Jdi na obsah Jdi na menu

Povodeň 10 let poté

25. 10. 2008

Obrazek


Na rok 1997 si vzpomíná jistě každý z nás. Živelná katastrofa, která postihla naší obec, neměla do té doby - co do průběhu a rozsahu - pamětníka. Dodnes si řada z nás zřetelně vzpomene na velkou solidaritu, která jako blesk proletěla dlouhotřebováky od Špice až ke Kovárně. Většina z našich občanů se v rámci svých možností snažila postiženým spoluobčanům pomáhat. Velkou úlohu sehrál Obecní úřad a zdejší hasiči, jakožto i pomocníci z řad civilistů. Svým koordinovaným a profesionálním přístupem docílili eliminace škod na nejnižší možnou úroveň.

Jistě se jim následně dostalo poděkování, byť pro nějaká dodatečná oceňování to zajisté nedělal nikdo z nich. Na prvním místě byla záchrana lidských životů a majetku. Lidé tehdy dělali pro lidi. Každý najednou přestal myslet sám na sebe a rozhlédl se kolem. Zbývá než si přát, aby k tomu, aby se lidé více rozhlíželi vůkol, nebyla potřeba vždy jen nějaká výjimečná událost - jako například v našem případě povodeň.

 

Od povodní v Dlouhé Třebové uplyne letos 10 let. A i dnes je na místě poděkovat. Jedním slůvkem- to bohatě stačí. To slůvko bude mít stejnou hodnotu jako před deseti lety. Nijak od té doby neoprýskalo. Nikdy sice zcela nepokryje ono úsilí a nasazení,  ale stejně by tu v závěru této vzpomínky mělo zaznít. A kdo, že budou adresáti toho slůvka. Ti všichni, kteří se v ony červencové dny podíleli na zdárném zvládnutí povodně v Dlouhé Třebové. Ti, kteří přemohli před deseti lety - ruku v ruce - vodní živel. Těm všem teď letí ono výše zmíněné slůvko….. Děkujeme !!!

4. červenec 1997 - pátek

Po velkých vedrech a období sucha začíná po obědě pršet..


5. července 1997 - sobota

V sobotu déšť pokračoval a večer bylo koryto řeky plné a začalo budit obavy. Rybník Hvězda v Opatově byl rovněž plný, takže dále nemohl udržet žádnou vodu a v místech u pramenu Třebovky navíc stále vydatně prší. Byl vyhlášen první stupeň povodňové aktivity. Ve 22.00 byla zrušena tradiční pouťová zábava, která se měla konat na starém hřišti.


6. červenec 1997 – neděle

ObrazekV neděli 6. července byl ve 14.00 vyhlášen druhý stupeň povodňové aktivity. Starosta obce Dlouhá Třebová pan Bohuslav Halva svolává povodňovou komisi a v 15. 00 je v hasičské zbrojnici zřízen štáb povodňové komise. V noci na pondělí 7. července již  živel zaplavuje pozemky. Nastává noc hrůzy.

Hasičská zbrojnice - sídlo štábu povoďnové komise.


7. červenec 1997 – „černé pondělí“


Obrazek

Víceúčelový sál, místo, kde se obvykle lidé baví a odreagovávají. Teď je naplněn lidmi a jejich obavami a emocemi. Nikomu není příliš do smíchu.


Ráno v 9.00 je vyhlášen třetí stupeň povodňové aktivity , stav ohrožení. Již v 8.00 bylo zřízeno provizorní ubytovací a stravovací centrum ve zdejším víceúčelovém sále. Voda začínala stoupat velmi rychle a zaplavuje rodinné domky. Byla evakuována hospodářská zvířata. Celkem bylo evakuováno 16 domů, 19 lidí našlo útočiště v sále a na 50 postižených našlo útočiště u svých přátel a příbuzných.

Kritická zpráva přichází ve 21.45. Je oznámeno, že musí být postupně vypouštěna voda z rybníku Hvězda, protože hrozí protržení hráze. Během krátké doby bylo 120 cm i na Obecním úřadě. Pomáhají hasiči a štábu záchranářů se přihlásilo 19 civilních osob, které nabídly okamžitou pomoc.


8. červenec 1997 – úterý

V 1 hodinu 20 minut byli zachraňování 2 důchodci. Společně s nimi byly evaukovány i 2 děti. Voda stoupala až do 1 hodiny 50 minut. V této době dostoupila řeka své nejvyšší hladiny v celé historii obce. Do 3 hodin 30 minut hladina kulminovala a začala pomalu klesat.


9. červenec 1997 – středa

Tam, kde opadla voda, začínají okamžitě úklidové práce. Pomáhá armáda. Posádky AČR začaly rozvážet pitnou vodu.


10. července 1997 – čtvrtek

Je odvolán třetí stupeň povodňové aktivity. Lidé si pomalu vydechují, ale šrámy na duši zůstávají.


11. července 1997 – pátek

Přes obec je obnovena pravidelná autobusová doprava. Železniční doprava je odkloněna přes Havlíčkův Brod a přes naší obec jezdí jen osobní vlak z České Třebové do železniční stanice Ústí nad Orlicí – město a zpět.

Po přechodném zvednutí hladiny - v důsledku opětovných dešťových srážek, se situace definitivně uklidňuje. Armáda rozváží pitnou vodu ještě několik dní. V naší obci bylo zaplaveno 93 domů, z toho byly dva domy těžce poškozeny (čp. 152 a čp. 189). Škody na majetku obce vystoupaly na závratných 8 miliónu korun. Škody na domech občanů přesáhly čtvrt miliónu korun.

Mezi občany obce Dlouhá Třebová se vzedmula ohromná vlna solidarity - stejně jako i v jiných oblastech ČR, které byly postiženy nebývalou katastrofou. Obci kromě občanů pomohly i další obce – Bílá Třemešná, Sloupnice, Ostrov, Domoráz, Zdechovice. Z měst pak uveďme Třemošnice. Z firem to byly : Východočeská plynárenská společnost Hradec Králové, Armaturka Vranova Lhota, Uhelné sklady Motyčková, Projekční kancelář ing. Kopsy, truhlářství Friml ad.


Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek