Jdi na obsah Jdi na menu

Podpisy

20. 8. 2008

Obrazek

Otakar Dobrovský
- ve 40. letech 20. století řídící učitel na zdejší škole, kulturní a osvětový očinovník. V roce 1947 odchází do České Třebové.

Obrazek

Václav Fajt - první předseda Spolku divadelních ochotníků Dlouhá Třebová v letech 1939 - 1943. Dlouholetý divadelní ochotník, který na zdejším jevišti ztvárnil na 150 postav.

Obrazek

Václav Hác - v letech 1908 - 1918 starosta obce Dlouhá Třebová, byl činným v mnoha spolcích - mj. zastával i post předsedy Spolku pro vystavění kostela v Dlouhé Třebové.

Obrazek

František Kovář - v letech 1919 - 1923 starosta obce Dlouhá Třebová. Za jeho úřadování byla např. v naší obci vystavěna první dřevěná zastávka při zdejší železniční trati.

Obrazek

Jan Kovář - dlouholetý starosta obce Dlouhá Třebová. Svůj úřad zastával v letech 1923 - 1938. Za jeho dlouhé éry bylo vykonáno mnohé, za nejdůležitější se pokládá začátek elektrifikace obce v roce 1934.

 

Obrazek

Josef Kovář - v letech 1871 - 1873 a pak ještě v letech 1883 - 1891 starosta obce Dlouhá Třebová. Pocházel z domu čp.31.

Obrazek

Rudolf Kovář - první předseda MNV v naší obci po skončení 2. světové války. Tuto funkci zastával rok, respektive v letech 1945 - 1946.

Obrazek

Jan Morkes - v letech 1960 - 1964 předseda Místního národního výboru v Dlouhé Třebové. Zároveň i předseda zdejší stranické organizace KSČ. Jeho choť, paní Vlasta Morkesová byla vynikající ochotnickou herečkou.

 

 

Obrazek

 

 

 

Rudolf Rybka - lidově nazývaný "Rudinek" byl jednatelem a členem mnoha spolků, účastnil se i na činnosti zdejší obecní samosprávy, ale největší proslulost mu přineslo jeho působení, coby kronikáře obce. Zápisy vedl od roku 1934 ještě jako člen zdejší Letopisecké komise. V roce 1937 byl jmenován kronikářem. Tomuto poslání zůstal věrný až do své smrti v prosinci roku 1963.

Obrazek

Jan Skála - svoji proslulost získal především při pokusech o založení Jednotného zemědělského družstva v naší obci . V letech 1950 - 1952 byl ale i hlavou obce, když po dva roky vykonával post předsedy MNV.

Obrazek

Josef Šár - potomek samostatného učitele ve zdejší obci J. Schaara (později počeštěno na Šár) a výrazná postava naší obce na přelomu 19. a 20. století. V letech 1895 - 1904 starostou obce, který dal mj. popud k založení zdejší obecní kroniky a ke zvolení prvního obecního kronikáře, kterým se stal místní řídící učitel Jan Hýbl.

 

 

Obrazek

 

Ladislav Šimek - ve své době byl raritou. Vysoké fuknce v samosprávách na jakékoliv úrovni byly doménou starších a "zkušených" kmetů. V naší obci tomu ovšem tak nebylo. V roce 1938 byl starostou obce zvolen teprve 27-letý Ladislav Šimek. Jako starosta obce Dlouhé Třebové působil sedm let, respektive v letech 1938 - 1945. Jeho úřadování se tak přesně krylo s nejpohnutější událostí v naší novodobé historii- s 2. světovou válkou (1939 - 1945).