Jdi na obsah Jdi na menu

Z historie Tělovýchovné jednoty (TJ)

30. 8. 2008

Sepsala Ilona Šimková

 

V Dlouhé Třebové se cvičilo, cvičí a doufáme, že se dlouho ještě cvičit bude. Začátky Tělovýchovné jednoty se odehrávaly v sále „Na Rychtě“, a to především zimě. V létě se pak cvičební aktivity přesouvaly na hřiště. V té době aktivně působil oddíl volejbalu, oddíly základní rekreační tělesné výchovy a také oddíl šachů.

 

Od roku 1959 byl předsedou TJ Sokol Dlouhá Třebová Ladislav Slezák, který působil jako cvičitel dorostenců a dorostenek. Po něm tuto funkci převzal Josef Vytlačil a pak Jiří Fangl.

 

Cvičitelé byli František Mikeš, Marie Vyhnálková, Dana Mikulášová, Marie Rychetníková, B. Vytlačil a Emilie Bělinová. Oddíl šachů vedl Rudolf Mach a měl asi 24 členů. Dobré výsledky dosahovali jak v okrese, tak v kraji.

 

Sál však cvičení moc nevyhovoval, a když se v roce 1965 při hasičské kontrole zjistilo, že je nad sálem shnilý strop a mohl by spadnout, omezili cvičitelé cvičení jen na teplé měsíce venku.

 

Po roce 1970 bylo v Národním výboru dost příznivců pohybu, a tak se rozhodlo o výstavbě Víceúčelového sálu, o což se nejvíce zasloužil předseda MNV Antonín Sychra. Všichni se těšili na novou tělocvičnu a dočkali se. V listopadu roku 1975 byl tedy slavnostně otevřen Víceúčelový sál – tělocvična v Dlouhé Třebové.

 

S novou tělocvičnou se zvýšil i zájem o pohybové aktivity a byli potřeba kvalifikovaní cvičitelé. Po absolvování kurzu se pustili do cvičení ve všech kategoriích cvičitelé: Petr Najman, Marta Kubištová, Emilie Bělinová, Blanka Pávková, Marie Horáková, Hana Suchánková a Jana Špatenková. Do cvičitelského sboru patřili i Ladislav Doskočil, Josef Špatenka, Ladislav Jasanský, Jan Reger, Luděk Pirkl a Věra Šimková. Postupem času někteří cvičitelé odešli a jiné jsme získali: Zdena Kubištová, Alena Kašparová, Ludmila Reichelová, Zdena Sychrová, Alena Cinková, Lída Kašparová, Božena Špajsová, Zdeněk Kovář, Vladimír Štancl, Hana Pospíšilová, Jana Štanclová, Ilona Šimková, Olga Štanclová, Otakar Procházka, Petra Procházková, Pavel Kovář, Petra Špaisová, Lenka Pirklová, Iva Kovářová.

 

Tělovýchovná jednota měla od svého začátku asi 170 členů v těchto oddílech: mladší žáci a žákyně, starší žáci a žákyně, muži, ženy, oddíl volejbalu ZRTV, oddíl stolního tenisu, oddíl šachů, oddíl volejbalu mužů i žen. Časem pak přibyl oddíl dorostenek, dorostu, nohejbalu, gymnastiky a předškolních dětí.

 

Členové výboru TJ a cvičitelé připravovali různé akce a soutěže. Několik let o vánočních prázdninách si mohli děti i dospělí zasoutěžit ve skoku vysokém na akci nazvané „Vánoční mandarinka“. O jarních prázdninách se pak konal turnaj v líném tenise. Pořádali jsme také přespolní běhy tzv. „přespoláky“. Nejprve v rámci TJ a pak i okresní a celostátní kola. Hlavním aktérem byl Láďa Doskočil.

 

Ženy TJ nacvičily v letech 1980, 1985 a 1990 spartakiádní skladby a vystoupily i v Praze na Strahově. V roce 1990 se spartakiáda již neuskutečnila. V roce 1980 nacvičily spartakiádní skladbu i mladší žákyně.

 

Ani turistika nebyla pro dlouhotřebováky cizí. Po devět let jsme v březnu připravovali dálkové turistické pochody s celostátní účastí. Pochody jsme pořádali ve spolupráci s místní organizací SSM. Tato akce byla velmi náročná. Na organizaci a množství lidí. Trasy byly dlouhé 15, 25 a 50 km.

 

Hned po otevření Víceúčelového sálu zahájila TJ svoji společenskou činnost pořádáním silvestrovské zábavy. Každoročně organizujeme sportovní ples. První čtyři roky jsme připravovali i Dětský karneval.

