Jdi na obsah Jdi na menu

2008

 

ObrazekLeden 2008

1. ledna 2008 - oproti loňskému novému roku, jsme rok 2008 přivítali se sněhovou nadílkou. Sníh udělal radost zejména milovníkům zimních sportů, kteří pro své aktivity mohli využívat mj. i sjezdovky v Přívratě a "Peklák" v České Třebové.

Absenci zimního kluziště si místní vyznavači bruslení snažili vynahradit na zamrzlém rybníčku, který se nachází nedaleko zdejšího nádraží. Nejeden pamětník si jistě vzpomněl na svá mladá léta, kdy byl tamní rybníček doslova v obležení dětí i dospělých od rána do večera.

Řadu občanů z naší obce vylákal zimní čas i na delší procházky po obci a jejím bezprostředním okolí, kdy častým cílem byly zdejší zasněžené "Hory", které se táhnou vůkol naší obce - a které poskytly jistě nejeden příjemný zážitek všem, kteří se sem na přelomu roku rozhodli zavítat.


4. ledna 2008 - od půl třetí se v místní kapli sv. Josefa konalo poslední rozloučení s panem M. Mikešem, který zesnul v loňském roce ve věku 68 let. 


6. ledna 2007 - tento den je v posledních letech zasvěcen charitě, rovněž v naší obci probíhala tradiční Tříkrálová sbírka. S dětmi ji absolvovala (rovněž tradičně) paní (osobní údaj). Vybralo se 10.741,50,- Kč.

9. ledna 2007 - v hlavní roli škola. Blíží se období zápisů budoucích prvňáčků. Na tento den "D" v životě každého předškoláčka je třeba se dobře připravit. A s pomocí rodičům budoucích školáků vyšla vstříc zdejší škola, když v tento den umožnila návštěvu rodičů ve výuce v 1. třídě zdejší školy. Zde se každý z rodičů mohl na vlastní oči přesvědčit, "do čeho" lidově řečenou jdou, když zapíšou svou ratolest právě na zdejší školičku. Mimochodem - znamenitou, o čemž vypovídají studijný úspěchy absolventů 5. tříd - a jejich úspěšnost na dalších stupních vzdělávací soustavy. Závěrem nezbývá než popřát, aby se dětem v místní školičce líbilo a jejich docházka byla spojena jen s veskrze příjemnými pocity.

17. ledna 2008 - od 13 hodin do 17 hodin probíhal na zdejší Základní škole zápis budoucích prvňáčků. Do 1. třídy zdejší školy bylo zapsáno 15 dětí.


19. ledna 2008 - proběhl ve zdejším Víceúčelovém sále tradiční Myslivecký ples.
..
 
Na začátku roku se rovněž tradičně konají valné - výroční schůze spolků v naší obci.
..
 
25. ledna 2008 - silný vítr, před kterým varoval Český hydrometeorologický ústav, zasáhl i naší obec. Hradba lesů vůkol naší obce a fakt - že se nacházíme v údolí, však způsobily , že silný vítr nenadělal v naší obci žádné větší škody.
..
 
30. ledna 2008  - v obci skončilo hospodaření podle rozpočtového provizoria. Na prvním letošním zasedání obecního zastupitelstva, které se konalo od 16.00 ve zdejší zasedací síni, byl mj. schválen rozpočet obce na rok 2008.
 
.
Únor 2008
 
1. února 2008 - v Zasedací místnosti Obecního úřadu a v přilehlé Výstavní síni se první únorový pátek konala akce s názvem "10 Mužů z Hradu", která sestávala z přednášky o osudech a životě deseti mužů, kteří se postupem desetiletí vystřídali na Pražském hradě. Na přednášku pak navazovala výstava, kterou pro veřejnost připravil kronikář obce Martin Lamplot, který rovněž obstaral přednášku o výše uvedeném tématu. Aktivitu podpořil i prezident ČR Václav Klaus.
.
 
Z médií pak o akci informoval Orlický deník.
.
1. února 2008 - funkci kostelníka převzal  Ivoš Sedláček.
 
.
8. února 2008 - na zdejším hřbitově bylo zjištěno několik poškozených hrobů. Postiženým rodinám vznikla škoda ve výši několika set korun.
 
.
15. února 2008 - syn  a otec (osobní údaj) pozvali v tento den širokou veřejnost do zdejšího Víceúčelového sálu, kde se konala prezentace - spojená  s přednáškou - o jejich expedici na Pamir, kterou absolvovali v loňském roce.
 
