Jdi na obsah Jdi na menu

V polovině 5. století přistěhoval se z nynější Haliče do naší vlasti jeden národ slovanský pod vůdcem Čechem. Vystoupili na horu Říp a rozhlíželi se vůkol. Země se jim zalíbila a proto se v ní usadili. Podle svého vůdce zvali se Čechové a nová vlast dostala jméno Čechy.


Předkové naši slovanští stěhovali se do Čech asi 50 let a měli rozličná jména a rozličná nářečí. Větev česká byla nejčetnější a nejmocnější a opanovala téměř celou zemi naši. Ostatní slovanské větve přizpůsobovaly stálým stykem s Čechy svá nářečí řeči české, ale rozdíly v řeči nevymizely zcela – až po dnes. Na Domažlicku se kupříkladu zachovalo odchylné nářečí dosud.