

Březen 2011


 

12. března 2011 – letošní plesová sezóna byla uzavřena druhou březnovou sobotu. V tělocvičně se konal Škraboškový diskobál. Hudbu obstaral Pepa Vaňous.

 

Rozhořely se diskuze o možném zrušení zdejší železniční zastávky, kde byl před časem zrušen prodej jízdenek. Vlaky by měly být nahrazeny autobusovými spoji, většina veřejnosti se však k tomuto řešení staví odmítavě a rovněž vedení obce se hodlá bránit.

 

15. března 2011 – konal se zápis do místní Mateřské školy. 

 

25. března 2011 – ve zdejší tělocvičně se konala valná hromada TJ.

 

26. března 2011 – rozhodný okamžik pro sčítáni lidu a domů 2011. Lidé po deseti letech vyplňují své osobní údaje do formulářů Českého statického úřadu (ČSÚ), které jim doručili sčítací komisaři. Informace lze odeslat i prostřednictvím internetu. Na odevzdání vyplněných formulářů mají občané lhůtu do 14. dubna letošního roku.

 

27. března 2011 – skončil zimní a začal letní čas. Ručička hodin se posunula ze druhé hodiny na hodinu třetí. Noc tak byla o hodinu kratší. Poprvé byl v našich zemích zaveden letní čas v době 1. světové války. 1. dubna 1916 a trval do 30. září téhož roku. Střídání časů skončilo rokem 1918. Další změnu času přinesla nacistická okupace českých zemí. Letní čas byl zaveden od 1. dubna 1940 a změny času přečkaly i osvobození, respektive trvaly do roku 1947. V současnosti pak měníme čas od roku 1979, kdy bylo znovuzavedení letního času odůvodňováno tehdejší krizí na ropných trzích a úsporou energie.

 

Duben 2011

 

6. dubna 2011 – v regionálním zpravodajství RTA se objevila reportáž z naší obce, která se týkala návrhu na zrušení dopravní obslužnosti zdejší železniční stanice. V médiích regionálního významu se této problematice věnovala mimořádná pozornost. Vedení obce se k návrhům ze strany kraje na omezení železniční dopravy v naší obci stavělo jednoznačně odmítavě a toto stanovisko bylo několikrát tlumočeno i starostou obce.

 

Na 800 občanů připojilo svůj podpis pod petici za zachování zdejší železniční stanice, která byla adresována příslušným orgánům na krajské i státní úrovni.

 

13. dubna 2011 – zasedalo obecní zastupitelstvo. Dalo zelenou zateplení domu čp. 232 (Starý činžák), schválilo sepsání petice proti zrušení zdejší železniční stanice a mj. Schválilo i obecně- závaznou vyhlášku, které reguluje volný pohyb psů.

 

16. dubna 2011 – konalo se 20. Setkání důchodců. Akci, která se poprvé uskutečnila v roce 1992, navštívilo téměř 80 seniorů, což je mírný pokles oproti uplynulým ročníkům.

 

30. dubna 2011 – na Starém hřišti uspořádalo Sdružení rodičů Čarodějnické dopoledne se soutěžemi a hudbou.

 

Květen 2011

 

5. května 2011 – na dalším jednání zástupců místní samosprávy s vedením kraje bylo oznámeno, že 75% osobních vlaků bude v naší obci nadále zastavovat. Zároveň bude v obci zajištěna dopravní obslužnost díky autobusové lince Ústí nad Orlicí - Česká Třebová, po které budou autobusy jezdit každou hodinu.

 

Starosta obce Dlouhé Třebové Jaroslav Kašpar toto rozhodnutí přivítal a poděkoval za vstřícnost při hledání modelu, který mj. umožnil zachování existence zdejší železniční zastávky.

 

8. května 2011 – Obecní úřad neopomněl připomenout výročí osvobození naší vlasti. U pomníku Obětem válek a hrobu 26 obětí transportu smrti zajistil květinovou výzdobu.

 

27. května 2011 – v kostele sv. Prokopa proběhla Noc kostelů. Vůbec poprvé se zdejší chrám Páně zapojil do celostátní akce a otevřel se široké veřejnosti. Na návštěvníky čekal pestrý kulturní program, hudební vystoupení byla prokládána mluveným slovem, kdy se návštěvníci mohli seznámit s proběhlými opravami a zajímavostmi z historie kostela. V závěru celého počinu byla umožněna prohlídka věže, zvonu a vyhlídkového ochozu.


