Jdi na obsah Jdi na menu

11. srpna 1937 byl usnesením obecního zastupitelstva ustanoven kronikářem zdejšíObrazek obce krejčí Rudolf Rybka. Zápisy vedl již od 1. ledna 1934 jako člen zdejší Letopisecké komise. Narodil se v Dlouhé Třebové a zde rovněž absolvoval pětitřídní školu obecnou. Na Měšťanskou školu pak docházel do Ústí nad Orlicí, kde navštěvoval též školu pokračovací. Rudolf Rybka byl činným v mnoha odvětvích. Byl jednatelem místní osvětové komise, místní knihovní rady, jednatelem Sboru dobrovolných hasičů a rovněž se angažoval v rámci ochotnického divadla. Pilně pracoval na prohlubování svých znalostí a dovedností. Absolvoval např. režisérský a kronikářský kurz. Často veřejně vystupoval s nejrůznějšími projevy, zdravicemi atp. Jeho zápisy v kronice jsou podrobné a mají velkou vypovídající hodnotu o tehdejších poměrech. Uměl svým psaným i mluveným projevem zaujmout. Mezi jeho nezapomenutelné zápisy v kronice patří ten, kterým vzdává hold svým umučeným a zabitým spoluobčanům, kteří padli za oběť nacistickému běsnění v době II. světové války. Vysoce kultivovaně a přitom velmi lidsky sepsaná vzpomínka učinila z Rudolfa Rybky kronikáře s velkým K.

 

„Rudínek“ , touto zdrobnělinou svého křestního jména byl mezi dlouhotřebováky běžně nazýván, zemřel o půl třetí v noci dne 13. prosince 1963. Na jeho hrobě je uvedeno, že zde leží dlouholetý kronikář obce. Patřil nepochybně k legendám naší obce. Svoji vzpomínku na umučené a zabité občany naší obce končí slovy : „… nechť naše trvalá, láska, vděk vlasti a národa ovívají nám jejich neznáme a opuštěné rovy doma i v chladné cizině – na něž kladu tuto kytičku vzpomínek. Dovolím-li si trochu upravit tuto závěrečnou větu, mohlo by mi vyjít zhruba toto: " Nechť náš trvalý vděk za Jeho odvedenou práci, ovívá nám známý Jeho rov, na nějž kladu s úctou k Jeho životu a odvedenému dílu tuto kytici vzpomínek."