Jdi na obsah Jdi na menu

Kapitoly z divadelních kronik 4. (1937/1938)

Zápis z XIV. valné hromady konané dne 9. ledna 1938 za účasti 24 členů divadelního odboru N. J. S. s následujícím programem:

.

Program:

.

1. Zahájení valné hromady

2. Čtení zápisu z minulé valné hromady

3. Zpráva jednatele

4. Zpráva režiséra

5. Zpráva knihovníka

6. Volby nového výboru

7. Různé návrhy a dotazy

.

1) Valnou hromadu zahájil přítel předseda Rybka Václav o třetí hodině odpolední, přičemž bylo vzpomenuto našeho milého presidenta Osvoboditele Tomáše Garrigueho Masaryka a někdejšího řídícího učitele Františka Tobišku, kteří následkem úmrtí opustili naše řady, ale v srdcích uchováme světlou vzpomínku.

.

2) Zápis přečten a schválen.

.

3) Zpráva jednatele za rok 1937:

.

Dramatický odbor v N. J. S. v Dlouhé Třebové jest členem Ú. M. D. O. Č. v Praze a odebírá jeden výtisk "Československého divadla". Ku konci roku čítá 40 členů s těmi, kteří během roku se přihlásili. Z odboru odešli Karel Junek a Josef Kroupa následkem přesídlení. Výstup ohlásila L. Bednářová. Ku věčnému odpočinku jsme doprovodili našeho přítele, řídícího učitele Františka Tobišku, který po několik roků jako předseda a pak jako řádný člen pracoval v našich řadách. V tomto roce sehráno bylo šest divadelních představení a Silvestrovský večer s programem. Dále konána jedna valná hromada a 13 schůzí výborových. Došlých dopisů, mimo různých nabídek - 34 a odeslaných 43. Další činnosti mnoho zdaru přeje jednatel.

.

4) Zpráva režiséra:

.

Režisér podotýká, že přičiněním mladých sil mohlo býti sehráno hned šest představení a to jsou:

.

7. března - Baťoch, za režie Rudolfa Pirkla

1. května - Grandhotel Nevada, za režie Josefa Kroupy

12. září - V Českém ráji, za režie Václava Rybky

28. října - Bartova pomsta, za režie Václava Fajta

21. listopadu - Na potoce za mlýnem, za režie Františka Sýkory

25. prosince - Žabec, za režie Jana Pešorny

31. prosince - Silvestrovský večer, za režie Karla Aligra a Antonína Kováře

.

Dále připomíná mladým, aby i nadále vytrvali a jistě je bude těšit to, čemu by každý měl věnovat pozornost - to jest divadlo, které vzdělává.

.

5) Zpráva knihovníka:

Podotýká, že následkem skříně, která nevyhovuje, přišlo se o 10 her, které asi myši rozežraly. Usneseno, že se předá valné schůzi N. J. S., která o tom rozhodne.

.

6) Volby usneseno navrhnouti 3-člennou komisí ku sestavení kandidátky. Do komise navrženi: Josef Kovář, Václav Fajt a Rudolf Rybka. Po sestavení kandidátky voleno aklamací prostou většinou hlasů a to následovně:

.

Předsedou zvolen: Václav Rybka

Místopředsedou: Rudolf Pirkl

Režisérem: Václav Fajt ml.

.

Členové výboru: Josef Kovář, Prokop Fajt, Ladislav Slezák, František Sýkora, Jaroslav Kašpar, Antonín Kovář, Zdenka Stránská, Otto Dobrovský, Jan Kovář. Náhradníci: Rudolf Rybka a Václav Fajt ml.

7) Ve volné debatě navrhují Prokop a Václav Fajtovi, že letos je 20 let Republiky Československé, že prý by se měl sehrát lepší kus - návrh na Plukovníka Ševce nebo jinou lepší hru. Po kratší debatě valná hromada s poděkováním za účast předsedou Rybkou Václavem ukončena ve čtyři hodiny odpoledne.

.

Zápis o 1. schůzi výborové Divadelního odboru konané hned po valné schůzi dne 9. ledna 1938 o 1/2 páté odpolední.

.

Schůzi zahájil předseda Václav Rybka s programem:

.

1) Čtení zápisu ze schůze minulé

2) Volba jednatele

3) Další činnost

4) Různé

.

1) Zápis přečten a schválen.

.

2) Jednatelem zvolen nadále František Sýkora.

.

3) Obsazení termínu 7. března Václavem Fajtem, Velikonoce Fandou Rybkovou a 1. května Prokopem Fajtem. Další termíny se obsadí později.

.

4)  Václav Rybka navrhuje, aby poplatek od branců ve výši 10,- Kčs za roh jeviště se předal za propůjčenou šatnu při silvestrovském večírku TJ Sokol. Dále učiněn dotaz na Jaroslava Pirkla, zda jsou spokojeni s dosavadním poplatkem 20,- Kčs za představení, na to odpověď - že ano a Jaroslav Pirkl dále podotýká, že kdybychom potřebovali větší hudební obsazení, je ochoten nám jej poskytnouti. Usneseno, že letos to bude možné snad 7. března nebo 28. října.

.

Přítel Pešorna Jan daroval tzv. "houštyblata", které se těžko shání a za což mu bylo poděkováno.

.

Po krátkém rozhovoru schůze s poděkováním za účast ukončena.

.

                                                            Sýkora František, v. r. - toho času jednatel