Jdi na obsah Jdi na menu

2002

2002

 

Opět volební rok. V letošním roce se uskutečnily volby do dolní komory českého parlamentu rovněž do zastupitelstev měst a obcí.

 

Činnost Obecního úřadu

 

Starostou obce je pan Bohuslav Halva. Místostarostou obce je pan Jan Horák. Administrativní pracovnicí je paní (osobní údaj), účetnictví obce vede paní (osobní údaj).

 

Činnost Rady a zastupitelstva obce

Došlo k personálním obměnám, v souvislosti s komunálními volbami v listopadu tohoto roku. Volby proběhly 1. a 2. listopadu 2002. Starostou obce zůstal i po těchto volbách pan Bohuslav Halva, jeho zástupcem je rovněž znovuzvolený pan Jan Horák.

 

Místní hospodářství

 

Oprava kostela sv. Prokopa - byla dokončena oprava kostela. Kostel má novou fasádu, měděné oplechování, na opravu věže bylo nutno vybudovat lešení vysoké 40 m. Kostel je vytápěn tepelnými čerpadly, což povede ke zvýšení komfortu věřících spoluobčanů a ostatních návštěvníků chrámu Páně sv. Prokopa.

Slavnostní znovuvysvěcení chrámu Páně sv. Prokopa se uskutečnilo 25. října 2002 od 18.00 za účasti představitelů veřejného života v obci a velkého počtu veřejnosti.

 

 

 

Oprava Víceúčelového sálu - nad sociálním zařízením tělocvičny byla nástavbou vystavěna školní knihovna, místnost pro zaměstnance školy a počítačová učebna.

 

Stavební činnost -  v roce 2002 proběhla rekonstrukce veřejného osvětlení a rozhlasu, byla provedena oprava knihovny - dodán nový nábytek, 25. srpna 2002 – zahájena oprava železniční stanice v Dlouhé Třebové.

 

Plynofikace26. června 2002 byl zkolaudován plyn v naší obci. Při kolaudaci bylo zjištěno 49 závad u jednotlivých odběratelů. Většinou se jednalo o neprořezané oplocení, což znamená nemožnost otevření plynoměrného sloupku. Obecní úřad proto průběžně vyzýval občany, aby zkontrolovali , zdali se jejich plynoměrný sloupek dá bez problému otevřít a pokud je sloupek umístěn ve zdi domu, dohlédnout na zazdění a omítnutí. Bylo nutné, aby kromě sloupku byla zazděna i drážka s přívodem. 8. 8. 2002 – opět zjištěno dalších 16 závad, které byly v průběhu několika dní opraveny a 25. 8. 2002 byl plynovod předán naší obci a spuštěn. Poslední faktura byla splatná až 30. 11. 2002 a to jest tedy oficiální datum ukončení plynofikace v naší obci.

Zaměstnanci obce, kteří sami stavěli sloupky, přinesli obci úsporu ve výši 150.000,- Kč. 25. 8. 2002 byl plynovod napuštěn a ke konci roku 2002 více jak třicet domácností topí plynem.

 

Cena ve studii – 17 730 000,- Kč

Cena dle projektu pro výběrové řízení – 13 740 000,- Kč

Skutečná cena plynofikace – 9 654 480,- Kč (bez oprav komunikací)

 

Kultura

12. 1. 2002 – Myslivecký ples, 26. 1. 2002 – Ples SRPŠ Ústí nad Orlicí II – Hylváty, 9. 2. 2002 – Hasičský ples, 23. 2. 2002 – Ples hokejistů, 2. 3. 2002 – Karneval ZŠ, 16. 3. 2002 – Sportovní ples, 27. 4. 2002 – Setkání důchodců, 18.12. 2002 – Vánoční besídka TJ,

 

9. března 2002 – úspěšný počin mladých ochotníků dlouhotřebovské provenience. Večer nesl název „To nejlepší z oslav Orlické republiky „ a přilákal na 200 obyvatel naší obce a přespolních. Podle následných reakcí se mladým, začínajícím amatérům jejich první výkon vydařil.

 

19. prosince 2002 – Vánoční koncert dětí v kostele sv. Prokopa. Proběhl od 17.00 za valné účasti občanů.Účinkovaly děti ze zdejší školy pod vedením paní učitelky Ivany Moláčkové.

 

22.prosince 2002 – proběhl vánoční koncert pěveckého kroužku CANTATE.

 

Z aktivit místních spolků neopomeňme uvést , že ve dnech 6. – 7. 7. 2002 probíhala na starém hřišti Staročeská pouť. Vstupné bylo 40,- Kč a na večerní taneční zábavě hrála skupina SKELET. Pořadatelským spolkem byl tradičně místní Sbor dobrovolných hasičů.

 

Výčet těchto akcí pak zakončeme zmínkou o vycházce k Myslivecké chatě, kterou druhou srpnovou neděli uspořádalo - rovněž tradičně - Myslivecké sdružení.

