Jdi na obsah Jdi na menu

Rok 1968 v naší obci

2. 8. 2008

Obrazek

. 

MNV : Rada MNV se schází jednou týdně. Projednává běžné záležitosti. Zasedání MNV je pravidelně jednou za šest týdnů. Stává se, že není schopno se usnášet pro malou účast poslanců. Změny v MNV nebyly.

Přes všechny tyto potíže MNV pracuje velmi dobře - a to zásluhou předsedy Antonína Sychry. Jako doklad jest vyhodnocení v soutěži obcí k 50. výročí republiky v okrese Ústí nad Orlicí – na prvním místě mezi obcemi nad 600 obyvatel. V celo-krajském hodnocení jsme se rovněž umístili a naše obec převzala 50.000,-Kčs. Tohoto úspěchu dosáhla poprvé v historii naší obce. Tento význačný úspěch byl dosažen hlavně stavbou vodovodu v akci „Z“, která probíhala v několika etapách. Vodovod je v tomto roce již prakticky vybudován, až na malé dodělávky. Na této stavbě se podíleli takřka všichni občané. Nejzajímavější na této velké stavbě je, že v tomto směru nebylo odborníků – a přece se stavba podařila. Vedoucím tohoto díla byl předseda MNV Antonín Sychra. Byly velké finanční potíže, ale i tyto byly překonány, zásluhou KNV v Hradci Králové. Bylo odpracováno celkem 33 602 hodin. Bylo vytvořeno dílo v hodnotě 2,123.000,-Kčs za nákladu 600.000,-Kčs. Úspěch tohoto díla nespočívá jen v penězích, ale v dobrovolné práci občanů – vybudovat dílo ve prospěch všech.

.

Úprava obce: Mimo stavby vodovodu byly upraveny cesty k železniční zastávce a na hřbitov. Byl postaven betonový most přes Třebovku u čísla 142. Bylo vybudováno výbojkové osvětlení „Na Placi“ a opraven místní rozhlas. Jsou udržovány pomníky a jejich okolí.

.

Obrazek

.

Zemědělství: Tento rok byl pro zemědělce příznivý na úrodu polních plodin. Práce JZD probíhala podle plánu, počasí bylo poměrně příznivé. Stav dobytka a mechanizačních prostředků se nezměnil. V JZD nebylo zvláštních událostí. Bylo přistoupeno na pevnou odměnu.

.

Služby obyvatelstvu: Služby obyvatelstvu jsou poskytovány u provozoven MNV tak, jako v předcházejících letech.

.

Obrazek

.

Doprava: Na silnici první třídy číslo 14 se rok od roku zvyšuje provoz motorových vozidel - a tím také je větší nebezpečí úrazu. Vozovka je ve špatném stavu a úzká. Jen autobusy ČSAD, které jezdí podle jízdního řádu, dopravující občany do zaměstnání a k vyřízení soukromých záležitostí do sousedních měst , projedou obcí 48x denně. Bylo započato se stavbou silnice nové, která místy povede po staré trase. Na silnici přibývá stále více motorových vozidel. Zvyšuje se nákladní automobilová doprava.

.

Obrazek

,

Budova železniční zastávky je dřevěná a ČSD plánuje stavbu nové budovy.

.

Sport – zábavy: O sportu v naší obci není možné psát. Provádí se odbíjená, hraje se šach. Divadla, taneční zábavy, ani jiná kulturní práce neexistuje – není prostě místnost. Je zde kino Mír. Za kulturou a zábavou jezdí občané do města.

.

 

Pohyb obyvatelstva: Počet obyvatel v naší obci, tak jako všude na venkově, klesá. Průměrné stáří se zvyšuje. A to následkem odchodu mladých manželství do měst, kde mají zaměstnání, staví družstevní byty a čeká je tu pohodlný život. Tím klesá počet dětí v obci. Škola má jen tři třídy a je obava, že se stav sníží na dvě třídy.

.

