Jdi na obsah Jdi na menu

2012

Leden 2012


14. ledna 2012 – proběhl Myslivecký ples. Tradiční zahájení plesové sezóny v obci, která bude letos bohatá.


17. ledna 2012 – proběhl zápis do 1. třídy místní Základní školy v Dlouhé Třebové. Přijaty bylo 14 dětí.


Ve škole působí ve třetí třídě jako zástup za mateřskou dovolenou (osobní údaj),  jinak neseznal pedagogický sbor žádných změn.


Pokračovala výměna oken na Obecním úřadě, která započala v loňském roce. Okna byla vyměněna u archivu ObÚ a v zasedací místnosti.

 

Únor 2012


Tuhé mrazy ovládaly počasí na přelomu prvního a druhého měsíce letošního roku. Rtuť teploměru na některých místech v republice dosáhla až - 28 stupňů. Silné mrazy komplikují např. dopravu, ale přinášejí také oběti na životech. V České republice si rekordně mrazivé počasí vyžádalo již 23 obětí. Na Starém kontinentě jdou pak počty obětí přes cifru 450. Ohroženy jsou zejména malé děti, senioři a lidé bez domova.

V druhém únorovém týdnu napadlo velké množství sněhu, který pak naráz roztál, což způsobilo nemalé obtíže na různých místech.

 

11. února 2012 – pět nových občánků bylo přivítáno do života. První letošní "Vítání občánků" proběhlo v nově vymalované Zasedací místnosti Obecního úřadu za účasti starosty obce, členů příslušné komise a samozřejmě miminek a jejich blízkých.


18. února 2012 – druhým v pořadí byl Hasičský ples, který ve Víceúčelovém sále pořádal Sbor dobrovolných hasičů.

 

Březen 2012

 

1. března 2012 – v Ústí nad Orlicí byla podepsána smlouva o zahájení výstavby kanalizace v Dlouhé Třebové. Zhotovitelem se stalo sdružení firem SMP CZ, a.s., Praha,  VCES a.s., Praha, HOCHTIEF CZ a.s., Praha a  A.B.V. spol. s r.o., Ústí nad Orlicí. Výběrové řízení skončilo v únoru 2012.

Tento projekt zahrnuje rekonstrukci čistírny odpadních vod a dostavbu kanalizace v Ústí nad Orlicí a výstavbu nové kanalizace v obci Dlouhá Třebová. Celkové náklady dosáhnou téměř tři čtvrtě miliardy korun.

 

2. března 2012 – v sále Na Rychtě proběhl hojně navštívený Retro ples. Mladí pořadatelé zprostředkovali návštěvníkům příjemný večer s reprodukovanou hudbou a tombolou.

 

3. března 2012 – ve Víceúčelovém sále proběhl od 13.00 další ročník Dětského karnevalu. Na děti čekala celá řada soutěží, bohatá tombola. Pořadatelem byla Rada rodičů při zdejší Základní škole.

 

6. března 2012 – v Kojovci hořela tráva, k žádným větším škodám naštěstí nedošlo.

 

16. března 2012 - pořadatelé Sportovního plesu oznámili zrušení této akce pro malý zájem ze strany veřejnosti. Zároveň přišlo do obce jaro. Občané prožili první víkend s teplotami místy nad patnáct stupňů, což využili především ke sportovním a volnočasovým aktivitám v přírodě.

 

28. března 2012 - zastavení provozu na zdejším úseku hlavního železničního koridoru v obou směrech si vyžádala záchranná akce policistů a kriminalistů, kteří kolem 20. hodiny zasahovali u podnapilého muže, který stál na estakádě a vyhrožoval sebevraždou. Muže se nakonec podařilo přesvědčit a provoz na trati byl po necelé hodině opět obnoven.

 

29. března 2012 - zasedalo obecní zastupitelstvo, schválilo finanční instituci pro úvěr na rozsáhlý stavební projekt - výstavba  kanalizace a ČOV, kterého se obec účastní. Zároveň schválilo současnou ředitelku Základní školy v její funkci na další období.

