Jdi na obsah Jdi na menu

Kapitoly z divadelních kronik 5. (1938/1939)

Zápis z 15. valné schůze konané dne 11. února 1939 za účasti 13 členů divadelního odboru Národní Jednoty Severočeské.

.

Valnou schůzi zahájil přítel Václav Rybka přivítáním přítomných v devět hodin večer s tímto programem:

.

1) Čtení zápisu z minulé valné schůze

2) Zpráva jednatele

3) Zpráva režiséra

4) Pojmenování nového divadelního kroužku

5) Vyúčtování hry

6) Různé návrhy a dotazy

.

1) Zápis z minulé schůze přečten a schválen.

.

2) Zpráva jednatele za rok 1938: Dramatický odbor N. J. S. v Dlouhé Třebové jest členem Ú. M. D. O. Č. v Praze a odebírá jeden výtisk "Československého divadla". Divadelní odbor pořádal 11 schůzí výborových a 1 valnou hromadu. Dopisů odesláno 49 a došlých dopisů, mimo různých nabídek - 53. Sehráno 7 divadelních představení a hostovali u nás českotřebovští ochotníci. Což znamená, že během kritického roku 1938 náš odbor nespal a že plně přiložil ruku k dílu, neboť naši nepřátelé ohrožovali to, co náš pan president Osvoboditel Tomáš Garrigue Masaryk tak těžko vybudoval a za co naši bratři padli za hranicemi. Jsme nyní jen v malém prostoru, neboť ubylo mnoho z naší milované Republiky Československé. Proto hlavu vzhůru, ať dokážeme, že se nelekneme žádné práce, která povzbuzuje český národ.

.

3) Zpráva režiséra, který sděluje, že byla udělána práce, která se nechá ocenit. Jmenuje hry, které během roku byly sehrány. Jsou to:

.

6. března 1938 - "Kota 410", za režie Prokopa Fajta

17. dubna 1938 - " Ta naše Máňa", za režie Rybkové Fandy

1. května 1938 - "Bouřliváci naší vesnice", za režie Prokopa Fajta

5. června 1938 - "Hotel Zázračná voda", za režie Václava Fajta

27. července 1938 - "Náš Naci pro legraci", za režie Rybky Václava

18. září 1938 - "Láska je problém ožehavý", za režie Rybkové Fandy

24. prosince 1938 - "Bílá myška", za režie Ladislava Slezáka

.

Ku konci režisér děkuje všem, kteří se snažili vésti vše v chodu.

.

4) Projednán název pro nový divadelní spolek ze čtyř návrhů, které zní: Hraničář, Hubálek, J. K. Tyl a Jirásek - usneseno na názvu J. K. Tyl. Stanovy vyplní Otakar Dobrovský, Václav Fajt a Ladislav Slezák.

.

5) Vyúčtování hry "Bílá myška".  Míst prodáno 213. Hrubý příjem činí 635,-Kčs, vydání činí 281.20,-Kčs. Čistý zisk: 358.80,-Kčs.

.

Po přátelském rozhovoru děkuje přítel předseda Václav Rybka za práci, kterou ochotníci vykonali pro odbor. N. J. S. a žádá, by se znovu věnovali s chutí a láskou práci pro nový divadelní spolek, čímž též schůzi ve 12 hodin večer ukončil.

.

                                                            Zapsal

                                                                     Sýkora František, v. r. - t. č. jednatel