Jdi na obsah Jdi na menu

2019

20191.jpg

Letos uplyne třicet let od Sametové revoluce, která destruovala komunistický režim v Československu a vrátila naši republiku do rodiny demokratických zemí. V lednu si připomeneme padesát let od smrti Jana Palacha, který se upálil na protest proti společenské situaci, která následovala po okupaci naší země vojsky Varšavské smlouvy. V březnu si pak připomeneme osmdesát let od okupace naší země německými vojsky a vyhlášení Protektorátu Čechy a Morava.
 

Leden 2019

Očekávané události:

 

5. ledna 2019 - Výroční schůze Sboru dobrovolných hasičů, sál Na Rychtě.

19. ledna 2019 - Myslivecký ples, MS Třebovská obora, Tělocvična od 20.00 hodin.

24. ledna 2019 - Projekce filmu Epidemie Svobody, Dlouhotřebovské kulturní čtvrtky, Obec Dlouhá Třebová - Kulturní komise, Zasedací místnost ObÚ od 19.00 hodin.

28. ledna 2019 - Veřejné zasedání obecního zastupitelstva, Zasedací místnost ObÚ od 17.00 hodin.

 

Skon

zach1.jpg

Zemřel pan Vladimír Zach. Bylo mu 72 let.

Otec dvou synů, dědeček i pradědeček skonal v sobotu 5. ledna 2019. Poslední rozloučení se konalo v pátek 11. ledna 2019 v obřadní síni městského krematoria v České Třebové. Čest jeho památce!!

 

V sobotu 19ledna 2019 proběhl v tělocvičně Myslivecký ples. Nechyběly náležitosti výše uvedeného mysliveckého počinu včetně bohatého občerstvení a dobré zábavy. 

 

Další z Dlouhotřebovských kulturních čtvrtků proběhl 24. ledna 2019. Od 19.00 hodin se v zasedací místnosti ObÚ promítal film Epidemie svobody.

 

Do svazku obce bylo v sobotu 26. ledna 2019 přivítáno devět miminek. Vítání občánků pořádala Sociální komise ve spolupráci s obecním úřadem a školou.

 

Pondělní zasedání obecního zastupitelstva 28. ledna 2019 přineslo zprávy o činnosti obecního úřadu, finančního výboru. Zastupitelé souhlasili se zahájením úkonů souvisejících s prodejem pozemků p. p. č. 938/1 a 936/1. Dále obec odkoupí p. p. č. 315/1, na kterém se nachází vodojem, postavený v polovině 60. let 20. století. Cena bude stanovena na základě vyjádření znalce.

Stanovení odměn pro předsedkyně komisí a zvýšení platu pro místostarostu obce. Obec bude dále hledat konsenzus s církevní správou ve věci zvažované opravy varhan, které nejsou v majetku obce. V diskuzi s občany bylo poděkováno za zimní údržbu v obci.

 

Únor 2019

Očekávané události:

 

16. února 2019 - Hasičský ples, Víceúčelový sál od 20.00, skupina SKELET. Předprodej vstupenek: 604 763 325.

21. února 2019 - Projekce filmu Oceán plastů, Dlouhotřebovské kulturní čtvrtky od 18.00, Obec Dlouhá Třebová - Kulturní komise, Zasedací místnost ObÚ od 18.00 hodin.

23. února 2019 - Workshop s Pavlou, Výroba indiánského lapače snů, 14 - 17 hod., Zasedací místnost ObÚ, cena: 120,- Kč, přihlášky na mailu: pavlarehalik@seznam.cz, 737 637 082 (volat mezi 18 - 21 hod.)

 

dsc_3334.jpg

1. února 2019 - ve čtvrtek 31. ledna 2019 děti převzaly výpis z vysvědčení, skončilo 1. pololetí, na jednodenní pololetní prázdniny navázaly v našem regionu týdenní prázdniny jarní.

 

Ve středu 6. února 2019 zemřel pan Jiří Borovec. Bylo mu 58 let. Čest jeho památce!!

 

Projekce filmu s ekologickou tématikou A ocean of plastic se uskutečnila ve čtvrtek 21. února 2019 v zasedací místnosti obecního úřadu.

 

26. února 2019 proběhl v obci Masopust, pořádalo Občanské sdružení Dlouhotřebovské tradice.

