Jdi na obsah Jdi na menu

Kronikář plní slib

Kronikář obce slíbil, že zpřístupní kroniku obce Všem potencionálním badatelům. V sekci Obecní kronika naleznete do konce týdne naskenovanou pamětní knihu  Dlouhé Třebové. Jednotlivé roky jsou zde v pdf formátu.

 

Obecní kronika oslaví příští rok 115. výročí od jejího založení. Berte tento počin i jako příspěvek k tomuto významnému  jubileu.

 

Stručně o kronikářích

Jan Hýbl

- působil v obci coby řídící učitel v letech 1890 - 1910. V roce 1899 byl požádán, aby svými zápisy zavedl zdejší pamětní knihu. Po odchodu z Dlouhé Třebové přesídlil na Parník, kde byl řídícím učitelem  na tamní škole do poloviny 20. let 20 století. I  ve svém novém působišti se věnoval regionální historii a psal kroniku. Nedlouho po odevzdání své práce zemřel.

 

Josef Kolomý

- v letech 1929 - 1931 řídící učitel zde. Do obecní kroniky přispěl dodatky k předchozÍm zápisům Jana Hýbla. Kronika však nebyla dopisována 20 let a Josef Kolomý záhy odchází na odpočinek a  nijak výrazně kroniku nedoplnil.

 

Rudolf Rybka

- kronikář, který svými zápisy obsáhl prozatím nejširší časový úsek. Za bezmála třicet let svého kronikaření zanechal budoucím čtenářům svědectví o První republice, Mnichovu, Protektorátu i období komunistické diktatury. Zemřel v roce 1963.

 

Jan Broulík

- nahradil R. Rybku a dovedl kroniku obce do poloviny 70. let 20. století, kdy se obec sloučila se sousedním městem Ústí nad Orlicí. Kronika byla zapečetěna a do obce se vrátila až po urgencích místního Obecního úřadu po znovu-osamostatnění obce v 90. letech minulého století. Informace se pak do kroniky snažila dopsat dcera Jana Broulíka - paní Vlasta Renčínová.

 

Martin Lamplot

- od roku 2001 se začal coby student aktivně  zajímat  o obecní historii a postupně doplňoval tzv. bílá místa v dějinách obce. Od roku 2002 nahradil Františka Mikeše st., který přispíval do obecních zpravodajů výňatky z kroniky obce. 8. září 2004 byl pak jmenován kronikářem obce. V dubnu 2005 vznikly kronikářské stránky, které se pak v červnu 2006 přesunuly na uložiště na adrese: www. kronikar.estranky.cz