Jdi na obsah Jdi na menu

2010

Leden 2010
 

Počasí v lednu bylo provázeno velkou nadílkou sněhu, což vyvolalo radost především u vyznavačů zimních sportů - především běžkařů, ale také starost o údržbu komunikací ze strany místního Obecního úřadu, který je nyní podle zákona přímo zodpovědný za stav chodníků a komunikací v obci.

 

6. ledna 2010 – zasedala rada obce. Potvrdila prioritní záměr obce vybudovat splaškovou kanalizaci.

 

7. ledna 2010 – probíhala již tradiční „Tříkrálová sbírka“. Na charitativní účely se v obci vybralo 23.640,- Kč.

 

16. ledna 2010 – v místním Víceúčelovém sále byla zahájena plesová sezóna 2010. Prvním v pořadí byl tradičně Myslivecký ples.

 

19. ledna 2010 – v obci se konal zápis dětí do 1. třídy Základní školy. Zapsány byly děti, které k 31. 8. 2010 dovrší věku šesti let. Zápis probíhal od 13.00 do 17.00 v 1. třídě zdejší školy. Do 1. třídy bylo zapsáno 16 dětí, z toho devět kluků a sedm dívek.

 

Únor 2010

 

1. února – 4. února 2010 – v těchto dnech byl ze střechy kostela odstraňován sníh, provedl z plošiny pan (. I tak došlo k poškození kostelní střechy a to hned na několika místech. Náprava byla provedena zaměstnanci Obecního úřadu.

 

13. února 2010 – od 20.00 se ve zdejším Víceúčelovém sále konal Hasičský ples, který tradičně pořádal místní Sbor dobrovolných hasičů.

 

Březen 2010

6. března 2010 – tradiční Dětský karneval nechyběl ani v letošním roce. Poprvé se konal pod novým předsednictvím (osobní údaj), která vystřídala v čele rady rodičů (osobní údaj). Karneval se konal v místním Víceúčelovém sále od 13.00 a zúčastnilo se ho na 108 masek. Hostiteli dětí byli tentokrát pejsek a kočička.

 

13. března 2010 – tečkou za letošní plesovou sezonou byl Sportovní ples, který druhou březnovou sobotu pořádal oddíl volejbalu místní Tělovýchovné jednoty. V programu, který započal ve 20.00, nechyběly předtančení a tombola.

 

19. března 2010 – v souvislosti s přelomem roku místní spolky konají valné hromady, TJ uspořádala svoji valnou hromadu v pátek od 19. hodin.

 

28. března 2010 – místní Schola od sv. Prokopa zpívala v České Třebové.

 

30. března 2010 – že besídky nemusí být nutně jenom záležitost vánočních svátků, dokázaly děti z místní Základní školy, když uspořádaly Jarní besídku sestávající z pásma písniček, tanců a básniček. Na závěr byly účinkující děti odměněné balíčkem od Sdružení rodičů. Výtěžek akce půjde na kultivaci školní zahrady.

 

Duben 2010

 

10. dubna 2010 – novým pražským arcibiskupem. Metropolitou a primasem českým se stal Mons. ThLic.Dominik Duka, OP dosavadní biskup královéhradecký, který v roce 2003 navštívil i zdejší obec.

 

12. dubna 2010 – Obecní úřad oznámil, že pro letošní volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, které prezident republiky vyhlásil na dny 28. 5. – 29. 5. 2010 bude v obci zřízen jeden volební okrsek. Volební místnost bude zřízena v zasedací místnosti Obecního úřadu.

 

14. dubna 2010 – probíhal zápis do mateřské školy na školní rok 2010/2011.

 

24. dubna 2010 – konalo se devatenácté setkání důchodců. Slavnostní přípitek byl letos věnován panu Miloslavu Snítilovi, který se v letošním roce dožil úctyhodného věku 100 let. Myslivec tělem i duší, potomek známé obchodnické rodiny, se narodil 18. února 1910. K významnému jubileu mu poblahopřáli představitelé obce na čele se starostou panem Jaroslavem Kašparem.

