Jdi na obsah Jdi na menu

2009

 

Obrazek

 

1. ledna 2009 - začal nový rok. Rok, kdy uplyne 20. výročí od pádu komunistického režimu v naší zemi. Brzy po oslavách Silvestra napadl sníh a obecní zaměstnanci se vydali do boje o upravené komunikace, k čemuž jim slouží i nová komunální technika, pořízená na sklonku minulého roku.

 

16. ledna 2009 - v místní škole byl "Den otevřených dveří" pro rodiče budoucích prvňáčků, kteří se tak mohli přesvědčit, jak probíhá výchovně vzdělávací proces na zdejší ZŠ.

 

17. ledna 2009 - otevřela se plesová sezona v naší obci. První z kulturních akcí nového roku byl Myslivecký ples, který ve Víceúčelovém sále uspořádal úřadující "Spolek roku" - Myslivecké sdružení Třebovská obora.

 

20. ledna 2009 - proběhl zápis dětí  do 1. ročníku Základní školy. Zapsány byly děti, které k 31. 8. 2009 dovršily šesti let svého věku. Zápis dětí byl prováděn v místní školní budově od 13.00 do 17.00. Do 1. třídy Základní školy v Dlouhé Třebové bylo zapsáno 18 dětí.

 

V měsíci lednu také probíhala tradiční Tříkrálová sbírka. V naší obci se díky štědrosti místních obyvatel  vybralo 20.705,- Kč. Vybrané peníze budou určeny k charitativním účelům.

 

Únor 2009

 

Sníh se udržel po celý nejkratší měsíc v roce. To nadělalo velkou starost především obecním zaměstnancům, kteří měli plné ruce práce s udržováním místních komunikací v odpovídajícím stavu.

 

14. února 2009 - ve Víceúčelovém sále proběhl tradiční počin dlouhotřebovské plesové sezóny v obci - Hasičský ples.

 

28. února 2009 - za hojné účasti veřejnosti proběhl ve Víceúčelovém sále v Dlouhé Třebové Sportovní Diskoples, který pořádal oddíl volejbalu místní Tělovýchovné jednoty. Ples se konal po dvouleté přestávce a obstojná návštěvnost potvrdila, že záměr pořadatelů- obnovit pořádání oblíbeného plesu, byl správný.

 

Březen 2009

 

14. března 2009 - letošní bohatou plesovou sezonu zakončil Obecní ples, který se ten den konal ve Víceúčelovém sále od 20.00.

 

21. března 2009 - ve Víceúčelovém sále proběhl za účastí téměř 100 masek tradiční Dětský karneval, který uspořádalo Sdružení rodičů pod předsednictvím (osobní údaj). Bohatá tombola, program plný soutěží, které připravily paní (osobní údaje), hudební doprovod pod taktovkou DJ Lana, to vše za podpory Obecního úřadu a sponzorů přineslo jednoznačný úspěch celému počinu a potvrdilo jen tu skutečnost, že karnevaly v Dlouhé Třebové mají vysokou úroveň.

 

Duben 2009

 

4. dubna 2009 - probíhal generální úklid chrámu Páně sv. Prokopa. Zúčastnilo se ho osm lidí.

 

25. dubna 2009 - místní Víceúčelový sál hostil poslední dubnovou sobotu 18. ročník celo-obecního setkání důchodců, které úvodním slovem zahájil starosta obce pan Jaroslav Kašpar. Program sestával z účinkujících dětí z MŠ, ZŠ a TJ. Zatímco nejmenší děti se představily v pásmu "Jarní svět", starší děti se blýskly pohádkovými inscenacemi. Druháci předvedli "O Boudě, budce", a "O Veliké řepě", třeťáci zakončili toto pásmo pohádkami "O Perníkové chaloupce" a "O Červené Karkulce". Závěr programu obstaraly děti z TJ, které předvedly pilně nacvičené sestavy, které sklidily u přítomných seniorů jednoznačný úspěch.