 

Duben 2012

 

Zpočátku proměnlivé, respektive aprílové počasí, ke konci měsíce pak oteplení s letními teplotami a úbytkem srážek.

 

14. dubna 2012 - konalo se tradiční Setkání důchodců. Již pojednadvacaté senioři shlédli kulturní program, který tradičně sestával z hudebních a pohybových vystoupení našich dětí, nechybělo ani mluvené slovo.

V průběhu odpoledne byl také předán věcný dar  (osobní údaj), který reprezentoval naši obec v televizním vědomostním pořadu pro nadprůměrně inteligentní mladé lidi, kde se dostal díky svým schopnostem až do finále. Odpolední program pak vygradoval taneční zábavou.

 

16. dubna 2012 - mladý řidič sjel se svým vozem na výjezdu z obce směrem na Přívrat z komunikace a narazil do stromu. Naštěstí vyvázl s lehkým zraněnín.

 

30. dubna 2012 - na Starém hřišti se konalo Pálení čarodějnic. Pro děti byly připraveny soutěže, nechyběla reprodukovaná hudba. Pořádala Rada rodičů.

 

Květen 2012

 

12. května 2012 – v sále Hostince Na Rychtě se konala taneční zábava s hity 70. let. K tanci a poslechu hrála Těžká Doba.

 

Měsíc Květen provázelo proměnlivé počasí. Téměř letní teploty v první polovině měsíce vystřídalo ochlazení s přeháňkami a bouřkami, které zvlášť na Moravě byly velmi silné.

 

Červen 2012

 

1. června 2012 – i letos se v Dlouhé Třebové uskutečnil večer u příležitosti celostátní akce  "Noc kostelů". Tentokrát byla místem konání kaple sv. Josefa. Nechyběla procházka po hřbitově se zastavením u hrobů zasloužilých spoluobčanů. Program v kapli pak sestával z vystoupení místních hudebních formací (Schola, Hudrovníci, Grácie), které bylo prokládáno mluveným slovem o historii a opravách kaple. Texty k historii připravili Martin Lamplot a František Mikeš.

 

2. června 2012 – místní děti oslavily Den dětí v sousední obci Přívrat, kde navštívili tamní volnočasový areál při sjezdovce, který skýtá mnoho zábavy pro návštěvníky všeho věku. Pořádala Rada rodičů.

 

Uskutečnilo se další letošní vítání občánků, do života bylo přivítáno  deset nových obyvatel Dlouhé Třebové.

 

Pokračuje rekultivace budovy a okolí Obecního úřadu. Po kompletní výměně oken byly nově osazeny vchodové dveře. Na zdi se objevily nové úřední nápisy a rovněž vývěsky získaly nový, modernější design.

 

2306.jpg

4285.jpg

(foto Milana Soukupová, zdroj: internet)
 

16. června 2012 - přes katastr naší obce vedla trasa dalšího ročníku Velké ceny České Třebové v cyklomaratonu horských kol. Na účastníky čekal náročný kopcovitý terén. Hlavní závod na 69 km  zvládl nejlépe úřadující mistr světa v cross-country, rodák ze zdejšího regionu, Jaroslav Kulhavý, který se stal patronem závodu.

 

18. června 2012 - zasedalo obecní zastupitelstvo. Zastupitelé schválili závěrečný účet obce, zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce. Hovořilo se zde také o kanalizaci, kopat by se mělo začít koncem měsíce června.

 

Stavební činnost: dokončení druhé vitráže u kostela, budování nového veřejného osvětlení v ulici Sluneční, oprava cesty z důvodu havárie komunikace v Kojovci.

 

Místní hospodářství: do 30. 6. 2012 musí obec zaplatit 12.800.000,- Kč na dofinancování splaškové kanalizace na základě dohody sepsané s městem Ústí n. Orlicí. Dále byl zvýšen příspěvek místní škole na platy zaměstnanců.