 

Program i v letošním roce sestával z vystoupení dětí a bylo zahájeno pásmem písniček „Holčičí svět“, se kterým se představila děvčata z Mateřské školy. Hudebně – taneční vystoupení zprostředkovaly děti ze Základní školy a sólově se pak představila všestranně nadaná (osobní údaj), žačka třetího ročníku, která vystoupila s dvěma skladbami za doprovodu klavíru. Vrchol vystoupení pak patřil Tělovýchovné jednotě, respektive oddílům gymnastiky a mladších žákyň a jejich precizně předvedeným ukázkám.

 

30. dubna 2010 – na Starém hřišti uspořádalo Sdružení rodičů pro děti „Čarodějnické dopoledne“.

 

Květen 2010

 

Nevlídné počasí způsobila na mnoha místech České republiky záplavy, zasaženy byly opět oblasti, kde voda napáchala velké škody na majetku i životech již v minulosti. Jedná se především o sever Moravy. Znovu se ukazuje na důležitost protipovodňových opatření, které jsou v naší obci provedeny regulací místního toku.

 

22. května 2010 – Obecní úřad pozval veřejnost na „Hudební podvečer s grilováním“. Hrál Dj Milan Švub z Lanškrouna. Vstupné 40 Kč.

 

28. května – 29. května 2010 – první ze tří voleb, které se letos týkají obyvatel obce Dlouhá Třebová, proběhly v tradiční volební dny, kterými jsou v České republice pátek a sobota. V posledním květnovém víkendu se volilo do dolní komory Parlamentu České republiky. V naší obci zvítězila těsně Česká strana sociálně demokratická, která zvítězila i na celostátní úrovni. Nad svými oponenty však zvítězila jen těsně a její „úspěch“ se dá označit za Pyrrhovo vítězství, vládu nakonec sestaví druhá strana z voleb, pravicové uskupení, Občanská demokratická strana, která vládu na středopravém půdorysu sestaví s dalšími dvěma stranami, které se nově dostaly do Poslanecké sněmovny – Věcmi veřejnými a TOP 09.

 

Překvapením letošních voleb bylo i vykroužkování lídrů na mnoha celostátních kandidátkách i v našem volebním kraji se do Poslanecké sněmovny nedostali lídři na předních místech kandidátky, ale byli přeskákáni díky preferenčním hlasům kandidáty z nižších míst.

 

Červen 2010

 

1. června 2010 – na školní zahradě bylo do užívání dětem předáno hřiště s nově instalovanými prolézačkami. Při příležitosti dne dětí byla také pokřtěna knížka, na které se autorsky podílely děti z místní školy.

 

4. června 2010 – v Dlouhé Třebové bylo po dlouhé době možné vidět divadlo. Na Starém hřišti byla v brněnském nastudování provedena hra Don Quijote.

 

12. června 2010 – proběhl tradiční Dětský den – tentokrát s dopravní tématikou.

 

Červenec 2010

 

3. července – 4. července 2010 – v Dlouhé Třebové probíhala tradiční Staročeská pouť. Místní hasiči opět uspořádali v sobotu Pouťovou zábavu a v neděli odpolední posezení s hudbou.

 

O duchovní rámec se postarali místní věřící občané, kteří v neděli uspořádali pouť ke sv. Prokopu.

 

Panují velká vedra. Teploty přes den vystupují až na 35 ˚ C. Horké a suché počasí si vyžádalo i administrativní zásah Pardubického kraje, který zakázal rozdělávání ohně ve volné přírodě, především v blízkosti lesních porostů z důvodu nebezpečí vzniku požáru.

 

Srpen 2010

 

14. srpna 2010 – uskutečnila se Myslivecká vycházka.

 

Září 2010

 

Na dolním konci byla vybudována nová autobusová zastávka.

 

1. září 2010 – začal nový školní rok. Učitelský sbor: (osobní údaj) (ředitelka) – 1. třída, (osobní údaj) – 2. třída, (osobní údaj) – 3. třída, (osobní údaj) – 4. třída, (osobní údaj) – 5. třída.

V Mateřské škole působí jako učitelky: (osobní údaje).

Na škole mají děti možnost navštěvovat i zájmové kroužky: výtvarný, anglický jazyk, pěvecký, hudební škola Bravo, hudební škola Píšťalička, náboženství.

Předsedkyní sdružení rodičů je (osobní údaj), při Mateřské škole od 9. července 2010 působí občanské sdružení Klub rodičů a přátel školy při MŠ Dlouhá Třebová, v jejímž čele stojí (osobní údaj).