.
16. února 2008 - místo děje opět Víceúčelový sál v naší obci. Tentokrát zde Sbor dobrovolných hasičů pořádal svůj tradiční Hasičský ples.
.
 
23. února 2008 - konala se výroční schůze Mysliveckého sdružení Třebovská obora.
 
.
Březen 2008
.
1. března 2008 - obec zasáhl opět silný vítr, vytrvalý déšť a bouřka, v dopoledních hodinách byla přerušena dodávka elektické energie. Silný vítr si v ČR vyžádal i oběti na životech.
.
Podle informací Farní rady došlo k utržení plechu na ozdobné věžičce u paty velké věže na místním kostele.
.
8. března 2008 - od 13.00 se ve zdejším Víceúčelovém sále uskutečnil další ročník oblíbeného Dětského karnevalu 2008. Letošního karnevalu se účastnilo na 102 masek, což svědčí o oblíbenosti tohoto počinu u lidí a dětí místních i přespolních. Nechyběl komponovaný program plný soutěží a her. Hudbu obstarával Pepa Vaňous, karneval moderoval Martin Lamplot. Přípravu programu a celý Karneval- jako takový - mělo na triku místní sdružení rodičů při zdejší ZŠ.
.

Obrazek

.

8. března 2008 - bylo zahájeno hlasování u příležitosti letošního vyhlašování Výročních cen obce Dlouhá Třebová 2008. Lidé prostřednictvím anketních lístků vybírají Kulturní počin obce, Sdružení obce, Individuální ocenění, Muže obce, Ženu obce a laureáty do Dvorany slávy obce Dlouhá Třebová. Hlasy se odevzdávají do anketní urničky, která je umístěná ve zdejším obchodním středisku Konzum. Hlasování skončí 12. dubna 2008.
.
 
15. března 2008 - ve zdejším Víceúčelovém sále proběhl od 20.00 reprezentační Obecní ples. Na návštěvníky čekala bohatá tombola, myslivecká kuchyně a  hudební formace Relax band Jiřího Zemana.
.
15. března 2008 - proběhl úklid zdejšího chrámu Páně sv. Prokopa. Účast 10 osob.
.
 
28. března 2008 - konala se valná hromada TJ Dlouhá Třebová.
.
 
V měsíci březnu zemřela paní Libuše Rybková. Čest její památce!!
 
 
Duben 2008
.
 
V první dubnový týden byla zahájena další etapa přípravy na regulaci řeky Třebovky. Podél řeky byly vykáceny stromy a keře. Mnohde se tak podstatně mění tvářnost obce. Tento krok je však nevyhnutelný - v zájmu ochrany před následky ničivých povodní, které naši obec v minulosti leckdy sužovaly.
.
 
