Jdi na obsah Jdi na menu

Bouře válek Husitských, která naši vlast hojně zpustošila – ale českou národnost zachránila, zachvátila i naši krajinu. Po smrti Žižkově roku 1424 přirazili Sirotci dne 14. dubna k Litomyšli, kterou jim po šesti dnech hejtman Diviš Bořek z Miletínka vydal. Zdrževše se tu ještě nějaký čas dobýváním hradu biskupského, obrátili se ku hradu Lanšperku, jehož se po delším odporu zmocnili a Janu Městeckému z Opočna ku správě odevzdali. Poněvadž se Dlouhá Třebová nalézá na cestě z Litomyšle k Lanšperku, pravděpodobno jest , že tudy Husité táhli a proto zde v lidu uchovaná pověst, že tudy táhl Žižka a že za sebou dřevěný most přes řeku Třebovku u statku číslo 47 pobořil, může býti pravdivou, až na to , že se to stalo již po Žižkově smrti.

Biskupství litomyšlské bylo válkami husitskými na vždy pohřbeno a tak dostalo se zboží lanšperské z rukou Jana, syna Jana Městeckého, dne 24. června roku 1432 do rukou Jana z Jenštýna a ze Šarova.

Po tomto střídali se rozliční majitelé panství lanšperského a lanškrounského, až je oboje r. 1588 koupil statečný rytíř Adam starší Herzan z Harasova., jemuž koupě do desk zemských vložena byla.