Jdi na obsah Jdi na menu

1980 - 1989

1980

 

 

 • dokončena výstavba řadových domků na sídlišti Skalka
 • bylo zrušeno místní Kino, sál a další prostory byly dány do užívání Svazu chovatelů drobného zvířectva, dokonce se zde začaly konat různé kulturní akce, zábavy
 • V mateřské škole je 40 dětí ve dvou odděleních, ředitelka: Jaroslava Rybková, učitelky: osobní údaje.

 

1981

 

 • škola má tři třídy: jedno oddělení družiny: ředitel Jiří Rohlena, učitelky: osobní údaje – vrací se po mateřské dovolené, vychovatelka: Eva Mikulecká

 

1982

 

 • Mateřská škola má 39 dětí, ředitelka:  Jaroslava Rybková, učitelky: osobní údaje.

 

 

1983

 

 • byla provedena modernizace a oprava obecního činžáku čp. 232
 • v prosinci se uzavírá obchod s masem a uzeninou „U Menclíků“
 • v MŠ je 44 dětí, ředitelka:  Jaroslava Rybková, učitelky: osobní údaj, později osobní údaj, další učitelkou je stále osobní údaj.

 

1984

 

 • v srpnu postihl obec rozsáhlý požár lesa na hranici Lhotky a Dlouhé Třebové od údolí Kojovec. Pomáhaly hasit hasičské sbory z blízkého i dalekého okolí. Pomáhali i vojáci.
 • v Mateřské škole bylo 43 dětí, obsazení zůstává. Děti se spojily do výtvarné soutěže: „děti, mír, umění.“ Tři z nich získaly ocenění v okresním kole.

 

1985

 • dne 22. 6. se konaly oslavy 100 let výročí založení Sboru dobrovolných hasičů v Dlouhé Třebové. Konala se slavnostní schůze, byla předána čestná uznání, odznaky. Zúčastnili se i zástupci okresu a složek NF v Dlouhé Třebové.
 • opraven most na sídlišti Skalka
 • v Mateřské škole je 40 dětí, ředitelka:  Jaroslava Rybková, učitelky: osobní údaj a osobní údaj. Děti opět dosáhly pěkné výsledky ve výtvarných soutěžích v okresním kole.

 

1986

 • v březnu byla otevřena nová samoobslužná prodejna Jednoty vystavěná v akci Z. Provoz začínal se dvěma stálými pracovnicemi: osobní údaj /vedoucí) a osobní údaj. Zároveň byla zrušena malá prodejna „U Morkesů“.
 • byla vystavěna cesta od Nivy do kopce k Jirouškovým a Hýblovým
 • v červnu byla vybudována nová zastávka ČSAD u nového nákupního střediska
 • v Mateřské škole je 39 dětí, obsazení:  osobní údaje.

 

1987

 

 • 1. května – uhodil blesk do jímky vodojemu, po silných deštích se dostala nečistota do pitné vody. Asi 120 lidí postihlo infekční střevní onemocnění. 5. června Dr. Šeda z OHES zjistil po odebrání vzorků vody únik toxických látek do spodních vod. Vodovod byl napojen na zdroj pitné vody v Ústí nad Orlicí.
 • Byl opraven most k železniční zastávce.
 • V Mateřské škole bylo 44 dětí, ředitelka:  osobní údaj, učitelky: osobní údaje.

 

 

1988

 

 • Začalo probíhat nové mapování obce.
 • Byla vybudována kanalizace k železniční zastávce a asfaltový potah cesty k této zastávce.
 • V Mateřské škole je 42 dětí, ředitelka:  Jaroslava Rybková, učitelky: osobní údaje, později Věra Řehulková. Ve výtvarné soutěži byly dvě práce oceněny v okresním kole.

 

1989

 

 • 17.11 dochází k sametové revoluci. Končí režim diktatury proletariátu, nastávají velké politické změny. KSČ končí prioritu v politickém systému. V obci, jako v celé ČSSR se tvoří politické sdružení Občanské fórum (OF), tvoří a obnovují se další strany.
 • Práce v obci je stále řízena občanským výborem a Dlouhá Třebová je dále součástí města Ústí nad Orlicí.
 • Byly provedeny úpravy na sídlišti Skalka, rodiny se zapojily do soutěže Rozkvetlá ulice.
 • V Mateřské škole je 45 dětí, ředitelkou je:  Jaroslava Rybková, učitelky: Marie Šmídová a střídavě další čtyři učitelky. Děti získaly opět jedno ocenění ve výtvarné soutěži.