Jdi na obsah Jdi na menu

Květnové zasedání

Starosta obce svolal na pondělí 28. května 2018 od 17.00 hodin do Zasedací místnosti Obecního úřadu v Dlouhé Třebové zasedání obecního zastupitelstva.

 

Program zastupitelstva obce:

 

Zahájení

Starosta obce

Volba návrhové komise

 

Zastupitelé

Volba ověřovatelů zápisu

 

Zastupitelé

Schválení programu Zastupitelstva

 

Zastupitelé

Kontrola usnesení z posledního Zastupitelstva

 

Starosta obce, zastupitelé

Zpráva o činnosti Obecního úřadu

 

Starosta obce

Zpráva o činnosti Rady obce

 

Starosta obce

Zpráva Kontrolního výboru

 

Předsedkyně Kontrolního výboru

Zpráva Finančního výboru

 

Předseda Finančního výboru

Schválení zprávy o uplatňování územního plánu v obci Dlouhá Třebová

 

Odkoupení pozemkové parcely č. 1505/5

 

Schválení účetní závěrky obce za rok 2017, schválení závěrečného účtu obce za rok 2017 včetně výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2017

 

Schválení rozpočtového opatření č. 5/2018 

 

Starosta obce, zastupitelé

 

 

 

 

 

Rozprava

 

Starosta obce, zastupitelé

Návrh usnesení

Starosta obce, zastupitelé

 

Závěr, diskuze s občany

 

Starosta obce, zastupitelé, občané