Jdi na obsah Jdi na menu

Kapitoly z divadelních kronik 2. (1935/1936)

Zápis XII. valné hromady ze dne 26. ledna 1936.

.

Valná hromada stanovená na druhou hodinu odpolední v "Rychtě". Předseda Rybka Václav uvítav přítomné členy a po krátkém proslovu zahájil jednání.

.

Program:

.

1. Čtení zápisu z minulé valné hromady

2. Zprávy funkcionářů

3. Přijímaní nových členů

4. Volba nového výboru

5. Volné návrhy a dotazy

.

1) Zápis z minulé schůze přečten a schválen.

.

2) Divadelní odbor měl v roce 1935  30 členů. Konáno 7 výborových schůzí, dopisů došlo 21, odesláno 15. Sehrány byly čtyři představení. Divadelní odbor je členem U.M.D.O.Č. v Praze a odebírá též jeden výtisk U.M.D.O.Č.

.

3) Za rok 1935 sehrány byly postupně tyto hry:

.

"Šťastní otcové" - za režie Prokopa Fajta.

"Choulostivá historie" - za režie Fandy Rybkové.

"Hrníček štěstí" - za režie Václava Fajta a E. Kováře.

Zábavný Silvestrovský večer - režie Prokop Fajt.

.

Režisér Václav Fajt děkuje za ochotu a dobrou vůli všech a při té příležitosti promluvil o chutí a lásce k práci v divadelním odboru.

.

Zpráva pokladníka odpadá, jelikož není přítomen.

.

3) Do divadelního odboru přistoupilo 8 nových členů: Dobrovský O., Rybka J., Kovář Fr., Pešorna J., Fajt Václav ml., Hýbl B., Kovář A., Hrdinová M.

.

4) Volby provedeny aklamací. Voleno prostou většinou hlasů. Předsedou zvolen Václav Rybka. Místopředsedou Rudolf Pirkl. Režisérem Václav Fajt. Členové výboru: Aligr K., Fajt P., Sýkora R., Špaisová M., Pešorna J., Rybka R., Fajt V., Junek. Náhradníci: Fajt V. ml., Kovář A.

.

5) Ve volných návrzích promluvil Fajt Václav o odmítání úloh. Předseda Václav Rybka poděkováním  za účast valnou schůzi ukončil.

.

Zápis I. schůze výborové ze dne 26. ledna 1936.

.

Schůze zahájena předsedou Václavem Rybkou s tímto pořadem:

.

1) Volba jednatele

2) Stanovení příští činnosti

3) Volné návrhy

.

1) Novým jednatelem byl zvolen Rudolf Sýkora.

.

2) Příští činnost stanovená v tomto směru: Ne Velikonoce uvolila se režírovat Fanda Rybková, na 7. března Prokop Fajt.

.

3) Datum pro mládež k sehrání "Voňavé selky" stanoven na 16. února 1936.

.

Jiných návrhů nebylo, schůze po přátelské besedě ukončena.

.

                                                                     Karel Aligr, v. r. - odstupující jednatel