2. dubna 2008 - ve věku 85 let zemřel pan Miroslav Kubišta. Čest jeho památce!!
.
12. dubna 2008 - proběhlo v zasedací místnosti Obecního úřadu vítání nových občánků do života.
.
19. dubna 2008 - ve zdejším Víceúčelovém sále proběhlo již sedmnácté "Setkání seniorů". Pro naše "dříve narozené" byl připraven pestrý program, který sestával z vystoupení dětí ze zdejší MŠ a ZŠ. Nechybělo ani vystoupení TJ, kde se vedle dětí objevili v akci i jejich cvičitelé a za svou dobře nacvičenou skladbu sklidili zasloužený potlesk ode všech přítomných. Program uzavřela taneční zábava s dechovou skupinou Řetůvanka.
.
25. dubna 2008 - ve věku 90 let zemřel pan Josef Pirkl. Čest jeho památce !!
.
26. dubna 2008 - Kulturní komise obce pořádala ve Víceúčelovém sále 4. ročník udílení Výročních cen obce Dlouhá Třebová 2008. O výsledcích se můžete informovat zde.
.
Květen 2008
.
9. května 2008 - spadlé elektrické vedení v železniční stanici Dlouhá Třebová  zastavilo v tomto úseku dopravu a způsobilo četná zpoždění vlakových souprav, projíždějících na hlavní trati Česká Třebová - Praha. Vedení strhl rychlík, který tudy projížděl z Prahy do Bratislavy. Do prověšeného vedení vjelo pendolino a poškodilo si zde jeden z pantografů. Tato kolize mu však nezabránila v pokračování v cestě. Naproti tomu expres z Veselí nad Moravou, který směřoval do Prahy, musel být železničáři vyproštěn. Částečně se tento úsek podařilo zprůjezdnit krátce po poledni. Doprava pak byla plně obnovena kolem 17.30. Informovala o tom ČTK.
.
29. května  2008 - za přítomnosti místostarosty obce Dlouhá Třebová pana Jana Horáka proběhla schůze Farní rady. Farní rada  informovala obec o zahájení prací na rekonstrukci kaple sv. Josefa na místním hřbitově, obec se při této příležitosti zavázala zajistit potřebný materiál. Předběžně se hovořilo i o opravě schodiště do kaple.
.
Jednáno bylo také i o pojištění kostela a opravě vitráže.
.
31. května 2008 - v Dlouhé Třebové se uskutečnil 3. ročník Dětského dne, kde nechyběla celá řada soutěží a sportovního vyžití pro děti i dospělé. O program se postaraly tyto spolky a instituce: SRPŠ, SDH, TJ, ZŠ a MŠ Dlouhá Třebová, Obecní úřad, Kulturní komise obce. Dopoledne sestávalo ze soutěží na stanovištích a dvou sportovních turnajů "O pohár starosty obce" (florbal), "O pohár Kulturní komise obce" (přehazovaná). Odpoledne se pak konaly recesní soutěže, do kterých se zapojili zástupci všech  generací a vytvořili tak neopakovatelnou atmosféru. V odpoledním programu byly také vyhodnoceny dvě soutěže, které letošní Dětský den provázely - Módní přehlídka a Škola snů. Program vyvrcholil večerní taneční párty a Dětský den 2008 byl u konce.
.
Červen 2008
.
2. června 2008 - zasedalo obecní zastupitelstvo. Mimo jiné se zabývalo návrhem Sociální komise ohledně obsazení bytů v nové patnácti-bytové jednotce.
.
3. června 2008 - ve věku 54 let zemřela paní Eva Novotná. Čest její památce !!
.
20. června 2008 - z popudu Obecního úřadu byla provedena brigáda v zájmu  urychlení prací na hřišti, kde vzniká amfiteátr a zázemí pro pořádání kulturních akcí.
.
27. června 2008 - skončil se školní rok 2007/2008. Pět tříd zdejší Základní školy navštěvovalo 64 dětí. Ředitelkou školy je paní (osobní údaj), dalšími pedagogickými pracovnicemi byly : (osobní údaje).
 
.
Červenec 2008
 
 
3. července 2008 - starosta obce Dlouhá Třebová pan Jaroslav Kašpar se zúčastnil dalšího jednání starostů obcí a měst, které se konalo v České Třebové na pozvání starosty města J. Zedníka. Předmětem jednání byla i tentokrát trasa přivaděče na rychlostní komunikaci R-35. Společné stanovisko starostů nebylo vydáno, očekává se však do konce letního období.
.
Naší obci se dlouhodobě nezamlouvá výstavba přivaděče, který by se přímo napojil na dosavadní komunikaci I/14 a vedl by tak přes zástavbu v obci. Ve hře se nyní opět ocitl návrh na jiné řešení, který by využil přivaděče z Vysokého Mýta na Choceň, kde by se projektanti měli napojit a dále vést silnici severně nad Libchavami, Ústím nad Orlicí a Českou Třebovou, aniž by byly výstavbou postiženy soukromé pozemky - pole, domy. Za Českou Třebovou by se pak přivaděč napojil na obchvat u Opatova, který je ve stádiu výstavby. Toto řešení, které by zároveň sloužilo jako obchvat pro obě dvě výše uvedená města , respektive Ústí nad Orlicí a Českou Třebovou, by se také zamlouvalo i vedení naší obce. Jak uvedl starosta obce Dlouhá Třebová, tento návrh byl ve hře již před lety a počítal s ním i územní plán naší obce.
.
5. - 6. července 2008 - první prázdninový víkend se nesl v duchu tradiční Staročeské pouti, kterou uspořádali místní hasiči. Premiéru mělo rovněž zázemí pro pořádání kulturních akcí na Starém hřišti. Nezbývá než dodat, že jak nové zázemí, tak i Staročeská pouť dopadly na výbornou. Sobotní večerní zábavu obstarala hudební formace SORY a v neděli pak spokojenému publiku zahrála countryová kapela MAKADAM z Ústí nad Orlicí.

Obrazek

.