Svižný program bez prostojů si ve většině případů vysloužil uznání ze strany návštěvníků, kterých přišel velký počet. Pak již následovala volná zábava a 18. ročník Setkání důchodců byl úspěšně zakončen.

 

Květen 2009

 

1. května 2009 - věřící občané slavili v kapli sv. Josefa na místním hřbitově. Celebroval o.Miloš. Posléze následovala  Májová pobožnost. K Májovým pobožnostem se pak naši veřící spoluobčané scházeli každou středu a neděli.

 

3. května 2009 - Schola od sv. Prokopa  zpívala v kostele sv. Jiří v Třebovici v Čechách. Před tím  zpívala ve dnech 5. dubna 2009  a 12. dubna  2009 v Řetové.

 

21. května 2009 - v den 705 - letého výročí Dlouhé Třebové se ke své schůzi sešlo obecní zastupitelstvo. Za neúčast se omluvili dva zastupitelé. Zastupitelstvo obce projednávalo činnost Obecního úřadu, Rady obce. Starosta obce informoval o pořízení příslušenství k traktoru - smeták, mulčovací rameno a pluh, což povede k většímu využití této techniky v majetku obce. V jednání je nákup multikáry. Z připravovaných akcí: úklid Starého hřiště a kulturní vystoupení  vítěze X- Factoru Jiřího Zonygy.

 

Pokračuje příprava kanalizace a z důvodu, že není jasné, kudy povede trasa kanalizace - byl mj. zamítnut prodej obecního pozemku u domu čp. 82, který chtělo odkoupit tamní  společenství vlastníků.

 

23. května 2009 - na Starém hřišti proběhla  od 10.00 okrsková hasičská soutěž, kterou pořádal místní Sbor dobrovolných hasičů.

 

30. května 2009 - místní TJ uspořádala výlet do Jeseníků

 

Červen 2009

 

5. června 2009 - ve 14.00 se otevřely dveře volební místnosti, umístěné v zasedací místnosti Obecního úřadu, kde probíhaly volby do Evropského parlamentu. V pátek se volilo do 22.00, v sobotu 6. června pak bylo možné hlasovat pro své kandidáty od 8.00 do 14.00. Protože volby probíhaly kontinuálně i v ostatních členských zemích Evropské unie, výsledky voleb se mohly začít sčítat až v neděli 7. 6. po 22. hodině.

V noci na pondělí byly zveřejněny celkové výsledky. V celé ČR, stejně jako v Dlouhé Třebové, zvítězila Občanská demokratická strana. Volby však byly provázeny nezájmem voličů, na celostátní úrovni dosáhla volební účast 28 %, v Dlouhé Třebové pak pouhých 24,83 %.

 

6. června 2009 - za spolupráce Sdružení rodičů, Základní školy, Kulturní komise a Sboru dobrovolných hasičů probíhal od 13.00 Dětský den. Letošní ročník však proběhl v jiné podobě, než na jakou byly doposud děti zvyklé. Program byl koncipován jako historická vycházka pro děti, kdy na jednotlivých místech v obci , které našly díky mapě, kterou získaly na startu, plnily nejrůznější úkoly u oživlých postav z obecní historie, respektive skutečných nebo imaginárních (Praotec Dlouhán, Víla Dlouhálka, Vodník Hrázníček, Myslivec Dlouhák, hasič Dlouhoň, atp.). Z obecní minulosti byla vzpomenuta  vojenská přítomnost Husitů, Švédů, vražda výběrčího daní ze zdejšího dvora kočím, který byl v důsledku tohoto činu sťat, výstavba kostela pod dohledem architektů apod. Odměnou pro děti za jejich snažení na jednotlivých stanovištích byl tzv. Dlouhotřebovský groš, za který si pak v cíli mohly nakoupit co jejich "chuti a oku libo".

Autorem námětu byl Martin Lamplot, organizaci na sebe převzalo Sdružení rodičů pod vedením paní (osobní údaj). Především díky kreativitě a zručnosti rodičů, s jakou se vypořádali s výrobou kostýmů a sehnáním rekvizit - a konečně i nasazení, jaké  předvedli na jednotlivých stanovištích, spatřila světlo světa velmi zdařilá akce, na kterou se snesla chvála a ocenění ze strany návštěvníků všeho věku. Přes osmdesát dětí se zábavnou formou seznámilo s historií své obce. Vydařenou propagaci celého počinu prováděla mezi dětmi i sama Základní škola a pedagogický sbor. Poděkování zaslouží i Sbor dobrovolných hasičů, který mimo toho, že vytvořil zázemí s občerstvením, si navíc připravil i stanoviště, kde se děti mohly seznámit s hasičskou technikou a činností.

 

14. června 2009 - slavnost Těla a Krve Kristovy, první svaté přijímání přijali (osobní údaje). Mši sv. celebroval o. Adam s o. (osobní údaj), polským knězem, který působí na Ukrajině. Jak připomíná zápis Farní rady, stalo se tak zřejmě poprvé v historii, kdy v našem chrámu zazněla poprvé při prefaci ukrajinština. Schola od sv. Prokopa zazpívala rytmické písně.

 

27. června 2009 - probíhal úklid kostela sv. Prokopa

 

Červenec 2009

 

3. - 4. července 2009 - první prázdninový víkend patřil dlouhotřebovskému Sboru dobrovolných hasičů, který pro místní a přespolní uspořádal tradiční Staročeskou pouť s večerní taneční zábavou s kapelou SORY a s nedělním vystoupením skupiny MAKADAM. Obě dvě hudební formace nalezly příznivou odezvu u obecenstva a společně s vynikajícím nasazením pořadatelského spolku + přízni počasí, se to podepsalo na jednoznačném úspěchu celého počinu.

 

18. července 2009 - na Starém hřišti proběhl od 19.00 koncert rockového zpěváka Jiřího Zonygy, jenž přijel na pozvání Obecního úřadu, který - společně s obecními zaměstnanci - vytvořil výborné pořadatelské zázemí pro tuto velkou akci, kterou provázela nepřízeň počasí, což jistě ovlivnilo návštěvnost koncertu. Náladu interpreta to však nerozhodilo a Jiří Zonyga předvedl na místním jevišti téměř tříhodinovou "One Man show", naplněnou hity z vlastní tvorby, ale i písněmi od jiných interpretů a jenom přesvědčil o svých vynikajících hudebních kvalitách. Vstupné bylo 80,- Kč.

 

Srpen 2009

zabarnaold.jpg

zabarna2.jpg

zabarny-dnes.jpg

Občané v hojném počtu využívají otevřeného venkovního posezení, které vzniklo při zrekonstruované Žabárně na Starém hřišti. Točí se zde Svijanský Máz za 20,- Kč a davy návštěvníků svědčí o vydařeném počinu Obecního úřadu. Otevřeno bylo zpočátku o víkendu, ke konci léta pak v pondělí a v úterý.

 

22. srpna 2009 - Myslivecké sdružení Třebovská obora uspořádalo tradiční vycházku k Myslivecké chatě. Akci provázela nepřízeň počasí.

oprava-strechy.jpg

Věřící občané provádějí opravu střechy kostela sv. Prokopa. Materiál k opravě dodává obec.