 

Březen 2019

Očekávané události:

 

14. března 2019 - Z Taláru do cely, přednáška Martina Lamplota o životě Emila Háchy, který obětoval svoji osobní čest i svědomí pro národ. Připomínáme si osmdesáté výročí od okupace českých zemí německým vojskem. Obec Dlouhá Třebová, Zasedací místnost ObÚ od 18.00 hodin.

16. března 2019 - Dlouhotřebovský ples, Víceúčelový sál od 20.00, skupina MEDIUM. Obec Dlouhá Třebová. Předprodej vstupenek: 724 222 664.

23. března 2019 - Dětský Karneval, Víceúčelový sál, Spolek při MŠ a ZŠ Dlouhá Třebová, Téma: Superhrdinové, moderuje: Ivo Opletal - dětské akce, prodej lístků na místě (50,- Kč/osoba), předprodej lístků 12. 3. a 14. 3. 2018 v čase od 15.00 - 17.00 v tělocvičně Dlouhá Třebová.

 

Téměř šest desítek mladých atletů z regionu se v sobotu 2. března 2019 v místní tělocvičně účastnilo 5. ročníku Zimního atletického závodu dětí ve víceboji. Pořádala místní Tělovýchovná jednota. Závod byl určen pro děti narozené v rozmezí let 2006 - 2013.

 

V noci z neděle 10. března na pondělí 11. března 2019 zasáhl obec velmi silný vítr, který v regionu napáchal velké škody. Na horách dosáhl i místy síly orkánu. Po větrné noci zůstaly mnohde popadané stromy, poškozené střechy, obec samotná byla nad ránem bez přívodu elektrické energie.

 

Svůj první ročník má za sebou Dlouhotřebovský ples, večer plný standartních tanců a dobré zábavy proběhl v sobotu 16. března 2019 od 20. 00 hodin ve víceúčelovém sále. Nechyběla chutná večeře a slosování vstupenek o zajímavé ceny. Pořádala Obce Dlouhá Třebová - kulturní komise.

 

Radní obce na svém zasedání v pondělí 18. března 2019 mj. schválili: rekonstrukci webové prezentace obce, uzavření smlouvy o kontrolní a poradenské činnosti na úseku BOZP a PO s fa Skala. Zabývali se rekultivací zeleně na veřejných prostranství u obecního úřadu, kostela, Starého hřiště, u čp. 388. Radní vyhověli požadavkům školy na nákup a instalaci nové vodovodní baterie, zhotovení nerezového oplechování výdejního pultu a vaniček pro zachycení odpadu do školní jídelny. Radní obce posvětili firmu Help, coby společnost, která provede demolici čp. 202. Další závěry z jednání se veřejnost dozvěděla v usnesení rady obce.

 

p1130615.jpg

Dětský Karneval v duchu Superhrdinů proběhl v sobotu 23. března 2019 od 14.00 hodin v místním víceúčelovém sále. Pro děti byl připraven pestrý taneční program, soutěže a bohatá tombola. Pořádal Spolek při MŠ a ZŠ Dlouhá Třebová. (Foto: Petr Špatenka).

 

jiri.jpg

Odešel pan Jiří Štěpán. Ve věku 71 let zemřel v neděli 24. března 2019 po dlouhé těžké nemoci. Poslední rozloučení proběhne v pátek 29. března 2019 ve 12.00 hodin v obřadní síni u městského hřbitova v Ústí nad Orlicí. Čest jeho památce!!

 

Vedení obce se ve středu 27. března 2019 setkalo s jubilanty. Nový formát setkávání s občany, kteří dosáhli významného životního jubilea bude v pravidelném intervalu opakován. Součástí setkání byla i historická přednáška Mgr. et Mgr. Jitky Kuběnkové.Na jubilanty čekala pozornost od obce, občerstvení. Pořádala Obec Dlouhá Třebová - sociální komise.

 

29. března 2019 se ve víceúčelovém sále konala Valná hromada Tělovýchovné jednoty. Začátek byl od 19. hodiny večerní. Na programu bylo zhodnocení uplynulého roku, zprávy o činnosti jednotlivých oddílů, hospodaření a výhled do roku letošního.

 

Člen kroužku místních mladých hasičů T. P. se umístil na  druhém místě v kategorii základních škol v rámci okresního kola soutěže Požární ochrana očima dětí. Na malého hasiče čeká postup do krajského kola. Do soutěže se zapojilo 1126 dětí ze 34 škol, 36 SDH a dvě školská zařízení. Blahopřejeme k úspěchu.

