Jdi na obsah Jdi na menu

Výročí obce v roce 2008

25. 5. 2008

V roce 2008 uplyne :

.

255 let od pořízení prvního zvonu v obci - (1753), zvon Prokop je dodnes v kostelní věži a kolika občanům z naší obce odzvonil na poslední cestu, to se již dá jen stěží spočítat. Na zvonu je napsán nápis ve smyslu "Svatému Prokopu obětují Dlouhotřebovští obyvatelé". "R.1753 Karel Pirkl, rychtář. Jan Vondra , starší". Karel Pirkl byl rychtářem obce v letech 1734 - 1776 a je jedním z prapředků současného kronikáře obce Martina Lamplota.

Obrazek

215 let od výstavby domu čp. 134 v naší obci - (22. 6. 1793), ve svém právě dostavěném domě působil velmi vzdělaný a všestranný, první doložený učitel v naší obci, pan Václav Veith. Ve svém domě, který sloužil jako škola, vyučoval místní dítka až do roku 1822. Jeho potomci si příjmení později počeštili na Fajt a z tohoto rodu bude pocházet řada významných osobností naší obecní historie.

Obrazek

140 let od položení základního kamene ke stavbě kostela - (29. 9. 1868), práce probíhaly v letech 1868 - 1870, aby byly vyzděny pouze základy, když byla stavba pro nedostatek financí zastavena. K dokončení stavby došlo až v roce 1906. 

Obrazek

115 let od založení místního hřbitova - (1893),první pohřeb se konal 23.11. 1893, kdy na místní hřbitov byla pochována Anna Pirklová, svobodná, která zemřela ve věku 60 let a pocházela z čp.62.

Obrazek

110 let od vystavění kaple sv. Josefa na místním hřbitově - (1898), pan Josef Šár, 26 roků starý syn Josefa Šáry (čp.183), tehdy obecního starosty, povoláním obchodní příručí, jsa těžce churav a poznav, že nebude dlouho žíti, prosil již na smrtelném loži v prosinci 1897 a v lednu 1898 své rodiče, by po jeho smrti na hřbitově postavili kapli ke cti sv. Josefa. Prosil, aby tak bylo učiněno na památku jeho sestry Anežky, která již dne 27. 8. 1897 zemřela. Rodiče slíbili synovi, že s radostí přání jeho vyhoví. Dne 31. 1. 1898 zemřel tento šlechetný mladík šťasten myšlenkou, že jeho nejvroucnější přání bude splněno.....Budiž věčná paměť původci založení kaple : panu Josefu Šárovi. Odplatiž mu Pán v nebesích! "

.

105 let od založení Místní jednoty Severočeské v naší obci - (1903), vlastenecky zaměřený spolek měl probouzet národní sebeuvědomění v občanech české národnosti v tzv. Sudetech a příhraničních oblastech Českého království v rámci Rakouska - Uherska - a později i v rámci první československé republiky. Mimo důrazu na národní tradice, kladl důraz i na kulturní a osvětovou činnost. V naší obci měla např. N.J.S. pod patronátem i místní divadelní odbor - a to až do roku 1939, kdy došlo k paralyzování činnosti N.J.S. v důsledku Mnichova a následných historických událostí. Definitivní konec pak N.J.S. přinesl květnový atentát na zastupujícího říšského protektora R. Heydricha v roce 1942. Jistě záslužná činnost N.J.S. nebyla po válce v naší obci obnovena. Ve spolku svého času působila celá řada významných osobností naší obce - Jan Hýbl - dlouholetý řídící učitel a první kronikář obce, Václav Hác - dlouholetý starosta obce, Václav Fajt - průkopník ochotnického divadla v naší obci a mnoho dalších.

Obrazek

90 let od konce první světové války - (11.11. 1918), první světový válečný konflikt si krvavou daň vybral i v naší obci - v podobě 40 mladých životů můžu, kteří měli v rodných listech napsáno jako místo svého narození naši obec.

.

Habiger Rudolf (čp.76), zemřel v roce 1915 v Uhrách

Hubálek Jan (čp.173)

Kašpar Antonín (čp.210), padl na srbské frontě

Kašpar Karel (čp.154), padl na srbské frontě

Kašpar Štěpán (čp.60)

Kovář Josef (čp.176)

Mazura Josef (čp.118)

Pávek Jan (čp.120), padl 31. 8. 1916 na ruské frontě

Pávek Rudolf (čp.120), padl v červnu 1918 na italské frontě

Renčín Karel (čp.31), padl na italské frontě

Rybka Alois (čp.159)

Sýkora František (čp.6), padl na ruské frontě

Morkes Karel (čp.137)

Štancl Alexandr (čp.108), zemřel na vojně

Vaňous Josef (čp.10)

Hýbl Josef (čp.207)

Fibigar Rudolf (čp.38)

Vaňous Jan (čp.24), bojoval na ruské frontě a zůstal nezvěstný

Fišar Jan (čp.126), bojoval na ruské frontě a zůstal nezvěstný

Pirkl Josef (čp.40)

Jansa Josef (čp.161), zastřelen pohraniční stráží při přechodu hranic z Německa do Holandska

Peterec Josef (čp.190)

Štancl František (čp.68)

Jansa Bedřich (čp.60)

Vaněk Čeněk (čp.113)

Vacek Josef (čp. 138)

Weinlich František (čp.129), zemřel v dubnu 1915 v nemocnici ve Vysokém Mýtě

Vávra Josef (čp.116)

Jiroušek Karel (čp.89)

Jiroušek Josef (čp.89)

Motl František (čp.185), zemřel v Cholmu

Peterka František (čp.96), padl na srbské frontě v roce 1914

Němeček Antonín (čp.204)

Němeček Bohumil (čp.204)

Rybka František (čp.9), bojoval na ruské frontě a zůstal nezvěstný

Skalický Jan (čp.223)

Zoubele Josef (čp.174), padl na ruské frontě

Kovář Josef (čp.124), padl v Polsku roku 1916

Kubišta František (čp.95), padl v bojích na Slovensku roku 1918

Bělina Josef (čp.184), bojoval na ruské frontě a zůstal nezvěstný

.

60 let od odhalení pomníku "Obětem válek" - (28.10. 1948), slavnostní projev přednesl učitel Jindřich Mikulecký z České Třebové, hudbu obstarávala kapela Jarky Pirkla.

Obrazek

50 let od ničivé povodně - (5. 7. 1958),více se o povodni z roku 1958 dočtete zde