Jdi na obsah Jdi na menu

Kapitoly z divadelních kronik 1. (1934/1935)

Zápis z valné hromady ze dne 19. ledna 1935

.

Valná hromada stanovená na 8 hodin večer. Pro nedostatečnou účast členů zahájena o jednu hodinu později. Předseda pan Václav Rybka, uvítav přítomných 15 členů a po krátkém proslovu zahájil jednání.

.

Program:

1. Čtení a schválení zápisu z minulé schůze valné hromady.

2. Zprávy funkcionářů: a) jednatele, b) režiséra, c) pokladníka, d) revizora účtů.

3. Volby: předsedy, místopředsedy, režiséra, šesti členů výboru, dvou náhradníků, revizorů účtů.

4. Volné návrhy

.

Zápis z minulé valné hromady přečten a schválen. Divadelní odbor měl v roce 1934 32 členů. Konáno bylo 7 schůzí výborových, dopisů došlo 29, odesláno 23. Sehráno bylo 7 představení - z toho  dvě na cizím jevišti. U nás hostovali ochotníci z Řetové. Dramatický  odbor je členem Ústřední Matice divadelních ochotníků v Praze. Odebírá jeden výtisk Ústřední Matice divadelních ochotníků v Praze.¨

.

Za rok 1934 sehrány byly postupně tyto hry:

.

11. března  1934 - Gajerovy děti

1. dubna 1934 - Idyla z letního bytu

8. dubna1934 - Za hokynářským krámem - sehráno v Třebovicích

1. května 1934 - Ženich s titulem - sehrál u nás ochotnický spolek z Řetové

5. července 1934 - Za hokynářským krámem - sehráno v Řetové

5. července 1934 - Na horské faře - režie pan Václav Škop

14. října 1934 - Újezdské kasárny - režie pan Václav Fajt a paní Fanda Rybková

18. listopadu 1934 - Naše tchyně ozbrojuje - režie pan Josef Kovář

31. prosince 1934 - zábavný Silvestrovský večer

.

Režisér děkuje za ochotu a dobrou vůli všech.

.

Čistý zisk za rok 1934 činí celkem 973.35,- Kčs. Výtěžek ze silvestrovského programu 150,-Kčs i s dobrovolnými dary přítomných byl darován zdejší škole. Poněvadž pokladní kniha byla v úplném pořádku, zpráva schválena.

.

Volby byly provedeny aklamací. Voleno prostou většinou hlasů. Předsedou bylVáclav Rybka zvolen pan Václav Rybka, místopředsedou pan Rudolf Pirkl, režisérem pan Václav Fajt. Členové výboru: pan Josef Kovář, pan Ladislav Slezák, paní M. Štanclová, pan R. Vencl, pan Karel Aligr. Náhradníci a revizoři účtů pan Rudolf Rybka  a Václav Škop .

.

Jelikož žádných volných návrhů nebylo, předseda Václav Rybka poděkoval za účast a schůzi ukončil.

.

Na valnou hromadu navazovala 1. výborová schůze.

.

Schůzi zahájil předseda Václav Rybka s tímto pořadem:

.

1. volba jednatele

2. stanovení příští činnosti

3. volné návrhy

.

1) Poněvadž v poslední době odešel z osobních důvodů dosavadní jednatel Václav Štancl, byl novým jednatelem zvolen Karel Aligr.

.

2) Jako příští činnost byla zjednána hra na 10. března 1935 - "Český voják". Hráti se bude k 85. narozeninám pana prezidenta Masaryka.

.

3) Poněvadž volných návrhů nebylo, byla po přátelské besedě schůze ukončena.

.

                                                                                        Karel Aligr. v. r. jednatel