 

Duben 2019

Očekávané události:

 

6. dubna 2019 - Setkání důchodců, Víceúčelový sál od 14.00 hodin.

9. dubna 2019 - Jarní jarmark, přízemí ZŠ od 15.00 hodin  do 17.00 hodin.

13. dubna 2019 - Workshop Suché plstění, 13.00 - 16.00 hod., Zasedací místnost ObÚ, cena: 160,- Kč, přihlášky na mailu: hana.kacaras@seznam.cz, 605 527  547, uzávěrka přihlášek 4. dubna 2019.

 

V sobotu 6.dubna 2019 se ve Víceúčelovém sále uskutečnilo Setkání důchodců, které pořádala Sociální komise obce. Na důchodce čekalo občerstvení, pestrý program dětí, tělovýchovy, nechyběla ani hudební produkce. Podobné setkání probíhá v obci již od roku 1992, kdy se v témže roce uskutečnil první ročník.

 

V úterý 9. dubna 2019 skonala paní Marie Pavlásková. Zemřela ve věku 65 let. Čest její památce!!

 

img-20190413-wa0007.jpg

V zasedací místnosti obecního úřadu proběhl další z řady plánovaných workshopů. Tentokrát si veřejnost mohla zkusit suché plstění z vlny. Lektorský program vedla v sobotu 13. dubna 2019 odpoledne Mgr. Hana Kačaras. Pořádala Obec Dlouhá Třebová - kulturní komise obce.

 

Na zdejší škole probíhal v úterý 16. dubna 2019 "Den otevřených dveří". Rodiče i děti se mohly seznámit s prostředím ve kterém probíhá výuka i kde děti tráví svůj volný čas. Zápis do prvního ročníku pak proběhne ve středu 24. dubna 2019 od 14.00 do 17.00 hodin.

 

Ve středu 24. dubna 2019 proběhl ve zdější škole zápis do první třídy. Dorazilo dvanáct dětí, přijato bylo sedm dětí.

 

58460433_2247698171958777_6235745931958943744_o.jpg

Na Starém hřišti proběhlo pálení čarodějnic. Pořádal Spolek při MŠ a ZŠ Dlouhá Třebová, program probíhal v sobotu 27. dubna 2019 od 16.00 hodin. Připraveny byly soutěže pro děti, občerstvení. Hudební produkci obstaral DJ TOTY. (Foto P. Špatenka).

 

Květen 2019

Očekávané události:

 

9. května 2019 - Zápis do MŠ

18. května 2019 - Zájezd do Lednice.

21. května 2019 - veřejné zasedání obecního zastupitelstva

26. května 2019 - akce Železný Prokop

 

21. května 2019 - proběhlo veřejné zasedání obecního zastupitelstva. Účast čtrnácti zastupitelů. Probraly se zprávy o činnosti rady obce, obecního úřadu. Probíhá úprava veřejných prostranství, které budou nově osázeny, připravuje se rekonstrukce obecní místnosti ve víceúčelovém sále (výčep) vzhledem k získané dotaci, proběhlo setkání seniorů, zájezd do Lednice, připravují se volby do Evropského parlamentu. Byly podány informace o konání příměstského tábora v červenci letošního roku, který je již zcela zaplněn. Chystají se projekce filmů v prostorách Starého hřiště. Byly podány informace o probíhající rekonstrukci prostor "Žáby" na Starém hřišti.

Zprávy podaly předsedové obou výborů, byly projednány koupě a prodeje pozemkových parcel.  Zastupitelé se zabývali problematikou dopravního obchvatu města Česká Třebová, který se dotkne i katastru obce Dlouhé Třebové. Zastupitelé schválili obecně závaznou vyhlášku o nočním klidu. V diskuzi  Jitka Kuběnková upozornila na nepořádek a nežádoucí chování  na pozemcích u estakády, obec zváží všechny možnosti nápravy, starostka obce však připomněla, že se namnoze jedná o soukromé pozemky. Martin Lamplot se dotazoval na vyřešení "dočasné dopravní situace" na mostku při výjezdu z obce Na Rybníku, komunikace rovněž není v majetku obce, bude řešeno do jednoho roka. Miroslav Lang se dotazoval na možnosti obnovy projektu zvažované vodní plochy Na Rybníku, který podle vedení obce není na pořadu dne z důvodu, že v dané lokalitě obec žádnou vhodnou parcelu k vybudování daného díla nevlastní. Dále se výše uvedený zastupitel dotazoval na možnosti komunikace s novým majitelem mlýna o řešení situace se strouhou ve stejné lokalitě. Upozornil na zavazející sloup u jedné z lávek na dolním konci, obec celou situaci prověří.

