Jdi na obsah Jdi na menu

Poslední okamžiky našich presidentů - 1. díl

Tomáš Garrigue Masaryk (7. 3. 1850 - 14. 9. 1937)

.

Obrazek

.

Obrazek

 

Středa 1. září 1937

16.00 - po obvyklém presidentově odpočinku je k jižnímu podjezdu na zámku v Lánech přistaven kočár k pravidelné vyjížďce po lánské oboře. Dnes bude doprovázen dcerou Dr. Alicí Masarykovou a Dr. Jaroslavem Císařem, se kterým živě konverzuje na téma "Rukopisy". Boj o Rukopisy, kdy se Masaryk ve své době snažil prokázat, že tzv. Rukopis Královedvorský a Zelenohorský jsou obyčejná falsa, byl jednou z největších kapitol z jeho života a i dnes mu proto v diskuzi v kočáře věnuje velkou pozornost. Dr. Císařovi slíbí, že k připravované knize, která o výše uvedeném problému má pojednávat, napíše předmluvu.

.

Obrazek

Tomáš Garrigue Masaryk na posledním snímku z vyjížďky 1. 9. 1937.

.

22.00 - president je již dávno po večeři a společně se synem Janem a dcerou Alicí sedí v salónku vedle ložnice a pozorně naslouchá rozhlasovému přenosu Schubertovy Symfonie C-Dur. Symfonie se protáhne daleko za desátou hodinu noční. President následně ve stoje vyslechl státní hymnu na ukončení vysílání a odebral se do své ložnice, která je umístěna ve druhém patře hlavní  věže lánského zámku. Proti dveřím, mezi dvěma okny je jeho lůžko. Kdo by hledal honosnou zámeckou postel, byl by nepochybně zklamán. Jednoduchá, bílá kovová postel, která připomíná vojenský kavalec. Rovněž naducané peřiny tu chyběly. President Osvoboditel spával pouze pod lehkou dekou a pod ní se ke spánku ubral i onoho dne.

.

23.00 - president Masaryk ulehl ke spánku

.

23.30 - sestra Seifrtová, která má tu noc službu, náhle z ložnice uslyší slabý sten, který je následně  provázený hlubokým dýcháním, stále těžším a hlasitějším. Zvoní na komorníka Příhodu  a současně posílá pro vrchní sestru Miluši Kapsovou, která dává presidentovi, jenž leží v bezvědomí, injekci pro povzbuzení srdeční činnosti a studené obklady a led. O záchvatu je zpraven Jan Masaryk a Dr. Alice Masaryková. Přivolaný lékař Dr. Svoboda shledává postup vrchní sestry za správný.

.

.

Čtvrtek 2. září 1937

Noc - o zhoršení stavu je do Prahy informována hlava státu. President republiky Dr. Beneš přijel ještě téže noci do Lán, doprovázen chotí Hanou. Dostaví se i lékař Dr. Maixner z Prahy a Prof.Dr. Pelnář, který bude s Dr. Maixnerem provádět konsilium.

Záchvat byl opakováním presidentova onemocnění z jara 1934. President Masaryk měl pravý koutek úst lehce skleslý, v dýchání byly na první pohled patrny delší i kratší přestávky, nepravidelný tep, poruchy srdeční činnosti - ze 72 tepů stoupl na 144 tepů za minutu.

.

6.00 - je vydána první lékařská zpráva : "Presidenta Osvoboditele, jehož zdravotní stav byl v poslední době velmi dobrý, stihla dnes o půlnoci těžká nevolnost, která však v několika  hodinách ustoupila, takže ráno je stav uspokojivý."

.

11.00 - je vydán druhý bulletin, který je podepsán Dr.Maixnerem :"Ve zdravotním stavu presidenta Osvoboditele, jenž se v dnešní noci náhle zhoršil ar. poruchami některých drobných tepen mozkových, jako tomu bylo v roce 1934, nenastalo od 6. hodiny ranní podstatných změn. Příznaky se mění co do vážnosti, odolný organismus se brání, činnost srdeční je dobrá."

.

14.00 - nemocného presidenta Osvoboditele navštěvuje president republiky Dr. Beneš s chotí.

.

16.00 - je vydána další lékařská zpráva :"Ve stavu ochuravšího presidenta Osvoboditele nastává zvolna obrat spíše k lepšímu. Sensorium, které bylo obestřeno, se vyjasňuje, dýchání, které neslo stopy poruch mozkových, se upravuje a prohlubuje. Činnost  srdeční se stává ještě vydatnější. Teplota je jen málo zvýšená (37´4).

.

Noc - na základě provedeného vyšetření se zjišťuje, že president nebyl postižen mozkovým krvácením, nýbrž pouze ucpáním tepenné cévky.

.

. 

Pátek 3. září 1937

7.00 - president Osvoboditel se probudil po klidné noci. Pokynul sestře, která u jeho lůžka bděla celou noc, aby si šla odpočinout. Vypil po lžičkách dvě sklenice oranžády, sklenku vody a poté podřimoval.

