Jdi na obsah Jdi na menu

Rozšiřte řady hasičů a cvičitelů TJ

Obrazek

V naší vísce žije téměř 1300 obyvatel. To je poměrně slušná část populace. Fungují v ní vedle státních institucí i instituce dobrovolné, respektive spolky. V naší obci to jsou např. Myslivecké sdružení Třebovská obora, Tělovýchovná jednota Dlouhá Třebová a Sbor dobrovolných hasičů.

.

U posledních dvou jmenovaných jsme v poslední době svědky jakýchsi náborových akcí, které se tu či onde objevují, ale které zároveň upozorňují na fakt, že těmto zaběhlým spolkům prostě a jednoduše chybí lidé.

.

Především mladí lidé. V současnosti spolky fungují. Provádějí v rámci svých možností svoji činnost a dělají spolkový život v naší obci takový, jaký je. Se znepokojením- ale lze sledovat výhled do budoucnosti. Co bude s těmito "spolkařskými" velikány, až Ti, co s umem a nasazením sobě vlastním dávají těmto spolkům všechen svůj volný čas, prostě nebudou moct? Jsme svědky i toho, že mnohde v obcích dochází k paralyzování činnosti hasičstva, tělovýchovy a všude se přitom objevují dva totožné důvody. Nedostatek ekonomický a populační. S tím prvním se mnohde nic dělat nedá, s tím druhým ano.

.

Lze v dnešní době překonat "konzumní" styl života ? A i v době, kdy se to příliš nenosí, dělat něco pro celek ? Snad každý rodič má radost, když jeho dítě nesedí celé odpoledne u počítače, ale jde si s kamarády zacvičit do místní tělocvičny a stráví tak aktivně svůj volný čas. O děti je zde postaráno kvalifikovanými cvičiteli, ale tohle už brzy nemusí být pravdou. Jsme zvyklí na konání Staročeských poutí, slyšet o úspěšné reprezentaci na té či oné hasičské soutěži, opírat se o kvalitní pořadatelské zázemí místních hasičů, ale ani to nemusí býti v blízké budoucnosti tak automatické.

.

A přesto se domníváme, že s tímto stavem lze něco dělat. Připojujeme se rádi k výzvám těchto spolků a prosíme Vás, zejména mladší občany z naší obce, pomozte udržet spolky na té úrovni, v jaké jsme je přebrali od předcházejících generací a pomožme je udržet i nadále, pro generace budoucí. SDH svůj nábor představuje na svých stránkách, které naleznete zde. Pro zájemce o angažování se v TJ tu máme odkaz na kteréhokoliv dosavadního cvičitele, který Vás jistě rád seznámí s dalšími podrobnostmi. Nabídnutá ruka ke spolupráci je stále natažená. Jde o to - ji stisknout.

.

Nemusíte být přehnanými patrioty, ale na jednom se společně shodneme. Že obec bez spolků, to by bylo jako tělo bez krve.

Obrazek