 

 

 

Sport

23. května 2002 se 30 žákyň a žáků zúčastnilo atletického víceboje v Ústí nad Orlicí. Do krajského kola postoupilo z naší obce osm zástupců.

 

9. 6. 2002 se v Třemošnici uskutečnilo krajské kolo soutěže v atletickém víceboji. Mladí reprezentanti Dlouhé Třebové se za svá umístění rozhodně nemuseli stydět.

 

Hokej

Ve dnech 23. listopadu 2001 až 23. února 2002 se v Ústí nad Orlicí konal III. ročník mini-hokejového turnaje Computer shop cup.

Vynikajícího úspěchu dosáhli Helpáci Dlouhá Třebová, kteří se umístili v celkovém hodnocení na prvním místě. O dobré kondici místního mužstva svědčí i dobré umístění členů vítězného týmu v tabulkách kanadského bodovaní.

4. místo – (osobní údaj) – 16 zápasů, 29 gólů a 12 asistencí – celkem 41 bodů

5. místo – (osobní údaj) – 13 zápasů, 26 gólů a 14 asistencí – 40 bodů

7. místo – (osobní údaj) – 16 zápasů, 17 gólů a 21 asistencí – 38 bodů

15 místo – (osobní údaj) – 16 zápasů, 6 gólů a 23 asistencí – 29 bodů

19. místo – (osobní údaj) – 16 zápasů, 14 gólů a 11 asistencí – 25 bodů

26. místo – (osobní údaj) – 13 zápasů, 9 gólů a 10 asistencí – 19 bodů

 

Nejlepší brankáři

3. místo – (osobní údaj)– 3,000 (průměr gólů /zápas)

7. místo – (osobní údaj) – 3,813

9. místo – (osobní údaj) – 4,270

 

Nejrychlejší gól turnaje

6. místo – (osobní údaj)  čas 0:19 (Buldoci – Dlouhá Třebová /0:8/)

7. místo – (osobní údaj),  čas 0:21 (Miruna – Dlouhá Třebová /6:5/)

11. místo – (osobní údaj), čas 0:30 (Skoba – Dlouhá Třebová /1:7/)

17. místo – (osobní údaj), čas 0:38 (Skoba – Dlouhá Třebová /2:5/)

27. místo – (osobní údaj), čas 0:54 (Miruna – Dlouhá Třebová /7:7/)

Ve výsledkové tabulce se Helpáci Dlouhá Třebová stali vítězi turnaje s celkovým počtem – 21 bodů.

 

Další události

Volby :

 

14. – 15. 6. 2002 – volby do Poslanecké sněmovny PČR

 

Celkem platných hlasů – 610

Neplatných hlasů – 7

Voličů – 976

Volební účast – 63, 21 %

V naší obci zvítězila ČSSD , když dosáhla 176 hlasů.

 

1. a 2. 11. 2002 – volby komunální

 

Sdružení nezávislých – 4 302 hlasů (7 mandátů)

Sdružení nezávislých kandidátů „klub pro obec“ – 3 271 hlasů (6 mandátů)

Koalice KDU-ČSL a US DEU – 1 567 hlasů (2 mandáty)

 

Nové zastupitelstvo obce :

 

Členové rady : Bohuslav Halva, Jan Horák, Jiří Cink, Roman Vodička, Ing. Jan Jasanský

Zastupitelé obce : Bohuslav Halva, Jan Horák, Jiří Cink, Roman Vodička, Ing. Jan Jasanský, Ilona Šimková, Dana Kašparová, Mgr. Petr Pech, Jaroslav Kašpar, Alexandr Mikuláš, Josef Rybka, Ing. Miroslav Fikejz, Václav Pecha, Dis, Jaroslav Hamerník, František Mikeš.

 

Region – Orlicko Třebovsko

20.12. 2002 – valná hromada Regionu Orlicko- Třebovsko. Konala se v obci Dlouhá Třebová, která je sídlem sdružení. Předsedou sdružení zvolen opětovně Bohuslav Halva.

 

Povodně

ČR toho roku opětovně zasáhly povodně v nebývalém rozsahu. Po katastrofálních povodních odjeli naši hasiči společně s kolegy z Rybníka – pomáhat občanům města Protivína. Starosta obce Dlouhá Třebová Bohuslav Halva veřejně poděkoval pánům (osobní údaje)  za jejich osobní nasazení při likvidaci následků povodně ve výše uvedeném městě.

Městu Protivínu pomohla i obec – sbírkou pro ČČK a darováním buňky s vybavením pro rodinu pana Petra Růžičky. Další pomocí postiženému městu byla sbírka občanů obce Dlouhá Třebová, kterou protivínští od dlouhotřebováků vděčně přijali.

 

Populace

 V roce 2002 se narodilo 15 dětí.

Zemřelo 18 občanů.