.

8.00 - opět pije oranžádu.

.

10.00 - prosí sestru o doušek vody a za chvíli se napije i citrónové šťávy.

.

Před polednem - návštěva jeho druhé dcery paní Olgy Revilliodové.

.

16.00 - vydána další lékařská zpráva, která dává závdavek k optimismu :" Ve zdravotním stavu chorého presidenta Osvoboditele lze pozorovat i dále sice pozvolný, ale stálý pokrok. Vědomí je trvale jasné, orientace bezvadná, teplota 36´4, tep 92.

.

.

Sobota 4. září 1937

Ráno - před svým odjezdem z Lán navštěvuje nemocného a krátce s ním pohovoří president Beneš s chotí. President Masaryk si dopřál bílou kávu.

.

9.00 - lékařská zpráva konstatuje nezměněný stav presidenta Osvoboditele, který v noci několik hodin nerušeně a klidně spal. Teplota ráno 36´2, tep 80.

.

12.00 - president Masaryk požil zeleninovou polévku. Několikrát se i posadil a opřen o polštáře odpočíval.

.

21.00 - president opět pocítil hlad a povečeřel polévku.

.

.

Neděle 5. září 1937

9.00 - je vydána lékařská zpráva, která konstatuje zlepšení ve stavu nemocného : "Třetí den choroby presidenta T. G. Masaryka minul bez nepříjemných zjevů. Funkce vnitřních orgánů byla správná. V inervaci svalů obličejových, polykacích, trupu i končetin není poruch po posledním mozkovém insultu. Noc byla klidná a pacient ještě v ranních hodinách spal zdravým spánkem. Teplota ráno 36´4, tepů 80."

.

Přes den ho několikrát navštíví syn Jan  a předčítá mu vzpomínky na malíře Schwaigra, jenž byl Masarykovým přítelem.

.

Navečer ho opět navštíví president republiky Beneš.

.

. 

Pondělí 6. září 1937

Zdá se, že president Osvoboditel je na cestě k uzdravení. Tomáš Garrigue Masaryk jeví živý zájem o věci kolem sebe, hovoří a naslouchá krátké četbě. Přes den vydatně jedl, což signalizovalo návrat chuti k jídlu. Stav se vrací do normálu před záchvatem.

.

.

Pátek 10. září 1937

10.00 - ošetřující lékař Dr. Maixner nešetří optimismem. Stav T. G, Masaryka  se natolik zlepšil, že lékařské zprávy už napříště nebudou vydávány denně a president Osvoboditel teď bude pouze odpočívat a to si vyžádá delší čas na celkovou rekonvalescenci.

.

President republiky Dr. Beneš odjel na odloženou rekreaci na Slovensko a věci v zemi se pomalu navracely k normálu.

.

 .

Sobota 11. září 1937

Odpoledne - při rutinním měření teploty shledala ošetřující sestra pacientovu zvýšenou teplotu na 37´9. Naštěstí brzy opět teplota klesla.

.

.

Neděle 12. září 1937

1.15 - nemocnému se náhle přitížilo. Teplota prudce vystoupala na 39´1. Dr. Maixner vzápětí diagnostikuje začínající zánět v pravém dolním plicním laloku. Ložiskový zánět plic, bronchopneumonie, který se dostavuje při krvácení do mozku nebo po mozkové embolii. U pacienta je patrno obluzení.

.

Noc - do Lán jsou narychlo povoláni další lékaři, profesoři Klement Webr, Kristián Hynek, Arnold Jirásek.

.

3.00 - telefonicky je do Topolčianek uvědomen president republiky Dr. Edvard Beneš. Zpraven je i předseda vlády Milan Hodža. Oba se krátce po ohlášení této zprávy vydají na cestu do Lán. Na skličující zprávy, které Dr. Benešovi  během cesty vlakem poskytovali zemští a státní úředníci, zareagoval president republiky slovy : "Takový konec znám. Právě tak umíral můj otec."

.

10.00 - lékařská zpráva konstatuje, že se zánět plic lokalisoval v pravém dolním laloku, přerušované dýchání nepřestalo, obestřené vědomí trvá.

.

15.00 - president republiky Dr. Beneš přicestoval do Lán.

.

15.30 - lékaři konstatují pokračující úbytek sil, ale zároveň shledávají, že nález na plicích ustoupil.

.

21.30 - další očekávaná zpráva přináší informaci o tom, že se stav nemocného sice nezměnil, ale zlepšení plicního nálezu trvá.

.

Několikrát se v ložnici nemocného shromáždí rodina presidenta Osvoboditele a president republiky Dr. Beneš s chotí.

.

24.00 - už po několikáté za noc se střídají  ošetřovatelky, dole u brány se rozchází dav lánských i přespolních, kteří s obavami čekají na nejbližší zprávy.

.

. 