Zemřelo 14 lidí. Nejmladší 58 roků, nejstarší 89 roků. Jeden případ úmrtí byla rakovina, pět případů mrtvice. Způsob pohřbívání byly tři kremace a ostatní do země.

.

Občané využívají svého volného času a dovolené na přestavbu svých obydlí - pro zvýšení životní úrovně. Konají  zájezdy po Československu i do zahraničí – a to buď svými dopravními prostředky nebo hromadně autobusy, vlakem. Byl zvýšený zájem o denní tisk – následkem politické situace. Rádiový přijímač je v každé rodině. Počet televizorů v jednotlivých domácnostech se zvýšil. I když se začalo více nakupovat, úspory rostly.

.

Obrazek

.

Politický život: To, co prožil lid Československa, se v plné míře týkalo i obyvatel naší obce. Byly to vzrušující chvíle, které budou v naší historii zapsány tučným písmem. Již předešlý rok byl ve znamení zvýšeného politického dění v naší vlasti, které se projevilo v lednu 1968, kdy první tajemník Ústředního výboru Komunistické strany Československa Antonín Novotný musel odstoupit a na jeho místo byl zvolen Alexandr Dubček. Snad každý člověk v Československu byl vtažen do politického života. Příčinou toho všeho dění bylo uskutečnit socialismus s lidskou tváří, socialismus demokratický, který vyhovuje oběma našim národům. Byly dělány kroky k odstranění nepravd, nezákonností a útlaku, napáchaných v letech 1950 až 1960. Pod tlakem veřejnosti se svého úřadu musel 22. března vzdát president Československé socialistické republiky Antonín Novotný. Novým presidentem ČSSR byl 30. března zvolen armádní generál Ludvík Svoboda.

.

Byla sestavena nová vláda, připravovaly se volby do zastupitelských orgánů a federalizace naší republiky. Nejvýznamnějším projevem byl akční plán KSČ. Začaly se vytvářet nové občanské společnosti.

.

Byla oživena Národní fronta (NF), nastaly změny vedoucích funkcionářů KSČ.

.

KSČ upouštěla od administrativního a direktivního řízení. Připravoval se XIV. sjezd KSČ, byla zrušena cenzura tisku. Celé toto dění probíhalo klidně, bez násilného řízení. Demokratickými metodami, které byly celým národem nadšeně uvítány. Toto dění podporovalo více jak 80% naší společnosti – bez rozdílu politického a náboženského přesvědčení.

.

Pak ovšem přišel 21. srpen 1968. Obsazení Československa vojsky pěti států Varšavské smlouvy. Dále Moskevský protokol, obnovení cenzury tisku, začalo se s regulováním veřejného mínění a započal návrat k administrativně-direktivnímu řízení.

.

Byla uzavřena smlouva o dočasném pobytu sovětských vojsk na našem území. V komunistické straně nastává nedorozumění a tvoří se levé, pravé křídlo a střed. Vítězně vyšel střed. Po srpnu nastává nedůvěra k vedení KSČ.

Tohoto politického dění se účastnil snad každý občan naší obce. Byla založena Československá strana lidová, která má asi 65 členů a na její žádost byly komise MNV doplněny o jejich členy.

.

Další události: Oslavovalo se 50. výročí Československa, 40. výročí Mnichova, 25. výročí bitvy u Sokolova, 20. výročí úmrtí Jana Masaryka, 20. výročí Února. Za hranice uprchl generál Šejna a celý rok byl plný debat – jak v soukromí, tak na veřejnosti. Tento rok se často vzpomínalo let 1938, 1939 a 1945.

.

Na základě nesouhlasu s posrpnovými událostmi přestala část poslanců v MNV pracovat: Kovářová Emilie, Houser Ladislav, Mikeš Miloslav, Špatenka Bedřich a Linhart Jan.

.

.

O tom, že situace byla i v naší obci napjatá, svědčí následující prohlášení, které si můžete stáhnout zde. (pdf formát)