Jdi na obsah Jdi na menu

1992

Rok 1992 byl zlomovým především z toho důvodu, že se na jeho sklonku zakončila existence České a Slovenské federativní republiky (ČSFR) a dosavadní Československo bylo po více jak 74 letech existence rozděleno na dva samostatné státy – Českou republiku a Slovenskou republiku. K 1. 1. 1993 jsme proto občany nového státního útvaru - České republiky.

 

Rozdělení státu bylo vyústěním nacionalistických snah na Slovensku. Po rozdílných výsledcích červnových parlamentních voleb, kdy v českých zemích zvítězila Občanská demokratická strana (ODS) a na Slovensku Hnutí za demokratické Slovensko (HZDS), které mělo v programu samostatnost pro Slovensko, se rozdělení společného státu jevilo jako nejschůdnější řešení celé záležitosti. Na základě vyjednaných podmínek mezi českou a slovenskou reprezentací byl Federálním shromážděním ČSFR přijat ústavní zákon o zániku ČSFR.

 

Možnost, aby o zániku společného státu Čechů a Slováků rozhodli sami občané v referendu, byla zamítnuta.

 

Činnost Obecního úřadu

 

Starostou je pan Zdeněk Filip. Jeho zástupcem je pan Přemysl Zedník. Administrativní pracovnicí je paní (osobní údaj).

 

Činnost Obecního úřadu a Rady obce

Obecní úřad a Rada obce se v tomto roce mj. zabývaly :
 

 • zpřístupněním územního plánu obce veřejnosti
 • dotacemi pro Obecní úřad, MŠ, ZŠ, ŠJ
 • restitucemi majetku v obci
 • opravou památek ve spolupráci s referátem kultury Okresního úřadu v Ústí nad Orlicí (sochy, pomníky, kostel)
 • jednáním s firmou STAVO PRESS Litomyšl ohledně generální opravy mostu u Menclíkových
 • dokončením oprav veřejného osvětlení
 • pojištěním budov, jejichž vlastníkem je obec
 • snížením rychlosti u křižovatky I/14 na 70 km/h
 • rušným průběhem Diskotéky dne 31. července 1992 pořádané panem Kovářem na starém hřišti. V tomto prostoru nebudou napříště podobné akce povolovány.
 • zřízením pečovatelské služby a lékařské praxe, pokud by se v naší obci našly vhodné prostory za účelem zřízení ordinace
 • umístěním prodejního stánku s novinami, časopisy, tabákem atp.- do prostoru mezi Obecním úřadem a bytovkou čp.357
 • zakoupením hudebních nástrojů do zdejší MŠ

 

Rada obce fungovala ve stejném složení a ke svým schůzím se sešla celkem 26x.

 

Činnost zastupitelstva obce

Zastupitelstvo obce nedoznalo žádných personálních změn. Celkově se za rok 1992 konaly čtyři veřejné schůze obecního zastupitelstva.

 

28. února byl schválen územní plán obce.

 

Místní hospodářství

 

Rozpočet obce

21. dubna byl schválen rozpočet obce na rok 1992.

 

Celková výše příjmů do rozpočtu obce v roce 1992 by měla být 1 679 699,37 Kčs, přičemž největšími položkami jsou dotace od Okresního úřadu – 597.000 Kčs a příjmy z rozpočtu za rok 1991 – 416.800.77 Kčs. Příjmy nakonec činily : 1 988 818, 24 Kčs. Výdaje pak : 1 576 550 Kčs.

 

Uzavření nájemní smlouvy s TJ

Obecní úřad uzavřel nájemní smlouvu se zdejší Tělovýchovnou jednotou na užívání zdejšího víceúčelového sálu. Bylo zároveň uhrazeno nájemné za roky 1991 a 1992. Byla zřízena funkce správce tělocvičny, kterou bude zastávat pan Josef Rybka.

 

Populace

V roce 1992 se narodilo 14 dětí a zemřelo 10 občanů.

 

Různé

V červnu proběhly Parlamentní volby do FS ČSFR a ČNR.

 

Obrazek

20. 7. 1992 odstoupil ze svého úřadu prezident ČSFR Václav Havel.