Jdi na obsah Jdi na menu

2000

V roce 2000 začaly fungovat kraje, jako vyšší samosprávné celky České republiky. Naše obec spadá správně do Pardubického kraje. Prvním hejtmanem byl po krajských volbách zvolen lidovecký kandidát pan Ing. Roman Línek.

 

 

 

Činnost Obecního úřadu

Starostou obce je pan Bohuslav Halva. Místostarostou obce je pan Jan Horák. Administrativní pracovnicí je paní (osobní údaj), účetnictví obce vede paní (osobní údaj).

Obecní úřad plnil usnesení Rady obce, řešil stížnosti a přání občanů a v mezích své působnosti se jim snažil vyhovět. 

 

Místní hospodářství

 

- proběhl prodej obecních bytů v čp. 79 a v čp. 80.

- proběhla rekonstrukce vodovodu od Vondráku po Špici.

- byla opravena lávka v ulici Na Hrázi a rozšířena místní komunikace.

 

Oprava kostela sv. Prokopa – oprava střechy a fasády. Opravu započali věřící, následně se připojila obec, jako vlastník chrámu Páně. Nejprve se svými zaměstnanci, opravu střechy pak obec zadala aprobovaným firmám. Na konci roku 2000 byla opravena více než polovina fasády a dvě třetiny střechy kostela. Tyto práce si vyžádali prozatím investici ve výši 400.000,- Kč.

 

Likvidace odpadů - v tomto roce platí nový zákon č.37/2000, který ukládá vlastníkům nemovitosti zaplatit za likvidaci odpadů částku ve výši, kterou určí zastupitelstvo obce - a která vychází z reálných nákladů na likvidaci. Obec v roce 2000 zaplatila za likvidaci odpadů částku ve výši cca 520.000,- Kč, což na občana obce dělá 427,- Kč. Zastupitelstvo naší obce určilo částku na 300,- Kč a z rozpočtu obce přidalo na likvidaci odpadů 150.000,- Kč.

 

Oprava obecního činžáku čp. 232 - Dům byl postavený v letech 1924 – 1925. Pro odstranění vlhkosti byla zvolena metoda osmoelektrovysoušení firmy Aquapol a následná sanace omítky, kterou spolu s oddrenážovaním celé stavby provedla firma Staveko.

 

 

Plynofikace - probíhá projektování plynofikace obce. Projektanti navštěvovali každý dům a s majiteli nemovitostí projednávali připojení na plyn. Zastupitelstvo obce určilo, že každá domácnost zaplatí připojovací poplatek spolu s náklady na zřízení odběrného místa (sloupek). Poplatek bude 4000,- Kč za jedno odběrné místo + cena sloupku pro plynoměr cca ve výši 4000,- Kč.

 

V souvislosti s plynofikací dochází k inventarizaci obecního majetku. Bylo zjištěno, že velká část obecních pozemku byla svévolně přivlastněna občany. Ti si na nich vybudovali svá odkladiště. Obecní úřad vzápětí vyzval neoprávněné uživatele obecního majetku, aby byly pozemky uvedeny do původního stavu a to do 30. 4. 2001.

 

Dopravní záležitosti

- v oblasti sídliště Skalka a Niva byly umístěny značky – Obytná zóna.

- veřejnost volala po vyřešení dopravní situace v místě křižovatky silnice I/14, III/360I3 a místní komunikace v Dlouhé Třebové. Okresní dopravní inspektorát Policie České republiky doporučil vybudovat podchod nebo nadchod, čímž by se zamezilo možnému střetu chodců s vozidly. Stavba by ovšem byla v plné režii obce. Obec by byla nucena pokrýt stavbu vlastními finančními prostředky, což bylo v dané chvíli nad její možnosti. Proto k žádnému řešení tohoto roku nedošlo.

 

 

Kultura

Jako každoročně i letos probíhaly hojně navštívené plesy, uskutečnilo se vítání nových občánků, setkání seniorů, Staročeská pouť a vycházka k Myslivecké chatě.

 

Divadlo - 2. 12. 2000 hostoval u nás Divadelní soubor Vicena z Ústí nad Orlicí. Ústečtí ochotníci u nás sehráli komedii „Trouba na večeři“.

 

Populace

V roce 2000 se narodilo 10 dětí. Zemřelo 8 občanů Dlouhé Třebové.