Pondělí 13. září 1937

10.00 - toho dne druhá vydaná zpráva konstatuje: "Zlepšení dýchacího rytmu se udržuje, frekvence dýchací stále ještě značná, 44 v minutě, frekvence srdeční 124, puls je však pravidelný, dobře plněný, žádné příznaky hrubších poruch oběhu krevního, tlak krevní 110/80, teplota nejvyšší 38´4 jeví sklon ke snížení. Nález na pravém dolním laloku plicním je nyní menšího rozsahu, porucha vědomí je méně hluboká, celkový dojem o něco lepší než včera dopoledne.

.

20.00 - je vydána zpráva, která zdrcenému národu bere poslední naději na příznivý obrat : "Objektivní nález u presidenta T. G. Masaryka se opět zhoršil. Na plicích vpravo dole vzplanul zánětlivý proces znovu a ve větším rozsahu. Celkový úbytek sil se stále stupňuje, činnost srdeční se daří udržet jen s největším úsilím na nutné výši. Počet dechů se zvýšil na 48 za minutu, tep na 130, některé tepy vynechávají. Krevní tlak poklesl na 80/50, hladina krevního dusíku činí 82, teplota nepřestoupila 38´4. Nález na levé polovině plic dosud normální.

.

21.00 - další zhoršení už tak kritického stavu, dýchání se zrychluje, srdeční činnost nápadně slábne.

.

. 

Úterý 14. září 1937

0.00 - u lože nemocného se shromáždila rodina, president republiky s chotí, předseda vlády a kancléř presidenta Osvoboditele.

.

1.00 - srdeční činnost nezadržitelně klesá, dýchání slábne a zvolňuje se. Nemocný je klidný, není slyšet nejmenšího vzdechu, stonu.

.

2.35 - lékaři ujišťují okolí, že bezprostřední krize nyní nehrozí, přítomní se rozcházejí do svých pokojů, odpočinek však nemá mít dlouhého trvání.

.

3.00 - k nemocnému přistupují členové rodiny. Jsou tu syn Jan, dcery Alice a Olga, vnučky Anna a Herberta, neteř Ludmila a její muž vyslanec Jaroslav Lípa. Dále je přítomen president republiky Dr. Edvard Beneš s chotí Hanou. Kancléř presidenta Osvoboditele Dr. Schenk. Lékaři  a ošetřující sestry.

.

3.27 -  nemocný přestává dýchat.

.

3.29 - zastavuje se srdce. Nad presidentem Masarykem se sklání Dr. Maixner a pohnutým hlasem oznámí : "Tomáš Masaryk právě dokonal".

.

Jan líbá svého otce na ruku a na čelo, stejně tak učiní i ostatní členové rodiny. President republiky políbí svého učitele na čelo, předseda vlády se před zesnulým hluboce ukloní. Dr. Maixner posléze zatlačí presidentu Osvoboditeli oči.

.

4.00 - Jan Masaryk přijímá v zámecké hale zástupce tisku, děkuje jim a mluví o posledních chvílích svého otce : "Jak krásně žil, tak krásně zemřel. Mohlo by se to také říci tak : nezhasl, ale dohořel. Osmačtyřicet hodin trvalo bezvědomí, takže usnul docela tiše, ve spánku a v míru. Bylo to jako z velkého fortissima přes forte k pianu a pianissimu, až se ztrácel...

Obrazek

Zesnulý president Osvoboditel Tomáš Garrigue Masaryk na úmrtním loži.

.

Obrazek

Masaryk na úmrtním loži, vpravo Dr. Maixner (14. 9. 1937).

.

Obrazek

Prezident Masaryk v kruhu své rodiny.

.

Obrazek

Na projížďce se synem Janem (1937). Jan Masaryk bude v letech 1940 - 1948 ministrem zahraničních věcí. Zemře za záhadných okolností v noci z 9. na 10. března 1948.

.

Obrazek

S vnuky Herbertem a Leonardem Revilliodovými. Oba zemřou v mladém věku ještě před koncem 2. světové války. Herbert na infekční chorobu, kterou se nakazí během odklízení následků po jednom z náletů a Leonard zemře coby pilot RAF.

.

Obrazek

U lánského katafalku se zastavil také Masarykův přítel a spisovatel Karel Čapek s manželkou Olgou Scheinpflugovou.

.

Obrazek

V této věži lánského zámku Tomáš Garrigue Masaryk skonal.

.

Obrazek

Zesnulý prezident se naposledy vrací na Pražský hrad.

.

Obrazek

Smuteční katafalk v Plečnikově síni Pražského hradu.

.

Obrazek

Projev prezidenta republiky Dr. Beneše nad rakví svého učitele při státním pohřbu (21. 9. 1937)

.

Obrazek

Poslední pocta vrchnímu veliteli.

.

Obrazek

Poslední rozloučení s hlavním městem.

.

Obrazek

Pohřební průvod v Lánech.

.