Jdi na obsah Jdi na menu

O velikosti obce a počtu obyvatelstva při úplném nedostatku písemných zpráv před dobou císaře Josefa II. nelze ničeho pověditi. Ale když tento císař nařídil změřiti všechny pozemky rolníky užívané a nařídil číslování domů, čítala jich naše obec 110. Sledujeme-li toto číslování, šlo následovně. Ode dvora dolů po pravém břehu Třebovky, od Hylvát opět nahoru podél řeky až ke Lhotce, odtud do Kojovce, kde toho času stála pouze jedna chalupa čp.92, a dále se číslovaly statky od čísla 93 - 110. Domy čp. 111-205 vystavěny byly během 19. století. Kdyby dnešní chalupa čp.111 byla stála v době panování císaře Josefa II., byla by jistě dostala číslo blízké "92". A protože tedy v Kojovci domů nebylo, pokračovalo se s číslováním po kopci dolů. A od té doby jsou čísla, jak přirůstala, po obci roztroušena.

.

Tak např. čp.125 a čp. 126 jsou v Kojovci, čp.127, 128, 129 na dolním konci, 130 a 131 uprostřed, 132 a 133 v Kojovci a 134 a 135 opět uprostřed obce. Než i číslování za doby Josefa II. dělo se jistě tím směrem, kterým se dříve rožšiřovala obec, tedy ode dvora dolů podél řeky. Jest tedy dolní konec mnohem starší, než horní. Proto na jedné zde v kabinetě zachované staré mapě jest horní konec porostlý lesem.

.

Ve století 19. přibývalo domů asi tímto tempem :

Dům čp.Postavený v roce :
1201790
1341793
1551822
1831845
1901856
2001870
2051896

.

Co se počtu obyvatelstva týče, pravděpodobno jest, že jich tu bylo za císaře Josefa II. asi 700, a to vzhledem k tomu, že zde průměrně na jedno domovní číslo připadá 6 1/2 obyvatele. V roce 1880 napočítalo se zde 1530 obyvatel a v roce 1890 - 1320 obyvatel. Takže jich během 10 let 210 ubylo, což lze přičítati větší úmrtnosti zvláště mladších lidí následkem změněného způsobu života hospodářského v tovární.