 

28. května 2011 – svůj provoz zahájila nová provozovna SPORT BAR U MLEJNA.

 

29. května 2011 – na polích u obce Dlouhá Třebová došlo ke střetu fanoušků prvoligových fotbalových celků Sparty a Baníku. Na místo se "ultras" obou týmu dopravovaly autobusy, osobními vozidly a jejich počet se pohyboval kolem tří stovek. Akce si vyžádala i zásah Policie ČR.

 

Červen 2011

 

4. června 2011 – děti ze zdejší Základní školy dodatečně oslavily Den dětí na Pastvinách a Zemské bráně, kde byl pro děti připraven pestrý program.

 

15. června 2011 – zasedalo obecní zastupitelstvo, které mj. schválilo závěrečný účet obce, zastupitelé byli seznámeni i s přípravou kanalizace, v současné době probíhají návštěvy projektantů, kopat by se mělo začít v roce 2012.

 

16. června 2011 – děti pokřtily již druhou knížku, která vyšla ve spolupráci zdejší školy s nakladatelstvím Oftis. Autorsky do ní přispěly děti z dlouhotřebovské školy pod vedením paní učitelky Aleny Kopecké.
 

Ve stejný den proběhla stávka železničářů, v jejímž důsledku nejezdily přes obec žádné vlakové spoje. Dopravní obslužnost byla zajištěna autobusovými linkami, které jezdily normálně podle jízdního řádu. Vlaky se rozjely o půlnoci na 17. června.


 

22. června 2011 – tým Draci ve složení (osobní údaje) obsadil výborné 1. místo v nohejbalovém turnaji neregistrovaných v rámci Týdne sportu v České Třebové.


 

V obci probíhá rekonstrukce veřejného osvětlení, brigádnicky jsou natírána zábradlí u mostů.


 

30. června 2011 – ve Výstavní síni Obecního úřadu skončila výstava obrazů s názvem I to jsem já, kterou se prezentovaly místní výtvarnice paní (osobní údaje). Výstava byla přístupná od 27. května 2011.


 

Dětem začaly dvouměsíční prázdniny. Do lavic zasednou ve čtvrtek 1. září 2011. V době prázdnin proběhne svépomocí rekonstrukce školky.


 

Červenec 2011


 

9. - 10. července 2011 – první neděli po dni, který je zasvěcen Sv. Prokopu, se v obci konala Staročeská pouť. Pořadatelem byl tradičně Spolek dobrovolných hasičů. Na návštěvníky Starého hřiště čekaly pouťové atrakce, tradiční sobotní zábava a v neděli pouťové odpolední posezení. V sobotu k tanci hrála místní skupina SORY, v neděli pak hudební formace MAKADAM.


 

V neděli se také uskutečnilo procesí do sochy sv. Prokopa k místnímu kostelu, kde se následně sloužila poutní bohoslužba.

 

proj.jpg

17. července 2011 – na Starém hřišti se uskutečnil koncert hudebního dua Eva a Vašek a dechového orchestru Řetůvanka pod taktovkou Jiřího Zemana. Pořadatelem byl Obecní úřad. Produkce se zúčastnilo téměř pět set lidí z místa i okolí.


 

Srpen 2011

 

Ačkoliv první předpovědi meteorologů zněly pro letošní léto optimisticky, dlouhodobá předpověď se nenaplnila a celý červenec převládalo zatažené počasí s vydatnými srážkami a podprůměrnými teplotami. Občasné teplé až tropické dny byly střídány silnými bouřkami, které mnohde na území naší republiky napáchaly velké škody. V důsledku dlouhodobých srážek také dochází k zvednutí hladin na řekách a potocích.

 

10. srpna 2011 – firma Baroko z Brodku u Přerova opravila zdejší nejstarší památku – zvon Prokop (*1753). Zvon dostal nové srdce a byl znovu zavěšen. Elektromotorický pohon, který byl u zvonu instalován v roce 1975, byl nahrazen lineárním pohonem. Rovněž se v obci zavedlo pravidelné zvonění v poledně a v šest hodin večer, což bylo příznivě kvitopváno ze strany obyvatel.

 

Rověnž byla provedena oprava fasády kostela pod pravým chrličem.