 

Odešla paní Hana Jiroušková. Skonala v sobotu 25. května 2019 ve věku 60 let. Poslední rozloučení proběhne v pátek 31. května  2019 ve 12.00 hodin v obřadní síni u městského hřbitova v Ústí nad Orlicí. Čest její památce!!

 

V neděli 26. května 2019  se na Starém hřišti a v přilehlém okolí konal další ročník "gladiátorské soutěže" Železný Prokop, který se svým organizačním týmem pořádal Milan Hruška. Síly zde mohly poměřit děti, stejně tak dospělí. Celý počin vyvrcholil pěnovou koupelí v centrální části Starého hřiště.

 

Červen 2019

Očekávané události:

 

8. června 2019 - Dětský den

13. června 2019 - Projekce filmu "Zemřít pro design"

15. června 2019 - Sportovní den s TJ

18. června 2019 - Zasedání zastupitelstva obce

29. června 2019 - 25 let Cukrárny Mája

 

8. června 2019 na Starém hřišti proběhla od 14.00 hodin oslava nedávného Dne dětí. Pro děti byl připraven pestrý program mj. se soutěžemi, nafukovacími atrakcemi, zábavným vystoupením a oblíbenou pěnovou koupelí. Pořádal Spolek při MŠ a ZŠ Dlouhá Třebová.

 

9. června 2019 - v platnost vešly nové jízdní řády autobusů a vlakových spojů.

 

Ve čtvrtek 13. června 2019 se od 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu konala projekce filmu "Zemřít pro design".

 

15. června 2019 - další ročník oblíbeného Sportovního dne s TJ proběhl třetí červnovou sobotu. Program - sestávající s rozličných sportovních disciplín (atletické dovednosti, míčové hry, pochod) doplnilo vystoupení místních spolků. Pořádala Tělovýchovná jednota Dlouhá Třebová ve spolupráci s dalšími partnery.

 

Ve stejný den pozvala Cukrárna Mája širokou veřejnost na posezení s langoši.

 

V obřadní síni u městského hřbitova v Ústí nad Orlicí se v pondělí 17. června 2019 konalo poslední rozloučení s panem Pavlem Šimkem, kterému jeho blízcí přezdívali Šíma. Zemřel v sobotu 8. června 2019 ve věku 54 let. Čest jeho památce!!

 

V úterý 18. června 2019 zasedalo naposledy před prázdninami obecní zastupitelstvo. Byly podány zprávy o činnosti obecního úřadu, rady. Starostka informovala o výsledku kontroly mostních konstrukcí, kde nehrozí bezprostřední ohrožení. Došlo k úpravě veřejných prostranství, byla podána zpráva o požární směrnici a limitům, za kterých je nutná přítomnost příslušné požární hlídky. Došlo k přetočení antén na obecních domech pro nový příjem signálu, před dokončením je objekt na Starém hřišti, připravuje se rekonstrukce výčepu v tělocvičně.

Zprávy podali předsedové obou výborů. Byla schválena účetní závěrka obce a závěrečný účet obce - včetně výsledku přezkoumání hospodaření obce, které bylo bez výhrad. Další podrobnosti ze zasedání jsou uvedeny v zápise z jednání na webových stránkách obce. 

 

Neděle 23. června 2019 patřila zájezdu, který pro děti sdružené v místní tělovýchově uspořádala Tělovýchovna jednota. Cílem putování byl Moravský kras, respektive Sloupsko - šošůvské jeskyně.

 

Děti přinesly v pátek 28. června 2019 výsledky své práce ve škole. Rozdávalo se vysvědčení. Byl zakončen školní rok 2018/2019 a děti čeká zasloužené období prázdnin.Do lavic se vrátí v pondělí 2. září 2019.