Obec získala dotaci 2 milióny korun na kanalizaci a 100.00,- Kč na okna u Obecního úřadu.

 

Personální změny: na místo odstoupivšího Petra Pecha se novým zastupitelem stal Jindřich Novotný, který složil slib do rukou starosty obce. Novým předsedou Finančního výboru se stal Ing. Jiří Slezák.

 

19. června 2012 - v tělocvičně se od 16. hodiny uskutečnila besídka dětí Základní školy, kde vystoupila také mimo jiné hudební škola Bravo a byla pokřtěna již třetí kniha prací dětí z místní školy s výmluvným názvem "Třetí kniha."

 

Červenec 2012

 

dsc_1727877.jpg 

1. června 2012 – v Dlouhé Třebové se konalo vystoupení pěveckého dua Eva a Vašek, které bylo proloženo skladbami od Řetůvanky. Vstupné činilo 100,- Kč. 

lightning-storm-kentucky_25302_990x742.jpg

Tropický ráz počasí, který dominoval na začátku prázdnin, vystřídaly časté silné bouřky, provázené silným větrem a srážkami, které na některých místech způsobily i lokální povodně. Bouřky z neděle 1. 7. na pondělí 2. 7.  si vyžádaly i noční výpadek proudu v naší obci. Silné bouřky se pak v průběhu sedmého měsíce vyskytly ještě několikrát.

 

7. - 8. července 2012 - v Dlouhé Třebové se konala tradiční Staročeská pouť. V sobotu proběhla pouťová zábava na Starém hřišti, k poslechu a tanci hrála skupina SORY. V neděli odpoledne pak pořadatelský spolek, kterým byl Sbor dobrovolných hasičů, nabídl posezení s country kapelou Makadam.

V neděli dopoledne proběhla poutní mše s průvodem od sochy sv. Prokopa, patrona naší obce, u které byly zpívány litanie k českým patronům.

 

19. července 2012 - byla slavnostně zahájena rekonstrukce čističky odpadních vod a výstavba nové kanalizace. Do nákladného projektu je zapojena i naše obec. Slavnostního aktu se v Ústí nad Orlicí účastnil i starosta obce pan Jaroslav Kašpar.

 

Srpen 2012

 

V obci započaly výkopové práce v  souvislosti s výstavbou čističky odpadních vod a budováním nové kanalizace. Stavební práce jsou plánovány na dva roky. Celková investice výstavby nové čističky a kanalizace v  Ústí nad Orlicí a Dlouhé Třebové je vyčíslena na 900 miliónů korun.

 

11. srpna 2012 - Myslivci pozvali veřejnost na tradiční vycházku k Myslivecké chatě s občerstvením a hudbou.

 

12. srpna 2012 - v tento den vyhrál rodák ze sousedního města Ústí nad Orlicí Jaroslav Kulhavý zlatou olympijskou medaili na hrách 30. letní olympiády v Londýně v disciplíně Cross-country. Kulhavého mohli vidět i obyvatelé Dlouhé Třebové v červnu letošního roku, kdy přes katastr naší obce vedla trasa závodu Velké ceny České Třebové v cyklomaratonu horských kol, kterého se Jaroslav Kulhavý účastnil.

 

17. srpna 2012 - po prázdninách zahájila svůj provoz místní Mateřská školka. V pedagogickém sboru nedošlo ke změnám. O děti se starají paní učitelky: (osobní údaje). Provozní pracovnicí je pak paní (osobní údaj).

 

Září 2012

 

1. září 2012 - za malého zájmu veřejnosti proběhlo tradiční "Loučení s prázdninami" na Starém hřišti v Dlouhé Třebové. Pořadatelský subjekt - Sdružení rodičů Dlouhá Třebová, nabídl i tentokrát bohatý odpolední i podvečerní program. Malé návštěvníky pobavilo zejména vystoupení šermířů ze sdružení Balestra Letohrad. Na programu byly ukázky šermu, děti si jednotlivou výstroj a výzbroj mohly dokonce vyzkoušet. Vše uzavřela dynamická ukázka komponována jako divadelní představení.