 

22. srpna 2011 – Myslivecké sdružení Třebovská obora zpříjemnilo prázdninové období tradiční vycházkou k Myslivecké chatě. Tradičně výborné pochutiny čekaly společně s hudební produkcí na návštěvníky z místa i okolí. Na děti čekal skákací hrad a akce se podle ohlasů velmi vydařila, jen z z řad místních by mohla být návštěvnost vyšší.


 

Září 2011

 

bez-nazvu.jpg

1. září 2011 - Do první třídy zdejší školy nastoupilo devět prvňáčků, je to mírný pokles oproti rokům minulým, ale výhled do blízké budoucnosti je příznivý. V obci se rodí stále více dětí a doufejme, že tento trend bude pokračovat i v dalších letech.


 

Ředitelkou školy je (osobní údaj), třídními učitelkami pak jsou: (osobní údaj) (1. třída), (osobní údaj) (2. třída), (osobní údaj) (3. třída), (osobní údaj) (4. třída), (osobní údaj) (5. třída). Dalšími pedagogickými pracovníky na ZŠ jsou: (osobní údaj)(družina a výuka v 5. ročníku), (osobní údaj) (informatika).

 

V MŠ, která byla svépomocí v letním období rekonstruována, se pak o děti starají: (osobní údaj) (vedoucí učitelka), (osobní údaje).


 

Dalšími zaměstnanci školy jsou: (osobní údaj) (vedoucí Školní jídelny a účetní), kuchařky: (osobní údaje). Provozními pracovníky jsou: (osobní údaj) (ZŠ), (osobní údaj)  (MŠ), školníkem je (osobní údaj).


 

2. září 2011 – firma Morkes provedla opravu oplechování na místním kostele, které bylo chybně provedeno při poslední generální opravě kostela.


 

3. září 2011 – na Starém hřišti proběhlo Loučení s prázdninami, pořadatelem byla Rada rodičů při zdejší škole. Dětem zpříjemnily odpoledne soutěže, hudební produkce a po setmění si vyzkoušely svoji statečnost ve Stezce odvahy.

 

14. září 2011 – zasedalo obecní zastupitelstvo, mimo jiné se zabývalo výsledkem výběrového řízení na zateplení starého činžáku (čp. 232), které provede firma Stating, s.r.o. Kostelec nad Orlicí.

 

15. září 2011 – zemřel P. Václav John, bývalý děkan litomyšlské kapituly a farář v Hrochově Týnci. Několikrát jsme ho mohli vidět i v naší obci, mimo jiné i u příležitosti procesí k soše sv. Prokopa.

 

16. září 2011 – obec navštívil potomek J. Kaplana, který byl ve své době štědrým přispívatelem a stoupencem stavby svatostánku v Dlouhé Třebové. Pravnuk J. Kaplana - Tim Kubat žije ve Spojených státech, ve státě Illions. Mr. Kubat navštívil místní kostel, Obecní úřad a čas si vyšetřil i na procházku po obci.

 

semtma.jpg 

24. září 2011 – amatérský volejbalový tým Semtamáci obsadil 2. místo na smíšeném volejbalovém turnaji v Hradci Králové. V tomto týmu hraje pravidelně několik hráčů z naší obce. V roce 2007 se Semtamáci stali vicemistry České republiky v kategorii mixů. Turnaj pořádala Česká asociace Sportu pro všechny.

 

Říjen 2011

 

Panuje teplé počasí. Teploty jsou pro toto období nadprůměrné a lidé si užívají slunného počasí, kterého se jim nedostávalo v letním období. Hojně využíván je zdejší úsek cyklostezky, plné jsou i okolní lesy.


 

3. října 2011 – Draci, nohejbalový tým ve složení (osobní údaje) obsadil 4. místo v nohejbalovém turnaji dvojic, který se konal v Rybníku.


 

15. října 2011 – pátý ročník tradiční zabíjačky uspokojil řadu návštěvníků z místa i okolí. K dostání byly zabíjačkové pokrmy – guláš, prejt, ovar, řízky, tlačenka, jitrnice. K dobré pohodě přítomných sloužila reprodukovaná a posléze i živá hudba. Pořadatelem byl Obecní úřad.
 

19. října 2011 – v sále na Rychtě proběhla charitativní dražba plyšáků. Výtěžek byl určen pro Domov pod Hradem v Žampachu. Jedním z účinkujících byl i žampašský soubor Barbušáci. Vybraná částka činila 1205,- Kč. Nashromáždilo se na 350 plyšáků.


