Jdi na obsah Jdi na menu

Již v předu uvedeno bylo, že během 13. století bylo zřízení župní zrušeno. Přemysl Otakar II. (1253 – 1278) dal krajinu Orlickou na mnohých místech vymýtit a novými osadami zalidnit. Dal též vystavěti hrady : Rychnov, Poličku, Lanškroun, Lanšperk, Vamberk, Kunvald, Německou Rybnou, Brandýs – hrad, Žampach, Kyšperk (dnešní Letohrad, pozn.aut.) Vamberk a Potštejn. Ke každému hradu připojeno bylo více či méně okolních osad a říkalo se takovému hradu s příslušnými osadami – zboží. Tedy zboží lanšperské, lanškrounské atp. Spravovali je královští purkrabí. Osada naše náležela ke zboží (panství) lanšperskému. Král český Václav II. (1283 – 1305) založil roku 1293 klášter ve Zbraslavi, jižně od Prahy . Listinou ze dne 21. května 1304n daroval klášteru zboží Lanšperské a Lanškrounské. V listině té uvádějí se všechny k nim patřící osady a jest mezi nimi i obec Dlouhá Třebová.

Avšak nejen králové, též i čeští velmožové, jak již bylo připomenuto, stavěli hrady a vládu nad okolím začali provozovati. Všechna pak zboží (panství) podřízena byla úřadům krajským.