Jdi na obsah Jdi na menu

Příspěvek ke jménu obce

26. 8. 2008

Dlouhá Třebová

.

Dlouhá Třebová, osada vedle starší a záhy zaniklé vsi Krátké Třebové (1304 Longa Tribovia.... Brevis Tribovia, 1358 už jenom Longa Tribovia), jež snad byla později znovu osazena pod novým názvem Hulwadorf, česky Hylváty. V přívlastkovém páru Dlouhá - Krátká obráží se zajisté prvotně české založení Krátké Třebové a německé založení Dlouhé Třebové (jež převzala v němčině název starší české vsi).

.

Znění dokladů by dosvědčovalo něměcký živel v Dlouhé Třebové ještě k r. 1497/1532 (lang Tribaw). Počínaje rokem 1544 (wes dlauha Trzebowa) jsou podoby na dlouhou dobu jen české (naposled 1672 "dlauha Trziebowa"), druhá vlna poněmčování postihla i naše jméno, jež od roku 1713 až do 19. století zní téměř jen Langentriebe (1713) nebo Langetriebe (1785/87): není známo, zdali bylo i obyvatelstvo silněji germanizováno (k r. 1928 měla obec obyvatelstvo českého původu. Výklad místního jména "Třebová" podávaný Profousem1) neuspokojuje: podle něho vzniklo jméno podle řeky Třebovky, Třebové řeky, Třebovy řeky, kde základem bylo "Třeba". Autor tohoto příspěvku se spíše kloní k výkladu E. Schwarze2), že jde sice zcela nepochybně o původní název pomístní (hydronymum), který však vznikl z apel. třěb (=mýcené místo), a to ze slově staročesky třiebiti (=čistit, např. pole nebo lesy)3). Doklad hydronyma pochází již z 12. století (1167 "ad flumen Treboua"), což dokládá rané pronikání kolonizace do této krajiny podél Třebovky.

.

1) Prof. IV, 366.

2) Schwarz, ONS 340.

3) Srov. Machek, Etymologický slovník 540.