Jdi na obsah Jdi na menu

1977 - 1979

Začínám pokračování této kroniky začátkem roku 2000, tedy více než 20 let poté, co byla odevzdána panem Janem Broulíkem – osobní údaj – Okresními archivu.

 

 

Obec Dlouhá Třebová byla součástí města Ústí nad Orlicí, jako několik dalších okolních obcí. Po roce 1990 se opět Dlouhá Třebová stala samostatnou obcí s vlastním obecním úřadem, obecním zastupitelstvem a jemu se podařilo po velkých peripetiích získat tuto kroniku zpět koncem roku 1999, a to hlavně zásluhou starosty pana Bohuslava Halvy.

 

Proto bych chtěla upozornit všechny, kteří budou číst, že zápisy z let 1978 – 1990budou kus= a neucelené a neobsáhnou beze zbytku všechny události. Tímto se všem omlouvám a zároveň děkuju těm, kteří mně svými, byť sebemenšími, informacemi pomohli. I jejich zásluhou, a to hlavně, je popsáno toto období.

 

Můj dík patří panu starostovi Halvovi, sociální a kulturní komisi s předsedou panem Jindrou, paní Ireně Hermanové, panu Josefu Vytlačilovi, panu Jaroslavu Unzeitigovi, panu Eduardu Štanclovi, pánům Jaroslavu a Miloši Kašparovým, paní Evě Mikulecké – ředitelce školy a všem ostatním, které jsem nejmenovala.

 

Vlasta Renčínová

 

1977

 

 • začíná výstavba sídliště Skalka, zatím 3 domy čp. 68, 69, 70

 

 

 • místní ZŠ je trojtřídní, má jedno oddělení družiny: ředitel Ladislav Fišer, učitelky: osobní údaje, vychovatelka ŠD: Eva Mikulecká, předseda SRPŠ: Ladislav Lamplot, počet žáků: 71
 • MŠ má dvě oddělením v nich celkem 40 dětí. Ředitelka: Jaroslava Rybková, jako učitelky se během roku vystřídalo pět nekvalifikovaných pracovnic nebo důchodkyně.
 • V obci pracují složky NF, velmi výraznou složkou je TJ Sokol.

 

 

1978

 

 • byla dokončena výstavba domů na sídlišti Skalka
 • místní škola má stále tři třídy: jedno oddělení družiny: ředitel Ladislav Fišer, učitelky: osobní údaje, vychovatelka ŠD: Eva Mikulecká, počet žáků: 62
 • V MŠ bylo celkem 40 dětí ve dvou odděleních: ředitelkou je: Jaroslava Rybková, učitelky: osobní údaje.

 

 

1979

 

 • pokračuje výstavba na sídlišti Skalka dalšími domy, a to řadovými
 • škola má tři třídy, jedno oddělení družiny, počet žáků 72: ředitel Ladislav Fišer, učitelky: osobní údaj, Otilie Štanclová, vychovatelka ŠD: Eva Mikulecká
 • V mateřské škole zůstává 40 dětí ve dvou odděleních, učitelky: osobní údaje
 • budova Sboru Církve československé byla využita jako sklad důležitých listin a dokumentů Městského národního výboru v Ústí nad Orlicí.