Jdi na obsah Jdi na menu

2005 - Rok obřího sněhuláka

2005

Obrazek


Největší sněhulák v ČR, vyrostl v Dlouhé Třebové.
2. - 5. březen 2005

 
Stavbu sněhuláka zorganizovala obec Dlouhá Třebová na popud SDH Lhotka. Čistá výška Sněhuláka bez klobouku byla naměřena na 8,52 m. Na jeho stavbě se během tří dnů za pomoci mechanizace podílelo 30 dobrovolníků z řad SDH Dlouhá Třebová, SDH Lhotka, SDH Parník, a SDH Česká Třebová.

Akci podporoval Obecní úřad v Dlouhé Třebové, ze soukromého faktoru to pak byly Avena, s.r.o. Dlouhá Třebová, RYDO s.r.o. Česká Třebová, Drumel a CO, s.r. o. Česká Třebová.

Obří stavbu shlédlo několik tisíc návštěvníků, kdy Dlouhá Třebová byla doslov av obležení senzace chtivých návěštěvníků. Sněhulák byl populární i díky své poloze blízko trati, kde se stával atrakcí pro projíždějící cestující ve vlakové dopravě. Celému počinu byla věnován i mimořádná pozornost ze strany regionálních a celostátních médíí a objevil se i v hlavních vysílacích relacích.
 

Obrazek

Certifikát - zdroj stránky SDH Česká Třebová.

Náš sněhulák byl společným dílem několika spolků a jednotlivců. Těm všem patří ocenění Rekordman roku, které bylo jejich sněhulákovi uděleno v městě rekordů - Pelhřimově.


Obec Dlouhá Třebová ocenila tento počin udělením zvláštní ceny v rámci udílení Výročních cen obce Dlouhá Třebová 2005.
 

Obrazek

Obrazek

Činnost Obecního úřadu

Starostou obce je pan Bohuslav Halva. Místostarostou obce je pan Jan Horák. Administrativní pracovnicí je paní (osobní údaj), účetnictví obce vede paní (osobní údaj)

 

Akce roku

V tomto roce jsme si především připomněli 60. výročí od konce nejstrašnější kapitoly novodobých dějin lidstva, respektive 2. světové války (1939 – 1945).

Obrazek

V neděli 8. května 2008 se od 10.30 uskutečnilo pietní shromáždění u zdejšího pomníku „Obětem válek“, kterého se zúčastnilo několik desítek občanů. Na shromáždění promluvil kronikář obce Martin Lamplot. Celý akt zakončila státní hymna České republiky.

 

21. května – byly ve zdejším Víceúčelovém sále udělovány Výroční ceny obce Dlouhá Třebová 2005. Výsledky naleznete zde.

 

Obrazek

18. června - proběhly v naší obci velkolepé oslavy 120 let trvání zdejšího Sboru dobrovolných hasičů. Začaly již o deváté hodině ranní slavnostním vysvěcením praporu místního SDH ve zdejším chrámu Páně sv. Prokopa.

Poté následovala hasičská soutěž na starém hřišti, která úspěšně vyplnila dopolední část celodenního programu. Odpolední program započal ve 14.00 na asfaltovém hřišti před školou. Hosty pozdravili jak místní hasiči, tak i zástupci z krajského velitelství, nechyběli ani hosté z Protivína, kterým naši hasiči pomáhali v době katastrofálních povodních před třemi roky.

V rámci odpoledního programu vystoupily kapely Náhoda Litomyšl a Makadam Ústí nad Orlicí. Jejich vystoupení bylo prokládáno ukázkou hasičské práce a součinnosti složek Inntegrovaného záchranného systému při simulované autonehodě, která byla naranžována v prostranství před místním kostelem.  Nechyběla ani vystavená hasičská a záchranná technika.

Večerní zábavu pak zdatně obstarala místní hudební formace SORRY a o další úspěšný počin jsme byli bohatší.

Obrazek

12. listopadu - ve zdejším Víceúčelovém sále proběhly oslavy 30 let trvání Tělovýchovné jednoty. Program započal v 19.00 krátkým proslovem zástupce TJ pana (osobní údaj), který celý slavnostní večer spolumoderoval společně s Martinem Lamplotem. Po jeho zdravici následovalo dojemné oceňování zasloužilých činovníků TJ, kterých za 30 let byla pěkná řádka. S nimi se všemi se ostatně návštěvníci večera mohli seznámit díky interesantní a vydařené výstavě, kterou TJ zorganizovala v klubovně zdejšího víceúčelového sálu, který též slavil své 30. narozeniny. O úspěchu výstavy hovoří i to, že byla otevřena ještě v následujících dnech pro velký zájem ze strany veřejnosti.

Příjemným zpestřením bylo vystoupení mladých dlouhotřebovských divadelníků, kteří předvedli parodie na tělesná cvičení ve scénce "Sokolíci nemocní ptačí chřipkou" a odzpívali dvě písně, speciálně upravené pro tuto příležitost. Oslav se účastnilo i vedení obce a ostatní představitelé veřejného života obce. Večerní zábavu měla pod taktovkou skupina Chitabend z Letohradu.

Další události
 

Obrazek

Záhadné kruhy v obilí - na začátku srpna byla naše obec - jindy v tuto letní dobu poklidná- vzrušena zprávou, že se na místních polích objevily tajemné obrazce, známé jako "kruhy v obilí", které se tu a tam objeví, jako "údajný a zaručený důkaz" o existenci mimozemské civilizace.

Většinou se však jedná o podvrh a ani dlouhotřebovské kruhy nebyly výjimkou. I přesto zdejší kruhy přilákaly několik zvědavců - jak z řad naprostých laiků, tak i z řad zainteresovanějších, kteří na poli prováděli různé výzkumy, aby nakonec vyjádřili přesvědčení, že se jedná o výtvor člověka, nikoliv tedy mimozemšťana. A tak nakonec z toho všeho zůstal jen vztek na straně rozhořčených zemědělců, kterým zničenou úrodu nikdo nenahradí.