 

4. - 5. září 2010 – smíšené družstvo volejbalistů TJ Dlouhá Třebová obsadilo vynikající třetí místo v republikovém finále tradičního volejbalového turnaje v Dřevěnicích. Bronzové družstvo hrálo ve složení: (osobní údaje). Blahopřejeme!!

 

11. září 2010 – TJ pořádala výlet na naši nejvyšší horu Sněžku.

 

13. září 2010 – ke své poslední schůzi se v tomto volebním období sešlo obecní zastupitelstvo. Schválilo prodej pozemkových parcel a vzalo na vědomí zprávu o činnosti Obecního úřadu. V závěru zasedání poděkoval starosta obce Jaroslav Kašpar přítomným zastupitelům za jejich odvedenou práci.

 

Říjen 2010

 

9. – 10. října 2010 – opravena fasáda na jižní straně a v průčelí kostela.

 

15. – 16. října 2010 – proběhly komunální volby a první kolo voleb do Senátu. Druhé kolo voleb do Senátu se pak uskutečnilo o týden později.

 

Listopad 2010

 

1. listopadu 2010 – proběhl úklid hřbitovní kaple sv. Josefa.

 

2. listopadu 2010 – Památka zesnulých, po mši v kapli sv. Josefa se konala krátká pobožnost u kříže na místním hřbitově.

 

10. listopadu 2010 – konalo se ustavující zasedání nově zvoleného zastupitelstva obce. Starostou obce byl znovu zvolen Jaroslav Kašpar, místostarostou obce Jan Horák.

 

15. listopadu 2010  - firma Morkes provedla izolaci podlahy na ochozu věže kostela sv. Prokopa.

 

27. listopadu 2010 – v předvečer Adventu proběhlo tradiční rozsvěcení vánoční výzdoby obce včetně vánočního stromu s kulturním programem.

 

28. listopadu 2010 – v zasedací místnosti Obecního úřadu proběhl již druhý vánoční jarmark.

 

Prosinec 2010

Velké množství sněhu nečinilo obci žádné zvláštní potíže především díky využívání komunální techniky a velkému nasazení obecních zaměstnanců. Obec Dlouhá Třebová patřila k nejlépe upraveným obcím v tomto období z celého regionu.

 

1. prosince 2010 – ke svému prvnímu pracovnímu zasedání se sešlo obecní zastupitelstvo, které mj. personálně obsadilo jednotlivé výbory a komise.

 

18. prosince 2010 – poprvé mohli dlouhotřebováci spatřit v obci živý betlém. Zasloužili se o to žáci z hudebně dramatického kroužku Hudrovníci a žáčci z hudebně dramatického kroužku Hudříci pod vedením (osobní údaj).

 

19. prosince 2010 – velkolepým kulturním zážitkem se stal jubilejní 20. adventní koncert, který každoročně pořádá Schola od sv. Prokopa.  Společně s ní vystoupily pěvecký smíšený sbor Bendl z České Třebové a orchestr ZUŠ Ústí nad Orlicí Decapoda pod vedením (osobní údaj). Zcela zaplněný chrám Páně sv. Prokopa dlouze aplaudoval všem účinkujícím za jejich provedení České mše vánoční od Jakuba Jana Ryby.

 

22. prosince 2010 – ve škole se konala tradiční besídka s výměnou dárků, odpoledne pak byl v tělocvičně připraven program pro veřejnost, který pořádal hudebně- dramatický kroužek Hudrovníci a Hudříci.

 

24. prosince 2010 – půlnoční mši sloužil o. Štefan.

 

27. prosince 2010 – oddíl nohejbalu místní TJ uspořádal tradiční turnaj v této hře za účasti deseti týmů. Na prvních třech pozicích bylo umístění následující:

1. místo tým Šedých Česká Třebová, 2. místo naši Draci Dlouhá Třebová a 3. místo tým Rozárka Žamberk.

 

V Dlouhé Třebové žilo k 31. 12. 2010  1 243 obyvatel.

 

Úmrtí v roce 2010

Věra Pirklová

Jaroslava Rybková

Vladislav Zelinger

Jaroslav Jiroušek

Miloslav Snítil