Na hřbitově pokračuje oprava kaple sv. Josefa. V rekonstrukci se velmi angažují členové místní organizace KDU-ČSL a  věřící občané, kteří práci odvádějí zdarma. Obec zajišťuje materiál.
.
.
Srpen 2008
.
2. srpna 2008 - ve věku 91 let zemřel pan František Morkes (čp.4). Čest jeho památce !!
.
16. srpna 2008 - Myslivecké sdružení Třebovská obora Dlouhá Třebová pořádalo tradiční vycházku k Myslivecké chatě.
.
21. srpna 2008 - v České Třebové se opět sešli starostové obcí a měst z našeho regionu, aby se pokusili nalézt společné stanovisko k otázce rychlostní komunikace R/35. 
.
27. srpna 2008 - zemřela paní Božena Lamplotová. Čest její památce!!
.
30. srpna 2008 - volejbalisté z Dlouhé Třebové zvítězili ve skupině B - v prvním ročníku turnaje, který pořadatelé nazvali "Fíkův memoriál". Konal se poslední srpnovou sobotu v Rybníku.
.
Turnaj v odbíjené se konal k uctění památky bývalého předsedy volejbalového oddílu (osobní údaj), který podlehl zákeřné nemoci v loňském roce. Vítězům blahopřejeme.
.
.
Září 2008
 

Obrazek

1. září  2008 - začal školní rok 2008/2009. Zdejší školu bude v tomto školním roce navštěvovat 68 dětí.
 
1. třída - (osobní údaj) (15 dětí)
2. třída - (osobní údaj) (14 dětí)
3. třída - (osobní údaj) (12 dětí)
4. třída - (osobní údaj) (14 dětí)
5. třída - (osobní údaj) (13 žáků)
.
Oddělení Školní družiny - vychovatelka (osobní údaj) (30 žáků). 
.

Obrazek

6. září 2008 - za vydatné návštěvy místních i přespolních proběhl v obci 2. ročník Setkání rodáků, občanů a přátel obce Dlouhá Třebová. První setkání se konalo 6. září 2003. Dopolední program byl zahájen v devět hodin, kdy úvodní projevy pronesli starosta obce Dlouhá Třebová pan Jaroslav Kašpar, senátorka paní Ludmila Mullerová a občany pozdravil i místostarosta obce pan Jan Horák.
 
Dopolední program sestával ze mše v kostele sv. Prokopa, k volné prohlídce pak byly budovy hasičské zbrojnice  a školky a školy. Návštěvníci si také mohli prohlédnout dvě výstavy, které pro ně pořadatelé připravili. Jedna pojednávala o činnosti místních spolků a byla instalována v sále hostince Na Rychtě. Druhá pak sestávala z archivních fotografií a přibližovala vizuální podobu minulých generací. Ta byla umístěna ve výstavní síni Obecního úřadu.
.
V poledním čase byl přichystán chutný oběd ve školní jídelně a celodenní program se přehoupl do své odpolední části. Tam na návštěvníky čekalo hudební vystoupení skupiny Letokruh Dlouhá Třebová a dechovky Řetůvanka. Hudební vystoupení bylo proloženo dvěma ukázkami z činnosti místních spolků, respektive proběhlo cvičení dětí a jejich cvičitelů z TJ a druhou ukázkou přispěli do programu místní hasiči.
.
K prodeji byly upomínkové předměty s obecní tematikou a každý návštěvník dostal zdarma sborník článků, které mapovaly historii obce, spolků a institucí.
.
Celý počin vyvrcholil koncertem pěveckého dua Eva a Vašek a 2. ročník Setkání rodáků, občanů a přátel obce byl úspěšně u konce. Kvalitní a precizní práce pořadatelů došla k uznání ze strany několika set návštěvníků celé akce. Vydařené počasí bylo nádhernou tečkou za celým počinem.
.
 
Fotogalerii naleznete zde.
.
 
19. září  2008 - ve věku 90 let zemřel pan Ladislav Marek. Čest jeho památce!!
. 
24. září 2008 - ke svému zasedání se po prázdninách sešlo obecní zastupitelstvo. Na svém zasedání se zabývalo situací v obci a dále mimo jiné schválilo prodej některých pozemků, nákup komunální techniky, ale také rozšíření využití zdejší zasedací místnosti, která má na příště sloužit i jako oddávací síň. K prvnímu využití této síně pro podobný účel došlo první říjnový víkend.
.
27. září 2008 - v zasedací místnosti Obecního úřadu se konalo další vítání občánků do života.
.
.
Říjen 2008
.
V měsíci říjnu oslaví své významné životní jubileum paní Marie Rychetníková a paní Miluše Štanclová.
.
11. října 2008 - jistě záslužnou iniciativu prokázalo místní sdružení rodičů při ZŠ, když pro děti z místní školy a školky byl uspořádán Dopravní den, kde se děti zábavnou formou seznámily s dopravními předpisy. Sponzory této akce byly : Obecní úřad. VZP ČR a MInisterstvo dopravy ČR. Akce probíhala dopoledne ve škole a jejím bezprostředním okolí a byla ukončena opékáním vuřtů.
.
říjen 2008 - byla dokončena generální rekonstrukce kaple sv. Josefa, která v letošním roce slaví své "110. narozeniny". Fasádní práce provedl zdarma (osobní údaj) z České Třebové, respektive se svými dvěma dalšími spolupracovníky. Na kapli sv. Josefa odpracovali 64 hodin. Materiál zajistil Obecní úřad - náklady byly vyčísleny na 62.000,- Kč. Obecní úřad dále zajistil i lešení. Většinu oprav prováděli členové místní Farní rady a dobrovolníci z řad věřících občanů obce. Za tento šlechetný čin jim jistě stojí za to poděkovat. Díky jejich úsilí můžeme nejstarší svatyni v obci opět obdivovat v celé její kráse.
.
Listopad 2008
 