 

V září 1984 na pozvání městského úřadu v Neukőlnu v Západním Berlíně se zúčastnila delegace města Ústí nad Orlicí, prostřednictvím Československého ústavu zahraničního, pod záštitou Československé vojenské mise, „Československého týdne 1984“. V této delegaci byli i zástupci TJ a volejbalistky z Dlouhé Třebové. Ty zde sehrály přátelské utkání s družstvem tamních žen.

 

Nejpočetnější skupinou TJ jsou děti. Pro ně hlavně připravujeme různé akce, ať již v tělocvičně nebo mimo ni. Účastníme se i různých soutěží. Žáci a žákyně se po několik let připravovali na okresní gymnastickou soutěž. Výsledky byly opravdu výborné. Patrik Kubišta byl např. krajským přeborníkem ve šplhu o tyči.

 

Velká skupina dětí reprezentuje každým rokem naši TJ na okresním kole v atletickém víceboji v Ústí nad Orlicí. I tady dosahujeme dobrých výsledků a postupujeme do oblastního kola. Jsme pyšni na to, že se jedinci dostávají i do kola republikového.

 

Tradičně, již čtrnáct let, vystupujeme se secvičenými sestavami na akci Obecního úřadu „Setkání důchodců“. Spoluobčané mohli vidět naše cvičení i na dalších akcích obce, jako je sraz rodáků, 700 let obce nebo 30 let výročí tělocvičny.

 

S dětmi jsme podnikali i mnoho výletů. Navštívili jsme Litice, Pastviny, Třebovské stěny, Hrádek a rozhlednu na Andrlově chlumu, pevnost boudu, Potštejn, Údolí Skuhrovského potoka a další pěkná místa. Velmi oblíbené byly i třídenní výlety na Šajtavu, ve Strážném, v Adršpachu a v Pastvinách. Uspořádali jsme i dva dětské tábory o letních prázdninách v Čenkovicích a ve Strážném.

 

.

Všichni si rádi zafandí na turnaji ve vybíjené mezi mladšími žáky a mladšími žákyněmi nebo na sportovních turnajích v přehazované a florbalu na dětském dnu v obci.

 

V roce 2003 jsme vyhlásili anketu o nejlepšího dětského sportovce. Z děvčat se na 1. místě umístila Lenka Dudlová a z chlapců Petr Pech. Ocenění se někdy dostalo i cvičitelům. V anketě o nejlepšího cvičitele okresu Ústí nad Orlicí za rok 1992 byl vyhodnocen Vladimír Štancl. Z našich žen pak Ilona Šimková. V roce 2004 na slavnostním vyhodnocení nejlepších sportovců okresu Ústí nad Orlicí byl Vladimír Štancl oceněn v kategorii „Zasloužilý trenér a cvičitel“.

 

Bez povšimnutí nezůstala TJ ani u našich spoluobčanů. Na slavnostním večeru 700 let výročí obce byla oceněna Dita Špatenková jako sportovec roku do 15 let a individuální ocenění získal Vladimír Štancl jako cvičitel. Na Výročních cenách v roce 2005 byla oceněna Pavla Vytlačilová jako Nejlepší sportovec obce do 15 let. A v roce 2006? To jsme získali cenu jako nejlepší Sdružení obce a dále pak cenu za Kulturní počin obce – 30 let výročí tělocvičny. K tomuto výročí jsme uspořádali slavnostní večer a připravili výstavu.

 

V jednotlivých oddílech se událo mnohé. Možná, že jsme i na něco zapomněli. Ve stručnosti jsme hlavně chtěli pamětníkům připomenout některé akce a ostatní seznámit s naší činností.

Máme jen jedno velké přání. Nezapomínejte na pohyb a na to, že v Dlouhé Třebové je Tělovýchovná jednota. Přijďte si mezi nás zacvičit. Nebo třeba pomoci jako cvičitel.

 

Od roku 1976 až do dnešní doby se ve funkcích předsedů TJ vystřídali :

 

Štancl Miloslav

Ráb Josef

Kašpar Jaroslav

Kubišta Oto

Najman Petr

 

Ve funkcích pokladníků :

 

Bělina Zdeněk

Štanclová Olina

Kovářová Hana

 

Členská základna výboru :

 

Kubištová Marta, Štancl Vladimír, Marčík Petr, Šimková Ilona, Ing. Slezák Jiří, Pirkl Josef, Rybka Josef, Suchánková Hana, Šimková Věra, Reger Jan, Pirkl Ludvík, Trejtnar Rudolf, Jasanský Ladislav, Kašpar Petr.

 

Současné složení výboru TJ Dlouhá Třebová :

 

Najman Petr – předseda

Kovářová Hana – pokladník

Kubištová Marta – člen

Štancl Vladimír – člen

Marčík Petr – člen