 

V sobotu 29. června 2019 uspořádala Cukrárna Mája oslavu 25. roku svého trvání. Program pro děti a bohaté občerstvení přilákalo velké množství návštěvníků z místa i okolí.

 

První z plánovaných letních projekcí na Starém hřišti proběhla v sobotu 29. června 2019 od 21.30. Promítal se snímek Špunti na vodě. Ze strany veřejnosti se počin setkal s úspěchem.

 

Červenec 2019

 

První červencový víkend patřil pouti. Ve dnech 6. - 7. července 2019 ji na Starém hřišti pořádal Sbor dobrovolných hasičů. Sobotní pouťovou zábavu obstarala hudební formace MINIMAX, nedělní posezení pak doprovodila skupina PRAK Boskovice.

 

V neděli 7. července 2019 se v ranních hodinách konalo procesí od sochy sv. Prokopa v dolní části obce ke kostelu sv. Prokopa.

 

V týdnu od 8. do 12. července 2019 pořádala obec pro děti "příměstský" tábor. Pestré aktivity, které byly připraveny zaměstnanci obce ve spolupráci s dalšími subjekty, využily téměř dvě desítky dětí zaměstnaných rodičů z Dlouhé Třebové. Příměstské tábory tradičně pořádá i Hřebčín Karlen Dlouhá Třebová. Letos se uskuteční již desátý ročník..

 

V pátek 12. července 2019 se v rámci letních projekcí chystal k promítání snímek "Bezva ženská na krku".

 

V pondělí 15. července 2019 zemřela paní Jana Štanclová. Bylo ji 58 let. Čest její památce!!

 

Mateřská školka v Dlouhé Třebové je uzavřena v období od 15. července do pátku 16. srpna 2019. Své brány opět otevře v pondělí 19. srpna 2019.

 

V kostele sv. Prokopa se v pátek 19. července 2019 uskutečnilo poslední rozloučení s paní Janou Štanclovou, členkou zastupitelstva obce, která podlehla vážné nemoci v pondělí 15. července 2019 ve věku 58 let.

 

Úspěšně zorganizované vozatajské závody na domácí půdě má za sebou dlouhotřebovský Hřebčín Karlen manželů Lenky a Radka Kašparových. Proběhly v sobotu 20. července 2019 a přinesly i dílčí úspěchy pro pořadatelský subjekt.

 

Zastupitelé obce se sešli v pondělí 29. července 2019 ke svému zasedání. V úvodu schůze uctili povstáním a minutou ticha zesnulou Janu Štanclovou, členku zastupitelstva, kterou složením slibu nahradil Ing. Jiří Slezák. Po úvodních náležitostech byly podány zprávy zprávy o činnosti rady a obecního úřadu. Byl pořízen sekací rider se schopnosti mulčování pro údržbu obecních prostranství, bylo dokončeno sociální zařízení v objektu "Na Žábě" na Starém hřišti. Pracovní poměr rozvázal na vlastní žádost jeden obecní zaměstnanec. Zastupitelé následně řešili  účast obce v dražbě jedné nemovitosti, nacházející se v centrální části obce.

 

Srpen 2019 

 

Ve středu 7. srpna 2019 se v obřadní síni u městského krematoria v Ústí nad Orlicí uskutečnilo poslední rozloučení s panem Bohumilem Jasanským. Veřejnost   tatínka, několikanásobného dědečka pamatuje mj. coby provozovatele obchodu se smíšením zbožím v pronajatých prostorách U Snítilů. Pan Jasanský zemřel ve čtvrtek 1. srpna 2019 ve věku 65 let. Čest jeho památce!!

 

Již třetím snímkem pokračovaly na Starém hřišti letní projekce. Zhruba stovka návštěvníků si v pátek 9. srpna 2019 od dvacáté první hodiny nenechala ujít promítání komedie "Po čem muži touží". 

 

Velké množství návštěvníků z místa i okolí si nenechalo ujít třetí srpnovou sobotu Myslivecké hody, které před časem nahradily oblíbenou vycházku k Myslivecké chatě. 17. srpna 2019 pozvali myslivci ze spolku Třebovská obora širokou veřejnost na chutně připravenou zvěřinu (srnčí, kančí). Již před zahájením, které bylo stanoveno na dvanáctou hodinu, se na Starém hřišti tvořila fronta, která svědčí o oblíbenosti daného počinu. Mimo občerstvení na hosty čekalo hudební vystoupení a zároveň veřejnost mohla obhlédnout, jak pokračuje rekultivace prostoru Starého hřiště se zázemím.

