Jdi na obsah Jdi na menu

Kapitoly z divadelních kronik 3. (1936/1937)

Zápis XIII. valné hromady ze dne 24. ledna 1937

.

Valná hromada stanovená na druhou hodinu odpolední ve spolkové místnosti v "Rychtě". Předseda Václav Rybka uvítav přítomných 15 členů, po krátkém proslovu zahájil jednání.

.

Program

.

1) Čtení zápisu z minulé valné schůze

2) Zprávy funkcionářů

3) Přijímání nových členů a činnost v roce 1936

4) Volba nového výboru

5) Volné návrhy a dotazy

.

1) Zápis z minulé schůze přečten a schválen.

.

2) Zpráva jednatele: divadelní odbor měl v roce 1936 39 členů, konáno bylo osm schůzí výborových, dopisů došlo 15, odeslaných 12. Odbor je členem Ú.M.D.O.Č. a odebírá též jeden výtisk.

.

3) Sehrány byly postupně tyto hry:

.

Český voják - režie Prokop Fajt

Zlatý liják - režie Fanda Rybková

Devátá louka - režie Fanda Rybková

Naši bratři - režie Prokop Fajt

Radostná událost - režie Rudolf Rybka

.

Revizoři účtů shledali vše v úplném pořádku. Hrubý příjem z těchto her činí 2.851,10,-Kčs. Čistý zisk činil 1.348.15,-Kčs.

.

Do odboru vstoupil místní učitel Kroupa a dále také vstoupila učitelka Stránská.

.

4) Volby provedeny aklamací, voleno prostou většinou hlasů. Předsedou zvolen Václav Rybka, místopředsedou Rudolf Pirkl, režisérem Václav Fajt. Dalšé členové výboru: Karel Aligr, Rudolf Rybka, M. Fišarová, Al. Kovář, Josef Kroupa, Prokop Fajt, Ladislav Slezák, František Sýkora, Otto Dobrovský. Náhradníci  a zároveň revizoři účtů : Václav Fajt ml., A. Kovář.

.

Po dlouhé debatě schůze poděkováním za účast ukončena.

.

Zápis I. schůze výborové konané ihned po valné hromadě

.

Schůze zahájena s tímto pořadem:

.

1) Volba jednatele

2) Příští činnost

3) Volné návrhy

.

1) Jednatelem zvolen učitel Josef Kroupa.

.

2) Příští činnost stanovená v tomto směru: na Velikonoce uvolil se režírovati Václav Fajt hru "Pepička z malé hospůdky". Na 7. března hru "Baťoch" - Rudolf Pirkl.

.

Sboru dobrovolných hasičů odhlasováno propůjčení jeviště na 11. dubna.

.

Schůze po přátelské besedě zakončena.

.

                                                                                         Karel Aligr v.r. - jednatel