 
1. listopadu 2008 - návštěvníci dlouhotřebovského hřbitova mohli první listopadovou sobotu spatřit opravený interiér kaple sv. Josefa, kde se konal den otevřených dveří. Lidé ocenili zejména um a citlivost, jimiž oplývali zainteresovaní "restaurátoři" z řad věřících občanů obce a jejich spolupracovníků.
.
2. listopadu 2008 - řada občanů z Dlouhé Třebové i z okolních obcí - navštívila zdejší hřbitov, aby uctila památku zesnulých.
.

Růžena Lamplotová (1927 - 2008)

4. listopadu 2008 - ve věku 81 let zemřela paní Růžena Lamplotová. Čest její památce!!
.
8. listopadu 2008 - za hojné účasti občanstva se uskutečnil 2. ročník Svatomartinské zabíjačky. Prodej zabíjačkových pochutin byl zahájen v deset hodin dopoledne a lidé se na akci zdrželi často až do pozdních večerních hodin. V 15.00 byl slavnostně položen věnec k pomníku Obětem válek u příležitosti 90. výročí od ukončení prvního světového válečného konfliktu.
.

Obrazek

21. listopadu 2008 - do Dlouhé Třebové přišla Zima. Napadl první sníh letošní sezony a to hned v poměrně velkém množství. Na mnoha místech se vytvořilo i náledí, což bylo - zejména pro starší občany - velkým problémem. Někteří občané se pustili  do odhazování přístupových cest ke svým domovům. Samotná obec již brzy vyrazí do boje se sněhem s novým traktorem, který se rozhodla opatřit do svého majetku.
.
Prosinec 2008
.

Obrazek

 
6. prosince 2008 - za velké účasti občanů proběhlo v obci slavnostní rozsvícení vánočního stromečku, kterému předcházel lampiónový průvod, jenž díky velké účasti lidí rozličného věku dosáhl úctyhodné délky. Účastníci průvodu si nezapomněli sebou vzít lampióny a zvonečky, čímž vytvořili nádhernou atmosféru. U stromečku zarecitovaly a zazpívaly děti ze zdejší školky a školy a přispěly tak ke zdaru první části večera.
.
Na program u vánočního stromečku navazoval program ve zdejším víceúčelovém sále, kde na děti čekala návštěva čerta, anděla a Mikuláše, přičemž čert působil tak realisticky, že mnohé děti neudržely slzy a jen ztěžka pronášely básničku, za kterou od anděla a Mikuláše obdržely drobné odměny. Potom už následovala Diskotéka s dětskými hity, která byla prokládána vánočně orientovanými soutěžemi, do kterých se zapojili i dospěláci. Celou akci hodnotili účastníci velmi kladně a nezbývá nám než si přát, aby třetí ročník obdobného počinu, který je plánován na příští rok, dopadl s podobným výsledkem.
.

Obrazek

12. prosince 2008 - za velké pozornosti veřejnosti  a pozvaných hostů byla v pátek  slavnostně otevřena 15-ti bytovka. Stavbu provedla firma Stating s.r.o. Celková hodnota je 21. mil. Kč.
.
16. prosince 2008 - v místním Víceúčelovém sále proběhla Vánoční besídka dětí z místní školy a školky.
.

Obrazek

21. prosince 2008 - na již 18. Adventní koncert pozvala širokou veřejnost místní Schola od sv. Prokopa, která zde zapěla staročeské rotáty. V druhé části interesantního počinu se představila dechovka Řetůvanka, která zahrála známé vánoční koledy, čímž rozhodně přispěla ke zdaru tohoto adventního počinu.