 

3. září 2012 - do lavic zasedlo 13 nových prvňáčků. Pedagogický sbor v tomto školním roce: (osobní údaje). Vychovatelka ve školní družině: (osobní údaje), pedagogická asistenka: (osobní údaj).

 

22. září 2012 - malá účast provázela koncert známého folkového písničkáře Jaroslava Hutky na Starém hřišti. Do areálu dorazily necelé čtyři desítky platících diváků.

 

28. září 2012 – na Den české státnosti, svátek sv. Václava uspořádala nově založená Společnost pro obnovu kulturního dědictví Dlouhé Třebové první“ Dlouhotřebovské dožínky“. Komponovaný program sestával z vystoupení dětského souboru, filmové projekce, s mnoha dalšími doprovodnými akcemi.  Slavnostní den byl zahájen mší v kostele sv. Prokopa a poté se celý počin odbýval v prostorách Hostince Na Rychtě. Nechybělo hojné občerstvení: včetně preclíků, štrúdlu, guláše a tlačenky. U vstupu čekalo na hosty milé překvapení v podobě krajíce se škvarkovou pomazánkou. Akce měla ohlas i v regionálních médiích.

 

Říjen 2012

 

15. října 2012 - zasedalo zastupitelstvo obce. Na svém předposledním letošním zasedání schválilo, respektive vzalo na vědomí mj:

 

Místní hospodářství: průběh kanalizace = práce jsou ve skluzu, překopnutí plynovodu, v jehož důsledku bylo od dodávek plynu odstaveno několik nemovitostí na dolním konci obce. Výměna veřejného osvětlení, spojená s natřením světel u komunikace I/14 - provedli zaměstnanci obce.

Nově zakoupeno auto na rozvoz obědů.

Schváleno: Soubor směrnic pro účetnictví, novela vyhlášky pro svoz komunálního odpadu, realizace kabelové televize v lokalitě Na Špici a Na Nivě. 

 

124.jpg

 

2565.jpg

27. října 2012 - Svatý Martin si letos pospíšil a poslední říjnová sobota přinesla vydatné sněžení na většině území České republiky, respektive jak na horách, tak i v nižších polohách. Ani naše obec nebyla výjimkou. Slunečné počasí z počátku týdne bylo rázem zapomenuto. Sníh v nezvykle brzkou dobu vyvolal i dopravní komplikace především na hlavních komunikačních tazích a dálnicích.

123.jpg

Listopad 2012

 

5. listopadu 2012 - autobusová doprava byla odkloněna přes komunikaci I/14 z důvodu pokračujících výkopových prací v souvislosti s výstavbou kanalizace.

 

13. listopadu 2012 - cenu města Ústí nad Orlicí v kategorii počin obce získala firma Velebný a Fam s. r. o. za vyhotovení státní vlajky, která spočinula na rakvi Václava Havla při státním pohřbu v prosinci loňského roku. Mezi oceněnými zaměstnanci na pódiu byla i dlouhotřebovačka Jaroslava Marková.

 

17. listopadu 2012 - v prostorách tělocvičny se konaly Vepřové hody. Pořádal Obecní úřad.

 

20. listopadu 2012 - vynikajícího úspěchu dosáhla naše škola na soutěži školních literárních sborníků "Nadílka našich dílek 2012"   se svoji "Druhou knížkou" vydanou v květnu loňského roku. Sborník prací našich dětí obsadil vynikajicí  první místo.

 

27. listopadu 2012 - ve výstavní síni Obecního úřadu proběhla vernisáž výstavy obrazů (osobní údaj) pod názvem „Časy se mění“.

 

Prosinec 2012

 

1. prosince 2012 - proběhlo od 17.00 tradiční rozsvěcení stromečku u Obecního úřadu. Program sestával z recitací básniček dětí z Mateřské školy a hudebního vystoupení starších dětí ze ZŠ v Dlouhé Třebové. Rada rodičů pak obstarala program v tělocvičně, kde byla od 14.00 k dispozici Čertovská besídka, spojená se soutěžemi a vygradovala pravou čertovskou diskotékou. Nechyběla ani mikulášská nadílka od Mikuláše, čerta a anděla. Poděkování zaslouží i zaměstnanci Obecního úřadu za přípravu a instalaci vánoční výzdoby.