 

31. října 2011 – vyšel Dlouhotřebovský zpravodaj, v němž mimo jiné informoval starosta obce o současném dění v obci, aktuálních i proběhlých počinech, nechyběla ani tradiční historická rubrika kronikáře obce.

 

 

Listopad 2011


 

2. listopadu 2011 – lidé z obce i okolí si na zdejším hřbitově připomněli památku zesnulých. Květinovou výzdobou a zapálenými svíčkami uctila veřejnost památku těch, kteří odešli. Lidé rozsvěcovali kalíšky i na hrobě 26 osvětimských vězňů, z nichž dva byli v loňském roce úspěšně identifikováni. K uctění jejich památky se tradičně přidal i Obecní úřad - položením věnce s trikolorou v národních barvách.


26. listopadu 2011 – v předvečer Adventu byl v obci slavnostně rozsvícen vánoční stromek. Letošní adventní období nabízelo velké množství kulturních akcí, (recitál, koncerty, výstava, jarmark). Adventní koncerty upořádali Hudrovníci, dětský sbor ze zdejší školy. Schola od Sv. Prokopa.


Svůj samostatný koncert uspořádala vynikající zpěvačka z naší obce Dana Jindrová, kterou na klavír, housle a kytaru doprovázeli mladí umělci z okolí. Rodiče při MŠ pozvali veřejnost na tradiční vánoční prodejní výstavu, rodiče žáků ZŠ  pak zorganizovali program u příležitosti rozsvěcení stromečku. Nechyběl ani vánoční jarmark dětí ze Základní školy.


Prosinec 2011


3. prosince 2011 – proběhlo poslední letošní vítání nových občánků do života.


10. prosince 2011 – v hostinci Na Rychtě pořádalo Myslivecké sdružení Třebovská obora pro své členy Poslední leč.


11. prosince 2011 – začaly platit nové jízdní řády, které přinesly posílenou autobusovou dopravu přes naši obec, i nové spoje o víkendu. Během pracovního týdne jezdí některé spoje i po 22. hodině.


18. prosince 2011 – po dlouhé těžké nemoci zemřel první polistopadový a první prezident samostatné České republiky pan Václav Havel. Svým životem, nasazením v oblasti lidských práv, se zasloužil o svobodu a demokracii v naši zemi. Zemřel na své chalupě Na Hrádečku v neděli dopoledne. V říjnu mu bylo 75 let.

Památku zesnulého bývalého prezidenta uctili i návštěvníci 21. Adventního koncertu, který se toho dne uskutečnil v místním chrámu Páně sv. Prokopa.


21. prosince 2011 – zasedalo naposledy v tomto roce obecní zastupitelstvo. Byl schválen obecní rozpočet na rok 2012.


Minutou ticha uctili zastupitelé památku bývalého prezidenta Václava Havla, který zemřel v neděli 18. prosince. Od středy 21. prosince byl v České republice vyhlášen státní smutek, který trval tři dny, do pátku 23. prosince, kdy se v chrámu sv. Víta na Pražském hradě uskutečnil státní pohřeb zemřelého státníka, na který se sjela řada osobností z celého světa, včetně bývalého prezidenta USA Billa Clintona, současných prezidentů Francie, Rakouska, Německa, Slovenska, Slovinska, Litvy, Lotyšska, Estonska, Finska, přítomni byli i zástupci monarchií: lucemburský velkovévoda Henri, korunní princové Nizozemí, Belgie a další vzácní hosté.

Obecní úřad vyvěsil ve dny státního smutku státní vlajku a smuteční černou vlajku.


24. prosince 2011 – letošní Štědrý den „byl na blátě“ s teplotami nad nulou. Obdobný ráz počasí se udržel i po oba následující sváteční dny. Sníh napadl až počátkem nového roku, zima je však mírněší než v předchozích letech.


27. prosince 2011 – v místní tělocvičně proběhl turnaj v nohejbale, kde si dobře vedli dlouhotřebováci (1. a 3. místo).

 

Úmrtí v roce 2011

 

Květoslava Eliášová

František Reichel

Karel Mikeš

Eliška Rybková

Rudolf Sauer

Bedřiška Fišerová

Emilie Kovářová

Venuše Kašparová

Karel Plecitý

Libuše Špatenková

Božena Kubištová

Eduard Štancl