Jdi na obsah Jdi na menu

Opravené vitráže a 110. výročí kostela

5. 12. 2016

V letošním roce, přesně 8. prosince, uplyne 110 let od chvíle, kdy byl vikářem P. Františkem Michalíčkem z Lanškrouna za asistence českotřebovského děkana Jana Matějky a ústeckoorlického děkana Antonína Nývlta a dalších dvou kněží posvěcen náš kostel sv. Prokopa. Po dlouhých desetiletích příprav se naši předci dočkali svého chrámu. Spolek pro výstavbu předal kostel obci. Obecní zastupitelstvo se zavázalo, že o tuto stavbu se bude starat. Možná tehdy, při velké radosti, naši předkové netušili, jak velký závazek to bude. Nutno spravedlivě říci, že v obecním zastupitelstvu (a národním výboru) byli vždy většinou rozumní lidé, kteří si uvědomovali význam, originalitu a krásu této budovy a v dělné spolupráci s místní věřící komunitou o tento chrám pečovali.

V posledních letech (od r. 1998) náš kostel prošel zásadními opravami a stal se chloubou obce. Jediným závažnějším problémem zůstal stav původních oken – prasklá skla, náhradní skla jiné barvy, díry v oknech, bortící se cementová žebra. Byla učiněna dohoda mezi obcí a děkanským úřadem v České Třebové o postupné rekonstrukci vitráží s tím, že náklady na opravu bude hradit obec a farnost formou daru obci věnuje polovinu hrazené částky. S obcí bylo dohodnuto, že postupné opravy budou probíhat dle finančních možností farnosti. Byla vyhlášena časově neomezená sbírka a tak jsme se 12. října 2011 pustili do díla.

 

V přehledu uvádím postup prací a vynaložené výdaje:

Rok  Opravená vitráž  Obec Farnost  Dotace
2011 prostřední u hasičské zbrojnice  35.700,-  35.700,-  
2012 velká u hasičské zbrojnice 112.013,- 112.013,-  
2013 krajní u hasičské zbrojnice 43.560,- 43.560,-  
2014 3 vitráže za hlavním oltářem 62.680,- 62.680,-  
2015 velká u kříže 107.700,- 107.700,-  
2016 2 vitráže u kříže 80.001,- 83.339,-  
2016 rozeta v průčelí kostela 31.800,-   180.200,-
    473.454,- 444.992,- 180.200,-
celkem 1.098.646,- Kč      

 

Původně se předpokládalo, že v závislosti na finančních možnostech farnosti by se každý rok mohlo opravit jedno menší okno, ty velké by trvaly asi dva roky. Štědrost místních i věřících se však opět neskutečně projevila a jak je z přehledu zřejmé, tempo oprav bylo rychlejší. Finále v r. 2016 bylo nádherné – na opravu rozety nám pomohla dotace ministerstva zemědělství (85 %) na opravu sakrálních památek. A tak jsme 16. září 2016 sundali lešení za varhanami a za necelých pět let bylo hotovo.

Na závěr se sluší poděkovat. Velké díky patří vedení a zastupitelstvu obce, konkrétně starostovi obce panu Jaroslavu Kašparovi a štědrosti dárců – zde musím jmenovat paní Marii Dvořákovou, žijící donedávna v čp. 103 (nyní v České Třebové), která významnou částkou přispěla na opravy. Díky patří všem, kteří se podíleli na stavbě a přemísťování lešení i na úklidu. Poděkování po zásluze patří za výbornou spolupráci firmě Bruštík ze Zábřehu na Moravě, která renovaci vitráží prováděla. Historie se trochu opakuje – náš kostel projektovala a stavěla společnost architekta Františka Brázdy také ze Zábřehu na Moravě (později z České Třebové).

Náš kostel sv. Prokopa dostal ke svým 110. narozeninám krásný dárek a lze si jen přát, aby tato okna vydržela tak dlouho jako ta původní. Odkaz pečovati o tento Boží dům jsme převzali od našich předků a tak jen tu štafetu trochu předáváme dál.

V neděli 11. prosince 2016 v 11:11 hod. budeme slavit 110. výročí posvěcení. Budeme děkovat, chválit i vzpomínat na všechny, kterým v průběhu uplynulého století tento chrám nebyl lhostejný.

 

 

Přeji Vám tiché prožití Adventu, radostné Vánoce a požehnaný rok 2017.

 

František Mikeš

 

Náhledy fotografií ze složky Oprava vitráží