 

2. prosince 2012 - od 9. hodin se v zasedací místnosti Obecního úřadu uskutečnila Vánoční prodejní výstava.

 

8. prosince 2012- Vánoce s Řetůvankou nesl název koncertu známé regionální dechové kapely, kterou podpořil svým vystoupením i Kajetánek ze ZUŠ v České Třebové.

 

Naposledy se v tomto roce konalo vítání občánků do života.

 

11. prosince 2012 - sešlo se zastupitelstvo obce, které mimo jiné schválilo: rozpočet obce na rok 2013, kdy v příjmové a výdajové kapitole je navržen jako vyrovnaný. Celková výše plánovaných výdajů a příjmů je 17,543.800 ,- Kč.

Zastupitelé se seznámili se stavem výkopových prací a průběhem výstavby kanalizace, starosta obce Jaroslav Kašpar seznámil přítomné s činností Obecního úřadu, Rady obce a s proběhlými akcemi. Následovaly zprávy Kontrolního výboru a Finančního výboru. Zastupitelé schválili provozovatele svozu komunálního odpadu pro příští rok, poté co je místostarosta obce Jan Horák seznámil s nabídkami, které došly  od dvou firem. Představenstvo obce vybralo firmu Eko - Bi. Cena za svoz zůstává stejná.

 

Obec zveřejnila záměr vybudovat dětské hřiště v prostoru před místní školou, což je podmíněno získáním příslušné dotace.

 

Na minulém zastupitelstvu se poprvé upozornilo na problémy s dopravou žáků do škol a občanů do zaměstnání v ranních hodinách, kdy autobusy jezdí se značným zpožděním a přijedou-li, jsou již z velké části zaplněny a to velmi snižuje kvalitu dopravní obslužnosti.  Po nezlepšení situace - ani po změně jízdních řádů, se obec k tomuto problému vrátila a zastupitelé rozhodli o podání stížnosti ke kompetentním orgánům na tento stav.

 

14. prosince 2012 - ukončily se výkopové práce pro tento rok. Práce budou pokračovat na jaře příštího roku.

 

advko.jpg

16. prosince 2012 - konal se 22. Adventní koncert, který mimo Scholy sv. Prokopa nabídl vystoupení Grácií a pěveckého sboru Gymnázia Česká Třebová, sólovým zpěvem se zde prezentovala (osobní údaj).

betlm.jpg

Na Adventní koncert navázalo odhalení slámového betlému v prostoru před kostelem, který byl uvázán členkami Společnosti pro obnovu kulturního dědictví. Program byl pak zakončen v sále Na Rychtě, kde se konalo "Adventní zastavení" s promítáním, dětským vystoupením, prodejem pokrmů a vánočních dekorací.

 

24. prosince 2012 - ani letos se nevydařily bílé Vánoce. Ačkoliv několik dní před Štědrým dnem napadla vrstva sněhu, přišla následně obleva a deštivé počasí se pak udrželo až do konce roku.

 

25. prosince 2012 - v obci došlo kolem půl deváté hodiny ranní k nehodě sedmaosmdesátiletého občana Dlouhé Třebové na kole. Projíždějící žena shledala, že postižený nedýchá a přivolala rychlou záchrannou službu. Po oživovacích pokusech byl muž následně převezen do nemocnice, kde byl uveden do umělého spánku.

 

Úmrtí v roce 2012

Hildegarda Pirklová

Vojtěch Kašpar

Jiří Netušil

Miluše Štanclová

Karel Sýkora

Jan Pirkl

Jiří Hájek

Marie Palaščáková

Ludmila Morkesová

Bedřich Špatenka

Margita Praxová

František Motyčka