Jdi na obsah Jdi na menu

Narození v roce 1879

Datum narození

Čp.

Jméno dítěte

Otec

Matka

1. ledna 1879

161

František Josef

Slezák Josef, tkadlec v Dlouhé Třebové čp. 161, syn po + Janu Slezákovi, chalupníkovi ze Lhotky č. 86, a jeho manželky Mariány , dcery Mikuláše Jirsy, chalupníka z Parníku č. 43

Josefa Kovářová, manželská dcera Josefa Kováře, domkaře čp. 161 a jeho manželky Josefy, dcery Jana Maříka, chalupníka z Dolní Dobrouče č. 246

2. ledna 1879

115

Antonín

 

Anna, manželská dcera Antonína Ryšána, domkaře čp. 115 a jeho manželky Tekly, rodem Václava Vaňouse, zahradníka z Velké Řetové č. 81

17. ledna 1879

92

N

Kovář Antonín, podruh v Dlouhé Třebové čp. 92, m. syn Jakuba Kováře, tkalce čp. 80 a jeho manželky Veroniky, rodem Vávrové z čp. 144

Františka Voleská, m. dcera Jana Voleského, chalupníka čp. 132 a jeho manželky Veroniky r. Peterkové z z čp.96

26. ledna 1879

91

Jan Zlatoústý, zemřel 14. února 1879

 

Albína, dcera Antonína Švíře, domkaře čp. 91 a jeho manželky Pavlíny, rodem Kovářové

13. února 1879

19

František

Josef Pirkl, m. syn Josefa Pirkla, rolníka čp. 19 a jeho manželky Barbory, dcery Antonína Wursta z Ostrova.

Rosálie, nemanželská dcera Terezie Hartlové, dcery Jana Hartla, chalupníka v Ostrově čp. 25 a jeho manželky Viktorie, rodem Fiebinger z Rudoltic čp. 25

16. února 1879

151

František

Jeroným Herman, rolník a chalupník, m. syn Jana Hermana, chalupníka v Dlouhé Třebové čp. 129 a jeho manželky Veroniky r. Pirklové.

Anna Snítilová, m. dcera Josefa Snítila, chalupníka v čp. 157 a jeho manželky Barbory, rodem Machové.

17. února 1879

127

Marie Anna, 28. 3. 1903 sňatek ve Vídni

Jan Štangler, chalupník a tkadlec, m. syn Antonína Štanglera nájemníka v čp. 1 a jeho manželky Anny rodem z čp. 41

Marie Škorpilová, m. dcera Antonína Škorpila, domkaře v Kerhaticích čp. 46 a jeho manželky Kateřiny, rodem Veverkové z Němčic čp. 8.

1. března 1879

160

Jan Bedřich, zemřel 28. 1. 1883

Kovář Antonín, tkadlec a chalupník čp. 160, m. syn po + Josefu Kovářovi, tkalci čp. 160 a jeho manželky Anny, r. Rybkové z čp. 25

Rosálie Kaplanová, m. dcera po + Ignáci Kaplanovi, krejčím čp. 128 a jeho manželky Anny, r. Sršňové z čp. 128

9. března

180

Františka, oddána dne 27. července 1910 s Josefem Stránským, oddána dne 21. 7. 1913 s Antonínem Kubištou

Šmíd Karel, tkadlec v Dlouhé Třebové, m. syn po + Janu Šmídovi čp. 45 a jeho manželky Františky, dcery Josefa Bohuslávka, nájemníka v čp. 7

Františka Rybková, m. dcera po + Janu Rybkovi, nájemníku v čp. 129 a jeho manželky Pavlíny, dcery Josefa Dobrouckého, chalupníka čp. 34

Tam kde je uvedeno samotné čp., je domovskou obcí Dlouhá Třebová.