 

Srpen byl teplotně nadnormální. Podle informací Českého hydrometeorologického ústavu šlo o pátý nejteplejší měsíc ve sledovaném období od roku 1961, přičemž ho předstihly roky 1992, 2003, 2015 a 2018. Průměrná teplota vzduchu činila 18, 9 º C.

 

Září 2019 

 

V pondělí 2. září 2019 začal nový školní rok 2019/2020. Do první třídy nastoupilo sedm žáčků. Třídní učitelkou je paní Markéta Limberská.

 

V pátek 6. září 2019 se konalo poslední promítání v rámci oblíbeného projektu letních projekcí na Starém hřišti. Velké množství veřejnosti všeho věku se zaujetím zhlédlo úspěšnou českou komedii „Ženy v běhu“.

 

O den později, v sobotu 7. září 2019, se v hřebčíně Karlen konala již tradiční akce: „Ze sedla vidíš mnohem dál.“ Posedmé pozvali organizátoři veřejnost do zázemí hřebčína, kde vedle tematicky zaměřených jízd nechybělo ani letos žehnání hříbátkům a bohatý doprovodný program. Počin se konal pod záštitou hejtmana Pardubického kraje Martina Natolického, akci zahájila starostka obce Kateřina Slezáková.

 

V týdnu od 16. září 2019 zahájila svoji činnost většina oddílů Tělovýchovné jednoty. V nabídce pohybových aktivit se pro letošní rok objevily: oddíl gymnastiky (V. Štancl), atletická minipřípravka a přípravka (L. Razým), mladší žákyně (J. Razýmová). Start nového kroužku Hravé cvičení pro předškolní děti (I. Šimková) byl plánován od října 2019.

 

Ve středu 18. září 2019 se v zasedací místnosti Obecního úřadu uskutečnilo další z řady setkání s jubilanty. Pořádala obec ve  spolupráci se sociální komisí.

 

V sobotu 21. září 2019 se uskutečnil zájezd do vyhledávané a oblíbené destinace. ZOO na Svatém Kopečku u Olomouce se podle ohlasů malých i velkých nadmíru vydařil. Pořádala kulturní komise obce.

 

Zastupitelé se sešli v pondělí 23. září 2019 ke svému podzimnímu zasedání. Zvolili novou předsedkyni Sociální komise na místo zesnulé Jany Štanclové, kterou se stala paní Zuzana Dugasová a dovolili i člena Finančního výboru, kterým se stal Ing. Jiří Slezák. Ve zprávě o činnosti obecního úřadu a obce byl zhodnocen příměstský tábor, který se setkal s příznivou odezvou ze strany veřejnosti. Byla podána informace o  demolici nemovitosti čp. 202, rozmístění košů na psí exkrementy. Zástupce samosprávy se podílel na domovní prohlídce ze strany Policie České republiky v jedné z dlouhotřebovských nemovitostí.

 

Byly schváleny odměny pro členy rady obce, novelizován program Místní obnovy venkova obce Dlouhá Třebová na období 2019 - 2024. Na žádost Jany Renčínové bude provedeno upřesnění podmínek, za kterých je zastupitel omluven ze zasedání. Napříště musí svoji absenci doložit omluvou s vlastnoručním podpisem. Další podrobnosti k jednotlivým bodům jsou uvedeny v zápise ze zasedání.

 

p1190338.jpg

V neděli 29. září 2019 pořádal Spolek při MŠ a ZŠ Dlouhá Třebová Opékání buřtů na Starém hřišti s programem. (Foto Petr Špatenka).

 

Měsíc Září byl teplotně normální. Podle informací ČHMU byla nejvyšší průměrná denní teplota naměřena hned na začátku měsíce, 1. září 2019, kdy teploměr naměřil hodnotu  22,1 º C.

 

Říjen 2019 

 

Ve čtvrtek 3. října 2019 se uskutečnilo zasedání Školské rady. Schválila výroční zprávu o činnosti školy za uplynulý školní rok, projednala se pochvala kuchyně ze strany rodičů, byly podány informace o technických úpravách v budově školy i v bezprostředním okolí, řešila se problematika půdního prostoru a jeho využití. Nová webová prezentace školy se chystá na druhé pololetí.