Jdi na obsah Jdi na menu

1997

Rok 1997 byl ve znamení největší přírodní katastrofy, jakou kdy naše obec zažila. Jenom díky osobního nasazení starosty, místostarosty, hasičů, zaměstnanců obce a dalších dobrovolníků z řad občanů, se vše podařilo ustát a poměrně rychle zvládnout ku spokojenosti našich spoluobčanů. Trvalo však dlouho, než se alespoň částečně našla náplast na rozdrásanou duši a pošramocenou psychiku těch, jež se stali obětí rozběsněného vodního živlu.

 

Činnost Obecního úřadu

 

Starostou obce je pan Bohuslav Halva. Místostarostou obce je pan František Mikeš st. Administrativní pracovnicí je paní (osobní údaj).

 

Činnost Obecního úřadu, stejně jako Rady obce a zastupitelstva spočívala především v eliminaci škod, které napáchala ničivá povodeň v červenci tohoto roku.

 

V průběhu roku 1997 nedošlo k žádným změnám ve volených orgánech obce.

 

Místní hospodářství

 

Vykácení stromů

Obecní úřad nařídil vykácení majestátní lipové aleje kol cesty ke hřbitovu z důvodů jejich špatného stavu. Dále byly také vykáceny všechny stromy uvnitř hřbitova z důvodu, že stromy narušují jak pomníky tak i rámy hrobů. Zatímco alej vůkol hřbitovní cesty bude obnovena, uvnitř hřbitova z výše uvedených důvodů nikoliv.

 

Výstavba hřiště

Prostor pro budoucí hřiště je adaptován na zahájení zemních prací. V průběhu roku 1997 byly provedeny především terénní úpravy lokality. Provádí firma Staveko. Dále bylo zadáno oplocení celého areálu a potažení hřiště asfaltem.

 

Hřbitov

Pokračují práce na opravě zdejší hřbitovní zdi. Občané byli vyzváni ku pomoci při kultivaci prostředí zdejšího místa posledního odpočinku.

 

Odběr vody z místního zdroje

Zdejší voda nevyhovuje normám a proto bude užívána jako voda užitková na zdejším hřišti.

 

Půjčky

Výše úvěru pro občany postižené povodní : 40 000,- Kč, úrok z poskytnutého úvěru 5 % ročně, doba splatnosti je stanovena pět let.

 

Připravuje se výstavba opěrné zdi u Kovárny a výstavba dílny při budově Obecního úřadu pro potřeby zaměstnanců obce.

 

Schválený rozpočet na rok 1997 činil :

 

Na stránce příjmů :  5 206 400,-Kč

Výdaje : 5 206 400,-Kč

 

Povodeň

Speciální příloha.

 

Kulturní a společenský život

 

Návštěva prezidentského páru

Obrazek

29. července 1997 hostila naše obec velmi významnou návštěvu. O tom, jak se naši občané vypořádali s povodní, se přijel osobně přesvědčit prezident České republiky pan Václav Havel, kterého doprovázela jeho choť Dagmar Havlová, dále pak tiskový mluvčí KPR Ladislav Špaček a ministr obrany České republiky JUDr. Miroslav Výborný. Vzácné hosty přivítal „U Kovárny“ starosta obce pan Bohuslav Halva, který seznámil pana prezidenta se situací jaká tu byla v době povodně a jaká je v současné době. Hlava státu se pak zúčastnila diskuze s místními občany, aby pak nasedla do vozu, který pana prezidenta zavezl ke zdejšímu kostelu, kde byla druhá zastávka prezidentské návštěvy v naší obci. I tady se pan prezident zapojil do rozhovoru se zde přítomnými obyvateli a poté se s chotí odešel osobně přesvědčit o škodách, které voda v naší obci napáchala, když navštívil přilehlý dům pana Hájka.

Poté se pan prezident podepsal na pamětní arch, který byl vyroben speciálně pro tuto příležitost. Svůj podpis připojila i první dáma republiky Dagmar Havlová a program návštěvy prezidentského páru v Dlouhé Třebové byl u konce.

Dětem i dospělým obyvatelům naší obce se toho dne naskytla jedinečná příležitost spatřit na vlastní oči pana prezidenta s chotí a tento okamžik si nafotit, respektive natočit, čemuž se prezidentský pár nijak nebránil.

Václav Havel byl prvním prezidentem, který si naši obec vybral jako cíl své cesty. Naší obcí projížděl Tomáš Garrigue Masaryk a 27. srpna 1937 zdejší obyvatelé mohli spatřit na vlastní oči prezidenta republiky Dr. Edvarda Beneše, jehož kolona projela onoho srpnového dne naší obcí dvakráte a pokaždé krokem, kdy pan prezident kynul dlouhotřebovákům, kteří se shromáždili kol silnice.

 

Populace

 

V roce 1997 se narodilo 14 dětí. 

 

V roce 1997 zemřelo 15 občanů Dlouhé Třebové.