 

24. srpna 2009 - ke své schůzi se sešlo obecní zastupitelstvo. Schůzi zahájil starosta obce Jaroslav Kašpar v 17.00 v Zasedací místnosti Obecního úřadu. Jednání obecního zastupitelstva se účastnil ředitel firmy Tepvos (osobní údaj), který seznámil přítomné s podmínkami a finančním zabezpečením realizace splaškové kanalizace. Zastupitelstvo obce schválilo přistoupení k aglomeraci Ústí nad Orlicí a společné vybudování splaškové aglomerace. Investorem bude firma Tepvos Ústí nad Orlicí. Příspěvek naší obce by neměl překročit částku 19.000.000,- Kč, přislíbeno je 6.000.000,- Kč od Pardubického kraje, což znamená, že z rozpočtu obce půjde částka kolem 13.000.000- Kč.

 

Hovořilo se o připomínkování jízdního řádu ČD, osazení Starého hřiště dřevěnými chatkami a zakoupení zahradního grilu, probíhající výstavbě chodníků. Z jednání byl pořízen záznam, který byl vyvěšen na úřední desce Obecního úřadu.

 

Září 2009

skola20092010.jpg

1. září 2009 začal nový školní rok 2009/2010. Do 1. třídy zdejší Základní školy nastupuje 18 prvňáčků. Třídní učitelkou bude ředitelka ZŠ paní (osobní údaj).

 

Na děti čeká volno již v pondělí 28. září, kdy je v ČR státní svátek - Den české státnosti, který připomíná sv. Václava. Podzimní prázdniny pak budou 29. a 30. říjn2009. Předcházet jim bude další státní svátek, respektive 28. říjen - den vzniku samostatného Československa. Další volným dnem je 17. listopad, Den boje studentů za svobodu a demokracii, který připomíná studentské akce v roce 1939 a 1989 a který se nedávno stal novým státním svátkem.

 

Pak již následují vánoční prázdniny. Ty letošní začnou ve středu 23. prosince a skončí v pátek 1. ledna 2010. Do školních lavic se děti vrátí v pondělí 4. ledna 2010 a doma zůstanou v pátek 29. ledna 2010, kdy budou pololetní, jednodenní prázdniny.

 

Letošní jarní prázdniny si děti užijí v týdnu od 22. - 28. února  2010. Lavice zůstanou prázdné i 1. - 2. dubna 2010, respektive 5. dubna 2010, kdy se slaví Velikonoce. Konečně hlavní prázdniny pak budou probíhat od čtvrtka 1. 7. 2010 do 31. 8. 2010. Nový školní rok 2010/2011 začíná ve středu 1. září 2010.

 

Říjen 2009

 

Listopad 2009

 

14. listopadu 2009 - proběhl již třetí ročník lidově oblíbené Svatomartinské zabíjačky. První ročník proběhl v roce 2007.

 

Prosinec 2009

 

6. prosince 2009 - v Dlouhé Třebové byl za valné účasti veřejnosti slavnostně rozsvěcen vánoční stromeček. Akci pořádala Kulturní komise ve spolupráci s Mateřskou školou a  Základní školou, Obecním úřadem  a Scholou sv. Prokopa.

 

14. prosince 2009 - ke svému poslednímu letošnímu zasedání se sešlo obecní zastupitelstvo.

 

21. prosince 2009 - Schola sv. Prokopa uspořádala 19. ročník Adventního koncertu. Program měl tradičně vysokou kulturní úroveň.

 

V období vánočních svátků byla v místním kostele sv. Prokopa uspořádána v pořadí již třetí výstava betlémů regionální provenience, kterou navštívilo na 600 návštěvníků.

 

27. prosince 2009 - uspořádal oddíl nohejbalu místní TJ vánoční turnaj v nohejbale "DT cup 2009". Turnaje se zúčastnilo 10 týmů. Dlouhá Třebová byla zastoupena dvěma týmy, z nichž jeden se umístil na 1. místě. Vítězný celek hrál ve složení  J. Kovář, P. Fišar a M. Mokula.

 

 

Úmrtí v roce 2009

Drahoslava Linhartová

Vlasta Kašparová

Jan Linhart

Jaroslav Vytásek

Jindřich Jíra

Anna Kovářová

Jaroslav Rybka